Regijska društva

Našo strokovno organizacijo sestavlja 11 regijskih strokovnih društev.

Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Ptuj -Ormož, Nova Gorica, Koper, Koroške, Novo mesto, Velenje in Gorenjska.

Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se včlani v eno izmed 11 regijskih strokovnih društev. Regijska društva so s pogodbo povezana v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z izpolnitvijo pristopne izjave vsak član izrazi voljo po članstvu in načinu plačevanja članarine. Na podlagi pristopne izjave prejme vsak član člansko izkaznico, s katero se lahko izkaže na vseh strokovnih srečanjih.

Članstvo je prostovoljno – je čast in obveza za vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni negi, upokojenih medicinskih sester, dijakov in študentov zdravstvene nege.

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Splošni namen društva je poglobljeno strokovno združevanje članic in članov, aktivno sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester; skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno delovanje svojih članov; razvija stike med društvi.

Strokovno društva organizirajo strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja članov ter pripravljajo različne druge oblike sodelovanja članov s skrbi za zdravje in profesionalni razvoj.

Strokovno društvo se povezujejo v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Deluje na podlagi PRAVILNIK O DELU ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV ZBORNICE – ZVEZE

 

predsednica: Tomislava Kordiš

mandat: februar 2024 - februar 2028

E info@dmsbzt-celje.si
Več informacij

predsednica: Alenka Bijol

mandat: september 2021 - september 2025

E bijol.alenka@gmail.com
Več informacij

predsednica: Doroteja Dobrinja

mandat: junij 2021 - junij 2025

E doroteja.dobrinja@gmail.com
Več informacij

predsednica: Janja Pungartnik

mandat: november 2023 - november 2027

E sdmsztb.koroske@gmail.com
Več informacij

predsednica: Đurđa Sima

mandat: oktober 2021 - oktober 2025

E djurdja.sima@siol.net
Več informacij

predsednica: Ksenija Pirš

mandat: april 2022 - april 2026

E ksenija.pirs@gmail.com
Več informacij

predsednica: Metka Plesničar

mandat: maj 2022 - maj 2026

E info@drustvo-mszt-novagorica.si
Več informacij

predsednica: Jožica Rešetič

mandat: april 2022 - april 2026

E jozica.resetic@gmail.com
Več informacij

predsednica: Dragica Jošar

mandat: september 2021 - september 2025

E dragica.josar@gmail.com
Več informacij

predsednica: Tanja Ribič Vidovič

mandat: marec 2022 - marec 2026

E tanja.ribic.vidovic@siol.net
Več informacij

predsednik: mag. Janez Kramar

mandat: januar 2023 - december 2026

E janez.kramar1@gmail.com
Več informacij