27/5/22

ZAKLJUČENO! Razpis za odgovornega urednika in člane uredništva Utripa (Rok: 6. 6. 2022)

23/5/22

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za volitve Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti (Rok: 23. 5. 2022)

4/4/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini (Rok: 26. 5. 2022)

16/3/22

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za dva (2) člana izvršilnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (Rok: 8. 5. 2022)

26/2/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji (Rok: 10. 5. 2022)

7/2/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester v enterostomalni terapiji (Rok: 15. 4. 2022)

25/1/22

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji (Rok: 25. 2. 2022)

24/1/22

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v oftalmologiji za leto 2022 (Rok: 25. 4. 2022)

10/1/22

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev zlatega znaka Zbornice – Zveze za leto 2022 (Rok: 28. 3. 2022)

6/12/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti (Rok: 7. 3. 2022)

21/11/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji (Rok: 20.12.2021)

20/11/21

ZAKLJUČENO! Razpis volitev predsednika oz. predsednice in članov oz. članic izvršnega odbora sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (Rok: 10.12.2021)

9/11/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/predsednice in članov/članic strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v patronažni dejavnosti (Rok: 11. 11. 2021)

4/11/21

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za enega (1) člana izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 10.11.2021)

29/9/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in člane/ice Sekcije reševalcev v zdravstvu (rok: 15. 11. 2021)

23/9/21

ZAKLJUČENO! Ponoven razpis za volitve v sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji (rok: 29.10. 2021)

23/9/21

ZAKLJUČENO! Podaljšanje roka za dopolnilni razpis za dva (2) člana izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (rok: 20. 10. 2021)

23/9/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 22.10.2021)