Register in licence (javna pooblastila)

Zbornica – Zveza izvaja upravne naloge v dejavnosti zdravstvene in babiške nege na področju vpisa v register in podelitve ter podaljšanja licenc in izvaja strokovne nadzore s svetovanjem

Zbornica – Zveza na podlagi 87. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti v skladu s Pravilnikom o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstven ali babiške nege (Uradni list RS, št. 152/20 in 195/21),  in Pravilnikom o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 3/16 in 64/17 – ZZDej-K) opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge:

  • vodi register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege;
  • izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege;
  • izvaja strokovni nadzor s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege.

Seznam uradnih oseb Zbornice – Zveze, pooblaščenih za vodenje oziroma odločanje v upravnem postopku.

Telefon: 01 544 54 82

Kontaktna oseba: Urška Glavinac
E-pošta: register.licenca@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Karmen Petaci
E-pošta: pooblastila.tajnistvo@zbornica-zveza.si

Kontaktna oseba: Špela Pavlič
E-pošta: licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si