Mednarodne organizacije

EVROPSKA FEDERACIJA ZDRUŽENJ MEDICINSKIH SESTER (EFN)

ki je predhodno delovala kot Standing Committee of Nurses of the EU (PCN), je bila ustanovljena v letu 1971 kot predstavnik medicinskih sester in njihovih interesov v institucijah EU, predvsem na področju izobraževanja in prostega pretoka strokovnjakov opredeljenih v direktivah EU. Predstavlja neodvisen glas več kot milijona medicinskih sester na evropskem prostoru.

MEDNARODNI SVET MEDICINSKIH SESTER (ICN)

je federacija 129 nacionalnih združenj medicinskih sester, ki predstavlja milijone medicinskih sester celega sveta. Ustanovljen leta 1899 je prvo in največje svetovno združenje zdravstvenih delavcev. Vodijo ga medicinske sestre za medicinske sestre in je mednarodni glas zdravstvene nege. ICN s svojim delovanjem zagotavlja kakovostno zdravstveno nego za vse ter trdne globalne zdravstvene politike, promocijo strokovnega napredka medicinskih sester, spoštovanje poklica medicinske sestre, poklicnih kompetenc in ustreznega delovnega okolja.

MEDNARODNA KONFEDERACIJA BABIC (ICM)

združuje več kot 90 nacionalnih združenj babic. S svojim delovanjem podpira in svetuje združenjem babic širom po svetu. ICM je nevladna organizacija in tesno sodeluje z WHO, UNFPA, UNICEF-om in ostalimi mednarodnimi organizacijami v doseganju skupnih ciljev v skrbi za matere in otroke.

EVROPSKA BABIŠKA ZVEZA (EMA)

je neprofitna, nevladna organizacija babic, predstavnic nacionalnih strokovnih združenj članic Evropske unije, članic Council of Europe, članic evropskega ekonomskega področja in držav na poti k članstvu EU.