12/12/22

ZAKLJUČENO! Volitve predsednika/ce in izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji za mandatno obdobje 2023 – 2027 (Rok: 28. 2. 2023)

30/9/22

ZAKLJUČENO! Povabilo k sodelovanju v uredniškem odboru Obzornika zdravstvene nege (Rok: 24. 10. 2022)

23/9/22

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju managementa za leto 2022 (Rok: 10. 11. 2022)

23/9/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v managementu (Rok: 15. 11. 2022)

28/8/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve članov sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji (Rok: 10. 10. 2022)

26/8/22

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v urgentni dejavnosti za leto 2022 (Rok: 19. 9. 2022)

16/8/22

ZAKLJUČENO! Razpis za strokovnega sodelavca za strokovne nadzore s svetovanjem in za izobraževanje (Rok: 25.8.2022)

9/6/22

ZAKLJUČENO! Podaljšani rok razpisa za volitve predsednika/predsednice in članov/članic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji (Rok: 31. 7. 2022)

6/6/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji (Rok: 15.6.2022)

27/5/22

ZAKLJUČENO! Razpis za odgovornega urednika in člane uredništva Utripa (Rok: 6. 6. 2022)

23/5/22

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti (Rok: 23. 5. 2022)

4/4/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini (Rok: 26. 5. 2022)

16/3/22

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za dva (2) člana izvršilnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (Rok: 8. 5. 2022)

26/2/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji (Rok: 10. 5. 2022)

7/2/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji (Rok: 15. 4. 2022)

25/1/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji (Rok: 25. 2. 2022)

24/1/22

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v oftalmologiji za leto 2022 (Rok: 25. 4. 2022)

10/1/22

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2022 (Rok: 28. 3. 2022)