AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Register in licence (javna pooblastila)

Zbornica – Zveza je začela z izvajanjem upravnih nalog na področju vpisa v register oziroma podelitve ter podaljševanja licenc

Spoštovani,
obveščamo vas, da sta bila v ponedeljek 18. 1. 2016 v Uradnem listu RS, št. 3/2016 objavljena Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege (v nadaljnjem besedilu Pravilnik) ter Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege, ki sta stopila v veljavo 19. 1. 2016. Z omenjenim dnem je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zbornica – Zveza) začela z izvajanjem javnega pooblastila.

Telefon: 01 544 54 82

Kontaktna oseba: Urška Glavinac
E-pošta: register.licenca@zbornica-zveza.si
Kontaktna oseba: Karmen Petaci
E-pošta: pooblastila.tajnistvo@zbornica-zveza.si

Kontaktna oseba: Špela Pavlič
E-pošta: licencno.vrednotenje@zbornica-zveza.si