Zlati znaki

Priznanja – Zlati znaki

Zlati znaki so najvišja priznanja, ki jih podeljuje Zbornica – Zveza.

Prejemajo jih članica ali član za uspešno poklicno delo na področju zdravstvene in babiške nege, kakovostno in učinkovito organizacijsko delo v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške nege in zdravstvenega varstva, prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci, uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Zbornice – Zveze, prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, raziskovalno delo, pomembno publicistično delo.

Zlati znak se podeljuje 12.maja ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester, podeljuje jih predsednik Zbornice – Zveze in predsednik komisije.

Dobitniki zlatega znaka za leto 2024

Dobitniki zlatega znaka za leto 2023

Dobitniki zlatega znaka za leto 2022

Dobitniki zlatega znaka za leti 2020 in 2021

Dobitniki zlatega znaka za leto 2019

Dobitniki zlatega znaka za leto 2018

Dobitniki zlatega znaka za leto 2017

Dobitniki zlatega znaka za leto 2016

Dobitniki zlatega znaka za leto 2015

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2014

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2013

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2012

Dobitniki Zlatega znaka prejšnjih let