6/6/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v socialnem varstvu za leto 2023 (Rok: 8. 9. 2023)

5/6/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti za leto 2023 (Rok: 10. 8. 2023)

14/5/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in člane izvršnega odbora sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji (Rok: 30. 6. 2023)

31/3/23

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in člane/članice strokovne sekcije MS in ZT v medicini dela, prometa in športa (rok: 20. 6. 2023)

30/3/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v dermatovenerološki dejavnosti za leto 2023 (Rok: 11. 4. 2023)

6/2/23

ZAKLJUČENO! Volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji za mandatno obdobje 2023 – 2027 (Rok: 5. 4. 2023)

26/1/23

ZAKLJUČENO! Predčasne volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji za preostanek mandatnega obdobja 2023 – 2025 (Rok: 31. 3. 2023)

9/1/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2023 (Rok: 24. 3. 2023)

5/1/23

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v zobozdravstveni dejavnosti za leto 2023 (Rok: 3. 3. 2023)

13/12/22

ZAKLJUČENO! Volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji za mandatno obdobje 2023 – 2027 (Podaljšan rok: 9. 3. 2023)

12/12/22

ZAKLJUČENO! Volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji za mandatno obdobje 2023 – 2027 (Rok: 28. 2. 2023)

30/9/22

ZAKLJUČENO! Povabilo k sodelovanju v uredniškem odboru Obzornika zdravstvene nege (Rok: 24. 10. 2022)

23/9/22

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju managementa za leto 2022 (Rok: 10. 11. 2022)

23/9/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu (Rok: 15. 11. 2022)

28/8/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve članov sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji (Rok: 10. 10. 2022)

26/8/22

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti za leto 2022 (Rok: 19. 9. 2022)

16/8/22

ZAKLJUČENO! Razpis za strokovnega sodelavca za strokovne nadzore s svetovanjem in za izobraževanje (Rok: 25.8.2022)

9/6/22

ZAKLJUČENO! Podaljšani rok razpisa za volitve predsednika/predsednice in članov/članic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji (Rok: 31. 7. 2022)