AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Regijska društva

Našo strokovno organizacijo sestavlja 11 regijskih strokovnih društev.

Ljubljana, Maribor, Celje, Pomurje, Ptuj -Ormož, Nova Gorica, Koper, Koroške, Novo mesto, Velenje in Gorenjska.

Vsak, ki želi postati član, mora izpolniti pristopno izjavo, s katero se včlani v eno izmed 11 regijskih strokovnih društev. Regijska društva so s pogodbo povezana v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Z izpolnitvijo pristopne izjave vsak član izrazi voljo po članstvu in načinu plačevanja članarine. Na podlagi pristopne izjave prejme vsak član člansko izkaznico, s katero se lahko izkaže na vseh strokovnih srečanjih.

Članstvo je prostovoljno – je čast in obveza za vse medicinske sestre in zdravstvene tehnike iz vrst aktivnih delavcev v zdravstveni negi, upokojenih medicinskih sester, dijakov in študentov zdravstvene nege.

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko, nestrankarsko združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov.

Splošni namen društva je poglobljeno strokovno združevanje članic in članov, aktivno sodelovanje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine medicinskih sester; skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno delovanje svojih članov; razvija stike med društvi.

Strokovno društva organizirajo strokovna izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja članov ter pripravljajo različne druge oblike sodelovanja članov s skrbi za zdravje in profesionalni razvoj.

Strokovno društvo se povezujejo v Zvezo društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Deluje na podlagi PRAVILNIK O DELU ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV ZBORNICE – ZVEZE

 

predsednica: Tomislava Kordiš

mandat: 2016 - 2020

E info@dmsbzt-celje.si
Več informacij

predsednica: Alenka Bijol

mandat: 2017 - 2021

E bijol.alenka@gmail.com
Več informacij

predsednica: Doroteja Dobrinja

mandat: 2017 - 2021

E doroteja.dobrinja@gmail.com
Več informacij

predsednica: Janja Pungartnik

mandat: 2019 - 2023

E sdmsztb.koroske@gmail.com
Več informacij

predsednica: Đurđa Sima

mandat: 2016 - 2020

E djurdja.sima@siol.net
Več informacij

predsednica: Ksenija Pirš

mandat: 2018 - 2022

E ksenija.pirs@gmail.com
Več informacij

predsednica: Metka Plesničar

mandat: 2018 - 2022

E info@drustvo-mszt-novagorica.si
Več informacij

predsednica: Jožica Rešetič

mandat: 2016 - 2020

E jozica.resetic@gmail.com
Več informacij

predsednica: Dragica Jošar

mandat: 2016 - 2020

E dragica.josar@gmail.com
Več informacij

predsednica: Tanja Ribič Vidovič

mandat: 2018 - 2022

E tanja.ribic.vidovic@siol.net
Več informacij

predsednik: Janez Kramar

mandat: 2017 - 2021

E janez.kramar1@gmail.com
Več informacij