AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Cenik storitev za izvajanje javnih pooblastil

velja od 1. 6. 2016 dalje

VRSTA STORITVE CENA Z DDV
LICENČNA LISTINA 15,00 €
IZDAJA KOPIJE ODLOČBE / DUPLIKATA 12,70 €
IZDAJA POTRDILA ZA TUJE REGISTRACIJSKE ORGANE 5,40 €
LICENČNO VREDOTENJE STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJ ZA KATERE JE PREDVIDEVANA KOTIZACIJA 27,00 €
PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI (licenčni izpit) 659,00 €
STROŠKI PREIZKUSA STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZGOLJ IZ OBVEZNIH VSEBIN 261,00 €
STROŠKI PREIZKUSA STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI ZGOLJ PRAKTIČNE VSEBINE 398,00 €

Cenik je potrdilo Ministrstvo za zdravje s sklepom 014-6/2016/4 dne 17. 5. 2016.

Sklep Ministrstva za zdravje – Soglasje ceniku Zbornice – Zveze.