Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Sklad za izobraževanje

Obrazec: Vloga za dodelitev sredstev iz sklada za izobraževanje

SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE

Za sredstva iz sklada lahko 1 krat letno zaprosijo vsi, ki imajo izpolnjen 5 letni neprekinjeni status člana Zbornice – Zveze.

Sklad za izobraževanje se v skladu s 46. členom statuta Zbornice – Zveze od 28. 3. 2008 financira iz članarine članov regijskih strokovnih društev in fizičnih članov Zbornice – Zveze.

Vloge prosilcev komisija obravnava in sredstva dodeljuje v skladu s Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje (12.02.2015) ter v skladu z dodatnimi pogoji, ki jih po zaključnem računu za tekoče leto določi Upravni odbor Zbornice – Zveze.

Za ugodno rešitev morajo prosilci v osebno napisani vlogi obvezno navesti:

  • ime in priimek
  • naslov
  • številko članske izkaznice
  • datum vloge
  • izobrazbo, delovno mesto, delodajalca, delovne izkušnje
  • priloge (program izobraževanja, vpisnine, kopijo indeksa)
  • višino zaprošenih sredstev
  • aktivnosti člana v Zbornici – Zvezi.

Poleg navedenega morajo prosilci v vlogi utemeljiti pomen svojega izobraževanja z vidika koristnosti za zdravstveno in babiško nego.
Vloge, ki niso napisane v skladu s pravilnikom oziroma nepopolne vloge komisija ne bo obravnavala.

Več informacij na clanarina@zbornica-zveza.si

KAM SE POSREDUJE VLOGA

Izpolnjeno in podpisano vlogo skupaj z obveznimi prilogami se posreduje preko email-a: clanarina@zbornica-zveza.si ali pošlje oziroma osebno prinese na naslov:
Zbornica – Zveza
Ob železnici 30 A
1000 Ljubljana

Uradne ure in kontaktni podatki Zbornice – Zveze
torek: od 9:00 do 11:00
sreda: od 9:00 do 11:00
četrtek: od 9:00 do 11:00
Kontaktna oseba: Karmen Ozvaldič
E-pošta: clanarina@zbornica-zveza.si