Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Kongres 2023

Najavljamo

14. Kongres zdravstvene in babiške nege

MEDICINSKE SESTRE IN BABICE SKUPAJ ZA ZDRAVJE LJUDI

11. in 12. maj 2023, Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju

 

Teme kongresa:

VODITELJSTVO V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI

Podteme:

 • Vloga voditeljstva pri izgradnji in oblikovanju uspešne organizacije
 • Vrednost voditeljstva v zdravstveni in babiški negi
 • Sodobni modeli vodenja kot navdih, motivacija in način za uvajanja sprememb
 • Vodenje v času krize
 • Multidisciplinarno sodelovanje v zdravstveni in babiški negi
 • Javna podoba izvajalcev v zdravstveni in babiški negi
 • Zdravstvena in babiška nega v zdravstveni in socialni politiki
 • Zdravstvena nega in obvladovanje nesreč:
  – Humanitarne in konfliktne okoliščine
  – Izredne okoljske razmere
 • Medresorsko in medpoklicno partnersko usklajevanje in sodelovanje
 • Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu

Z INOVACIJAMI V ZDRAVSTVENI/BABIŠKI NEGI DO KAKOVOSTI IN ODLIČNOSTI

Podteme:

 • Novosti v zdravstveni in babiški negi za odlično in varno obravnavo pacientov
 • Primeri dobrih praks za varno zdravstveno in babiško nego
 • Zdravstvena in babiška nega osredotočena na potrebe pacienta in družine
 • Uporaba z dokazi podprte zdravstvene in babiške nege v klinični praksi
 • Zdravje in varnost na delovnem mestu
 • Digitalne inovacije za izboljšanje zdravstvenega in socialnega sistema

ZADRŽANJE DELOVNE SILE V ZDRAVSTVENEM IN SOCIALNEM VARSTVU

Podteme:

 • Prednostno obravnavanje zdravja in dobrega počutja izvajalcev zdravstvene in babiške nege
 • Primeri dobrih praks zadržanja kadrov v zdravstveni in babiški negi
 • Inovativne in intervencijske strategije za upravljanje dobrega počutja zaposlenih
 • Ustvarjanje poklicnih poti
 • Izzivi in rešitve za zaposlene v zdravstvu
 • Zaposlovanje, ohranitev in trajnostna delovna sila
 • Naložbe v zaposlene v zdravstveni in babiški negi ter stroškovna učinkovitost
 • Karierni razvoj zaposlenih v zdravstveni in babiški negi
 • Migracije in mobilnost izvajalcev zdravstvene in babiške nege
 • Nadlegovanje in nasilje nad izvajalci zdravstvene in babiške nege
 • Ustvarjanje trajnostne delovne sile za zdravstveno nego na podeželju
 • Etično zaposlovanje
 • Organizacijska kultura, klima in etika
 • Delovni pogoji v zdravstveni negi in pozitivna okoljska praksa
 • Spoštovanje delovno-pravnih pravic medicinskih sester in babic

Z NAPREDNO ZDRAVSTVENO IN BABIŠKO NEGO PREMIKAMO MEJE DELOVANJA IN RAZVOJA

Podteme:

 • Napredna znanja v zdravstveni negi in babištvu v klinični praksi
 • Napredna znanja v zdravstveni negi in babištvu v preventivnih programih za zdravje prebivalstva
 • Tele-zdravstvena nega / Zdravstvena nega na daljavo
 • Umetna inteligenca v zdravstvu
 • Novi modeli izvajanja zdravstvenih storitev (bolnišnica, primarna raven, skupnost, dolgotrajna oskrba, javno zdravje)
 • Umestitev delovnih mest napredne zdravstvene in babiške nege

RAZVOJ ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE Z IZOBRAŽEVANJEM, RAZISKOVANJEM IN REGULACIJO

Podteme:

 • Etika zdravstvene nege in babištva
 • Izzivi in rešitve za regulativne sisteme
 • Regulativni standardi in razvoj kompetenc
 • Eksogeno raziskovanje za uvajanje izboljšav v klinično prakso
 • Stalni strokovni razvoj in vseživljenjsko učenje
 • Razvijajoče se vloge izvajalcev zdravstvene in babiške nege
 • Interdisciplinarno in medpoklicno učenje
 • Novi pristopi poučevanja in klinične prakse
 • Simulacije – sodobna metoda učenja v zdravstveni in babiški negi
 • Vertikalno izobraževanje v zdravstveni in babiški negi
 • Kakovost v izobraževanju dijakov in študentov
 • Potrebe po kliničnih specializacijah v zdravstveni in babiški negi
 • Mentorstvo novim generacijam dijakov in študentov zdravstvene nege in babištva

V imenu programsko – organizacijskega odbora
Monika Ažman, predsednica