Oglašujte v Utripu

Ponudba za oglaševanje v glasilu Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije UTRIP. Medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki/ce in drugi profili na področju zdravstvene nege so najštevilnejši sodelavci v zdravstvenih timih v zdravstvu v Sloveniji.

Združujejo se v 11 regijskih strokovnih društvih, ki so povezana v Zvezo strokovnih društev in lastni zbornici, znotraj te enovite organizacije deluje tudi v 32 strokovnih sekcij. Vsa dogajanja v široki paleti različnih strokovnih dogodkov in interesnih dejavnosti so zabeležena v strokovno – informativnem biltenu UTRIP, ki izide šestkrat na leto.

Vsako leto revijo še dodatno popestrimo in jo naredimo še bolj brano, saj bomo nekatere daljše vsebine »preselili« na prenovljene spletne strani Zbornice – Zveze. Uvedli pa smo tudi nove rubrike, razširili krog sodelavcev.

Našim bralkam in tudi bralcem bi radi poleg prej naštetih vsebin ponudili tudi informacije o kvalitetnih izdelkih in storitvah, ki so nujne v vsakdanjem življenju zaposlene medicinske sestre ali zdravstvenega tehnika, ki mora poskrbeti najprej zase in za svoje zdravje, dobro počutje in primerno zunanjo podobo in je nenazadnje tudi svetovalka/lec pacientom, ki zaupajo zaposlenim v zdravstveni negi in pri njih iščejo informacije in nasvete. Zato vas vabimo, da oglašujete v naši reviji UTRIP.

Vaši oglasi bodo dali naši reviji novo kakovost in koristne informacije, zato upamo, da se boste odločili za oglaševanje v UTRIP-u. Verjetno si želite dodatnih informacij in z veseljem vam revijo in naše načrte predstavimo osebno. Vaše cenjene odgovore pričakujemo na elektronskem naslovu tajnistvo@zbornica-zveza.si ali po telefonu 01 544 54 80.