6/12/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti (Rok: 7. 3. 2022)

21/11/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji (Rok: 20.12.2021)

20/11/21

ZAKLJUČENO! Razpis volitev predsednika oz. predsednice in članov oz. članic izvršnega odbora sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (Rok: 10.12.2021)

9/11/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti (Rok: 11. 11. 2021)

4/11/21

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za enega (1) člana izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 10.11.2021)

29/9/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in člane/ice Sekcije reševalcev v zdravstvu (rok: 15. 11. 2021)

23/9/21

ZAKLJUČENO! Ponoven razpis za volitve v sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (rok: 29.10. 2021)

23/9/21

ZAKLJUČENO! Podaljšanje roka za dopolnilni razpis za dva (2) člana izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (rok: 20. 10. 2021)

23/9/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 22.10.2021)

18/9/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (rok: 15.11.2021)

17/9/21

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v managementu (rok: 18.10.2021)

14/9/21

ZAKLJUČENO! Podaljšanje roka razpisa za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju

7/9/21

ZAKLJUČENO! Podaljšanje roka razpisa za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (rok: 08.09.2021)

17/8/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (rok: 10. 9. 2021)

16/8/21

ZAKLJUČENO! Objavlja razpis za predsednika/co, podpredsednika/co za izobraževanje in podpredsednika/co za splošne zadeve društva (rok: 31. 8. 2021)

2/8/21

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 10. 9. 2021)

14/7/21

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za dva (2) člana izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (rok: 10. 9. 2021)

8/7/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju ter člane/ice izvršnega odbora (rok: 8. 9. 2021)