Sklad za izobraževanje

Vloga za dodelitev sredstev iz sklada za izobraževanje

SKLAD ZA IZOBRAŽEVANJE

Za sredstva iz sklada lahko 1 krat letno zaprosijo vsi, ki imajo izpolnjen 5 letni neprekinjeni status člana Zbornice – Zveze.

Sklad za izobraževanje se v skladu s 46. členom statuta Zbornice – Zveze od 28. 3. 2008 financira iz članarine članov regijskih strokovnih društev in fizičnih članov Zbornice – Zveze.

Vloge prosilcev komisija obravnava in dodeljuje v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje (12.02.2015) ter v skladu z dodatnimi pogoji, ki jih po zaključnem računu za tekoče leto določi Upravni odbor Zbornice – Zveze.

Za ugodno rešitev morajo prosilci obvezno navesti:

  • ime in priimek,
  • naslov,
  • številko članske izkaznice,
  • datum vloge,
  • izobrazbo, delovno mesto, delodajalca, delovne izkušnje,
  • priloge (program izobraževanja, vpisnine, kopijo indeksa),
  • višino zaprošenih sredstev,
  • aktivnosti člana v Zbornici – Zvezi,
  • podpis.

Poleg navedenega morajo prosilci v vlogi utemeljiti pomen svojega izobraževanja z vidika koristnosti za zdravstveno in babiško nego.

KAM SE POSREDUJE VLOGA

Izpolnjeno in podpisano vlogo skupaj z obveznimi prilogami pošljite na e-naslov: clanarina@zbornica-zveza.si ali pošljite na naslov Zbornice – Zveze.