Kongres 2023

Najavljamo

14. Kongres zdravstvene in babiške nege

MEDICINSKE SESTRE IN BABICE SKUPAJ ZA ZDRAVJE LJUDI

11. in 12. maj 2023, Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

Teme kongresa:

VODITELJSTVO V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI

Podteme:

 • Vloga voditeljstva pri izgradnji in oblikovanju uspešne organizacije
 • Vrednost voditeljstva v zdravstveni in babiški negi
 • Sodobni modeli vodenja kot navdih, motivacija in način za uvajanja sprememb
 • Vodenje v času krize
 • Multidisciplinarno sodelovanje v zdravstveni in babiški negi
 • Javna podoba izvajalcev v zdravstveni in babiški negi
 • Zdravstvena in babiška nega v zdravstveni in socialni politiki
 • Zdravstvena nega in obvladovanje nesreč:
  – Humanitarne in konfliktne okoliščine
  – Izredne okoljske razmere
 • Medresorsko in medpoklicno partnersko usklajevanje in sodelovanje
 • Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu

Z INOVACIJAMI V ZDRAVSTVENI/BABIŠKI NEGI DO KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI

Podteme:

 • Novosti v zdravstveni in babiški negi za odlično in varno obravnavo pacientov
 • Primeri dobrih praks za varno zdravstveno in babiško nego
 • Zdravstvena in babiška nega osredotočena na potrebe pacienta in družine
 • Uporaba z dokazi podprte zdravstvene in babiške nege v klinični praksi
 • Zdravje in varnost na delovnem mestu
 • Digitalne inovacije za izboljšanje zdravstvenega in socialnega sistema

ZADRŽANJE DELOVNE SILE V ZDRAVSTVENEM IN SOCIALNEM VARSTVU

Podteme:

 • Prednostno obravnavanje zdravja in dobrega počutja izvajalcev zdravstvene in babiške nege
 • Primeri dobrih praks zadržanja kadrov v zdravstveni in babiški negi
 • Inovativne in intervencijske strategije za upravljanje dobrega počutja zaposlenih
 • Ustvarjanje poklicnih poti
 • Izzivi in rešitve za zaposlene v zdravstvu
 • Zaposlovanje, ohranitev in trajnostna delovna sila
 • Naložbe v zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter stroškovna učinkovitost
 • Karierni razvoj zaposlenih v zdravstveni in babiški negi
 • Migracije in mobilnost izvajalcev zdravstvene in babiške nege
 • Nadlegovanje in nasilje nad izvajalci zdravstvene in babiške nege
 • Ustvarjanje trajnostne delovne sile za zdravstveno nego na podeželju
 • Etično zaposlovanje
 • Organizacijska kultura, klima in etika
 • Delovni pogoji v zdravstveni negi in pozitivna okoljska praksa
 • Spoštovanje delovno-pravnih pravic medicinskih sester in babic

Z NAPREDNO ZDRAVSTVENO IN BABIŠKO NEGO PREMIKAMO MEJE DELOVANJA IN RAZVOJA

Podteme:

 • Napredna znanja v zdravstveni negi in babištvu v klinični praksi
 • Napredna znanja v zdravstveni negi in babištvu v preventivnih programih za zdravje prebivalstva
 • Tele-zdravstvena nega / Zdravstvena nega na daljavo
 • Umetna inteligenca v zdravstvu
 • Novi modeli izvajanja zdravstvenih storitev (bolnišnica, primarna raven, skupnost, dolgotrajna oskrba, javno zdravje)
 • Umestitev delovnih mest napredne zdravstvene in babiške nege

RAZVOJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE Z IZOBRAŽEVANJEM, RAZISKOVANJEM IN REGULACIJO

Podteme:

 • Etika zdravstvene nege in babištva
 • Izzivi in rešitve za regulativne sisteme
 • Regulativni standardi in razvoj kompetenc
 • Eksogeno raziskovanje za uvajanje izboljšav v klinično prakso
 • Stalni strokovni razvoj in vseživljenjsko učenje
 • Razvijajoče se vloge izvajalcev zdravstvene in babiške nege
 • Interdisciplinarno in medpoklicno učenje
 • Novi pristopi poučevanja in klinične prakse
 • Simulacije – sodobna metoda učenja v zdravstveni in babiški negi
 • Vertikalno izobraževanje v zdravstveni in babiški negi
 • Kakovost v izobraževanju dijakov in študentov
 • Potrebe po kliničnih specializacijah v zdravstveni in babiški negi
 • Mentorstvo novim generacijam dijakov in študentov zdravstvene nege in babištva

V imenu programsko – organizacijskega odbora
Monika Ažman, predsednica

Oddaja izvlečkov je bila zaključena v mesecu novembru 2022.