Register in licence javna pooblastila
Stanje licenčnih točk
PORTAL ČLANOV
PORTAL ORGANIZATORJEV

CENIKI

Člani s plačano članarino imajo 50 % popusta.

Cenik je z dne 13. 12. 2017 na 19. Redni seji sprejel Upravni odbor Zbornice – Zveze in velja od 1. 1 .2018 dalje

Cenik storitev za izvajanje javnih pooblastil velja od 1. 6. 2016 dalje

 

Najem predavalnice

NAJEM PREDAVALNICE      NETO CENA    Z DDV
NAJEM PREDAVALNICE DO 4 URE* 60,00 € 73,20 €
NAJEM PREDAVALNICE NAD  4 URE * 120,00 €  146,40 €

*po sklepu UO 493/32 – 2019

Oglaševanje

OGLAŠEVANJE

  NETO CENA  Z DDV
OBJAVA IZOBRAŽEVANJA NA SPLETU 98,36 € 120,00 €

OGLASI V OBZORNIKU ZDRAVSTVENE NEGE

NETO CENA Z DDV
ČETRTINA STRANI 81,96 € 100,00€
POLOVICA STRANI 163,93 € 200,00 €
CELA STRAN 327,86 € 400,00 €

OGLASI V UTRIPU

  NETO CENA Z DDV
CELOSTRANSKI BARVNI OGLASI V NOTRANJOSTI 737,71 € 900,00 €
ZADNJA ZUNANJA STRAN OVITKA 1147,55 € 1400,00 €
NORANJA STRAN OVITKA 901,64 € 1100,00 €
OBJAVA IZOBRAŽEVANJA 327,86 € 400,00 €

Vrednost urne postavke

VRSTA DELA

  NETO CENA   Z DDV
UPRAVNO ADMINISTRATIVNO DELO 39,34 € 48,00 €
UPRAVNO PRAVNO DELO 49,18 € 60,00 €
UPRAVNO STROKOVNO DELO 73,77 € 90,00 €

Strokovne storitve

STROKOVNE STORITVE

NETO CENA Z DDV
IZDAJA SOGLASJA ZA VPIS V REGISTER ZASEBNIH DELAVCEV 98,36 € 120,00 €
IZDAJA POTRDILA ZA PRIDOBLJENA SPECIALNIH ZANJ/ DODATNA ZNANJA 12,29 € 15,00 €

Kotizacije za strokovna srečanja in izobraževanja

KOTIZACIJE

NETO CENA    Z DDV
ENODNEVNA 155,73 € 190,00 €
DVODNEVNA 262,29 € 320,00 €
TRIDNEVNA 409,83 € 500,00 €
OBVEZNE VSEBINE: Zakonodaja s področja zdravstva in Poklicna etika 98,36 € 120,00 €
OBVEZNA VSEBINA: Temeljni postopki oživljanja 131,14 € 160,00 €
OBVEZNA VSEBINA: Kakovost in varnost v zdravstvu 98,36 € 120,00 €
UČNA DELAVNICA (najmanj 4 šolske ure) 98,3 € 120,00 €