Strokovne sekcije

ZBORNICA - ZVEZA USTANAVLJA ZA URESNIČEVANJE STROKOVNIH INTERESOV STROKOVNE SEKCIJE

Strokovne sekcije proučujejo strokovna vprašanja s svojega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege, organizirajo strokovna izpopolnjevanja posameznega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege, oblikujejo strokovna priporočila in strokovne smernice s svojega ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege ter obravnavajo strokovna in družbena vprašanja, ki so pomembna za razvoj stroke.

Strokovno sekcijo vodi in zastopa predsednik/ca strokovne sekcije, člani izvolijo izvršilni odbor, v katerem članice in člani izvajajo program sekcije.

Sekcije delujejo na podlagi PRAVILNIK O DELU STROKOVNIH SEKCIJ ZBORNICE – ZVEZE