Pokrovitelji 14. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije

Zlati pokrovitelj

Srebrni pokrovitelj

 

Bronasti pokrovitelj

 

Pokrovitelji