Program dela strokovnih sekcij za leto 2024

Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Preiskava spirometrija in proste teme 
Datum: 17. 5. 2024
Kraj: določijo naknadno

b. Naslov: Preiskava ADG in VTG ter proste teme
Datum: september, oktober
Kraj: določijo naknadno

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-mdps@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov:  Specialno znanje iz zdravstvene nege na področju duševnega zdravja in psihiatrije
Datum: januar – april 2024
Kraj: predavalnica Zbornice – Zveze in v spletnem okolju

b. Naslov: Svetovalne in motivacijske tehnike za delo s pacienti X
Datum: 30. in 31. 5. 2024
Kraj: Terme Zreče

2. Sodelovanje pri organizaciji strokovnega srečanja z PB Begunje

a. Naslov: Interdisciplinarna obravnava starejših s težavami v duševnem zdravju
Datum: 18. 10. 2024
Kraj: PB Begunje

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-psihiatrija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Skrb zase je ključna za ravnovesje med telesom in umom: holistični pristop 
Datum: 14. 3. 2024
Kraj: Debeli rtič
Okvirno število (pedagoških) ur:  8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: seminar z učnimi delavnicami
Skrb zase je ključna za ravnovesje med telesom in umom. Strokovnjaki, ki delujejo na področju zdravstvene nege morajo (po)skrbeti zase, če želijo biti v življenju in na delovnem mestu zadovoljni. Pojem skrb zase je bil na področju zdravstvene nege vpeljan z namenom preprečevanja stresov, ki se pojavljajo v poklicu. Koncept skrbi zase je na področju zdravstvene nege nepogrešljiv del profesionalnega razvoja.

b. Naslov: Izzivi in pasti sodobne vzgoje: Ali vzgajamo motivirane, odgovorne in samostojne otroke ali vzgajamo agresivne in neodgovorne otroke?
Datum: 18. 4. 2024
Kraj: Slovenj Gradec ali na daljavo (bo določeno naknadno)
Okvirno število (pedagoških) ur:  6 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: Seminar/webinar z izkustveno delavnico

c. Naslov: Seminar – Varna in kakovostna zdravstvena obravnava – na pacienta osredotočena oskrba
Datum: 19. 9. 2024
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur

2. Ostali dogodki strokovne sekcije na daljavo

V ZNANJU IN POVEZOVANJU JE MOČ

Predvideni naslovi srečanj na daljavo v letu 2024:

  • Škodljivi vplivi zaslonov in socialnih omrežij na razvoj otrok (januar, 2024).
  • Uporaba umetne inteligence (AI) v izobraževanju (februar, 2024).
  • Načrtovanje kariere: Kako pripraviti dijake in študente na prvo zaposlitev v zdravstvenih/socialnovarstvenih zavodih? (april, 2024).
  • Skrb za varovanje in krepitev duševnega zdravja mladih (maj, 2024).
  • Etika in kulturna raznolikost v zdravstveni negi (oktober, 2024).
  • Simulacije in igrifikacija v zdravstveni negi (november, 2024).
  • Genetika in genomika v zdravstveni negi (december, 2024).

Tudi v letu 2024 strokovna sekcija načrtuje izvajanje krajših popoldanskih srečanj V znanju in povezovanju je moč, ki bodo namenjena vsem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem v zdravstveni negi. Dodatne informacije bodo objavljene na spletni strani Zbornice-Zveze.

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Mehanska ventilacija
Datum: marec, september
Kraj: določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 7 – 8
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Opredelitev osnov delovanja mehanske ventilacije, ter različnih načinov, v čem se razlikujejo
– Pomembnost opazovanja pacienta, ki je mehansko ventiliran
– Posebnosti zdravstvene nege pri mehansko ventiliranih pacientih

b. Naslov: Hemodinamski monitoring
Datum: april, oktober
Kraj: določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 6-7
Podrobnejša opredelitev srečanja
– Načini monitoringa, opis različnih pripomočkov za izvedbo hemodinamskega monitoringa
– Spremljanje parametrov hemodinamskega monitoringa
– Posebnosti zdravstvene nege

c. Naslov: Žilni pristopi
Datum: maj, november
Kraj: določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja
– Vrste žilnih pristopov
– PICC kateter- nove tehnike uvajanja
– Zdravstvena nega PICC katetra

d. Naslov: 54. strokovni seminar
Datum: druga polovica septembra
Kraj: Rogaška Slatina
Okvirno število (pedagoških) ur: 15
Podrobnejša opredelitev srečanja : še ni določeno

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-anesteziologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Naslov: Obravnava pacienta s pljučnim obolenjem v domačem okolju
Datum: 23. in 24. 10. 2024
Kraj: Terme Zreče
Okvirno število (pedagoških) ur: dvodnevno izobraževanje
Podrobnejša opredelitev srečanja: predavanja + delavnice
b. Naslov: Elementi senzorne integracije dojenčkov + delavnice handling dojenčka
Datum: januar, februar, marec 2024
Kraj: javimo naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 4 ure
Podrobnejša opredelitev srečanja (predavanje in nato delavnice…)
2. Drugi dogodki strokovne sekcije
a. Naslov: Posvet vodij patronažnih služb
Datum: april 2024
Kraj: javimo naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 4 ure
Podrobnejša opredelitev srečanja
Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: patronazna.sekcija@mail.com

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Strokovno srečanje Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti
Datum: November 2024 – dvodnevno izobraževanje
Kraj: Ptuj
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 pedagoških ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: še v diskusiji

b. Naslov: Učna delavnica – Elektrokirurgija – osnovna znanja perioperativne zdravstvene nege
Datum: Marec 2024
Kraj: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Okvirno število (pedagoških) ur: 4 pedagoške ure
Podrobnejša opredelitev srečanja: še v diskusiji

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-operativnadejavnost@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Tema še ni izbrana
Datum: 22. 3. 2024
Kraj: določen naknadno

b. Naslov: Tema še ni izbrana
Datum: 18. 10. 2024
Kraj: določen naknadno

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-babic@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Letno strokovno srečanje
Datum: 18. do 19. april
Kraj: Ljubljana Hotel Fourpoints
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja: Letno srečanje bo potekalo v okviru 8. Slovenkega pulmološkega alergološkega in imunološkega kongresa. Združenje pnevmologov Slovenije skupaj s Slovenskim združenjem za alergologijo in klinično imunologijo, Slovenskim imunološkim društvom, Strokovno sekcijo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji ter v sodelovanju z Univerzitetno kliniko Golnik, Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana in Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor organizira 8. Slovenski pnevmološki kongres združen z alergološkim in imunološkim kongresom.
Glavni namen kongresa je združiti zdravnike, medicinske sestre, raziskovalce iz regije in ponuditi priložnost za predstavitev rezultatov znanstvenega in kliničnega dela na področju pnevmologije, alergologije in imunologije.

b. Naslov: Kontinuirano zdravljenje KOPB. Kako optimizirati bolnikovo zdravljenje po odpustu.
Datum: marec
Kraj: Prostori Zbornice Zveze in/ali e- srečanje
Okvirno število (pedagoških) ur: 3
Podrobnejša opredelitev srečanja: Zagotavljanje neprekinjene kakovostne obravnave. Usklajevanje medicinskih sester iz hospitala in patronaže. Primeri dobrih praks. Izmenjava izkušenj različnih ustanov.

c. Naslov: Bolnik s HAE (hereditarnim angioedemom ) na urgenci. Izzivi za medicinske sestre.
Datum: bo določen kasneje
Kraj: e-srečanje
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Podrobnejša opredelitev srečanja: Kaj je potrebno vedeti o hereditarnem angioedemu za uspešno obravnavo bolnikov, izzivi na primarnem nivoju, predpisovanje in rokovanje z zdravili.

d. Naslov: Edukacija pri bolniku z inhalacijsko terapijo. Smernice.
Datum: November
Kraj: e-srečanje
Okvirno število (pedagoških) ur: 2
Predstavitev nacionalnih smernic za pravilno uporabo vdihovalnikov.

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: ERS International Congress 2024
Datum: 7. do 11. september
Kraj: Dunaj
Okvirno število (pedagoških) ur: določeno glede na prisotnost na predavanjih
Podrobnejša opredelitev srečanja: Letni dogodek, ki združuje svetovne strokovnjake v pulmologiji, da predstavijo vse najnovejše dosežke v znanosti.

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-pulmologija@zbornica-zveza.si

 

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Naslov:  Strokovno srečanje MS in ZT v oftalmologiji
Datum: 22. 3 .2024
Kraj: Naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur pedagoških
Podrobnejša opredelitev srečanja: še v diskusiji
Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-oftalmologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

Naslov: Pomembnost prepoznavanja nujnih stanj v kirurški zdravstveni negi
Datum: 21. – 22. 3. 2024
Kraj: Thermana Laško

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-kirurgija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Zdravstvena nega v rehabilitaciji pacienta po amputaciji uda (strokovni seminar z učno delavnico)
Datum: marec 2023
Kraj: bo določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 – 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
Namen izobraževalnega programa je osvežiti že obstoječa in pridobiti nova znanja o boleznih in poškodbah, ki privedejo do amputacije uda, o preventivi in zdravljenju sladkorne bolezni, diabetičnega stopala in drugih kroničnih ran pri pacientu po amputaciji, o značilnostih fantomske bolečine, namenu obremenilnega testiranja v internistični ambulanti, o pomenu sodelovanja rehabilitacijskega tima pri preprečevanju padcev, o pravilnem povijanju krna in nameščanju protez, o vlogi medicinske sestre ter sodelovanju s patronažno službo. Učne delavnice bodo temeljile na pravilnem povijanju podkolenskega, nadkolenskega krna in nameščanju protez ter pravilnem in varnem presedanju pacienta.
Ciljni udeleženci: diplomirane medicinske sestre / diplomirani zdravstveniki, srednje medicinske sestre, zdravstveni tehniki, vsi zaposleni na vseh področjih zdravstvene nege, kjer bi jim to znanje koristilo.

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: Obnovitev strokovnega izobraževanja za podaljšanje specialnih znanj s področja zdravstvene nege pacienta z motnjami v uriniranju – enodnevni strokovni seminar z učno delavnico
Datum: maj/junij 2024
Kraj: bo določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 – 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
Namen izobraževalnega programa je opremiti diplomirane medicinske sestre / diplomirane zdravstvenike, ki že imajo pridobljena specialna znanja iz omenjenega področja, z novostmi in obnoviti praktično znanje iz urinske kateterizacije moškega, oskrbe različnih izločalnih stom, izpiranja sečnega mehurja…
Ciljni udeleženci: diplomirane medicinske sestre / diplomirani zdravstveniki, zaposleni na področju urologije, kirurgije, travmatologije, nevrologije, internistike, patronažne dejavnosti, rehabilitacije in drugih področij zdravstvene nege, ki so pridobili specialna znanja izpred 7 ali več let.

b. Naslov: Strokovno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj s področja zdravstvene nege in rehabilitacije nevrološkega pacienta – v sodelovanju s Strokovno sekcijo MS in ZT v nevrologiji
Datum: Oktober – december 2024
Kraj: bo določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 150 ur (predavanja, seminarske vaje, klinične vaje)
Podrobnejša opredelitev srečanja:
Namen izobraževalnega programa je opremiti osebje zdravstvene nege z značilnostmi zdravstvene nege nevrološkega pacienta v času hospitalizacije na nevrološkem oddelku (od akutne faze dalje) in v nadaljevanju hospitalizacije v okviru rehabilitacije s poudarkom na zagotavljanju varne in kakovostne zdravstvene nege.
Ciljni udeleženci: osebje zdravstvene nege, pa tudi vsem drugim zdravstvenim sodelavcem, ki delajo z nevrološkimi pacienti.

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-rehabilitacija@zbornica-zveza.si

  1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Zakaj in kakšno strokovno podporo potrebujejo pacienti med zdravljenjem raka (delovni naslov)
Datum: 15. 11. 2024
Kraj: Terme Zreče
Okvirno število (pedagoških) ur:
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema…)
Z razvojem znanosti postaja zdravljenje raka čedalje bolj sofisticirano in personalizirano, preživetje se podaljšuje. Ni pomembno samo preživeti raka, izredno pomembna je tudi kakovost življenja bolnika že med zdravljenjem in po njem. Zanima nas, kateri in kako uspešni so obstoječi in zaželjeni podporni sistemi, ki celostno pomagajo bolniku z rakom in po raku, da živi kakovostno življenje?

b. Naslov: Učna delavnica: Standardni posegi v zvezi z v celoti implantiranim osrednim venskim katetrom s podkožnim prekatom – vensko valvulo in osrednim perifernim venskim katetrom (PICC) pri bolniku z rakom
Datum: januar 2024
Kraj: Zbornica – Zveza, Ob železnici 30A, Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur:
Podrobnejša opredelitev srečanja: Učna delavnica je namenjena medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z onkološkimi bolniki, ki imajo vstavljen osrednji venski kateter s podkožnim prekatom – vensko valvulo ali osrednji periferni venski kateter (PICC kateter). Delavnica je sestavljena iz teoretičnih in praktičnih vsebin, slednje so predstavljene z video vsebinami.

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-onkolologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Dvodnevno strokovno srečanje sekcije MS v enterostomalni terapiji z učnimi delavnicami
Datum: 19. in 20. 4. 2024
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) ur: 21
Podrobnejša opredelitev srečanja: ZN pacientov z rano, inkontinenco ter stomo.

b. Naslov: Tradicionalno letno strokovno srečanje – posvet za enterostomalne terapevte/-ke
Datum: oktober 2024
Kraj: predvidoma Debeli rtič ali Ankaran
Okvirno število (pedagoških) ur 10
Podrobnejša opredelitev srečanja: ZN pacientov z rano, inkontinenco ter stomo.

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-enterostomalnaterapija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Naslov: SLADKI FEBRUAR 2024
Datum: 1. in 2. 2. 2024
Kraj: Hotel Atrij, Zreče
Podrobnejša opredelitev srečanja: Izobraževanje je namenjeno timom družinske medicine in timom centrov za krepitev zdravja (zdravstvenovzgojnim centrom) z namenom osvežitve in nadgradnje osnovnega modula o sladkorni bolezni – Nacionalna čajanka
b. Naslov: Zofi & Florjan – izobraževanje o prehrani ob sladkorni bolezni
Datum: 24. in 25. 5. 2024
Kraj: Sofijin dvor, Rimske terme
Podrobnejša opredelitev srečanja: redno srečanje članov sekcije in zainteresiranih za pridobivanje novih znanj in veščin na področju endokrinologije.
3. Naslov: 7. kongres endokrinološke zdravstvene nege. Gre za redno srečanje edukatorjev (N1 – N3), timi družinske medicine, ZVC/CKZ, diabetološki timi, ostali zainteresirani zdravstveni delavci, ki delujejo na področju svetovanja ob sladkorni bolezni
Datum: 11. in 12. 10. 2024
Kraj: lokacijo bo znana kasneje
Podrobnejša opredelitev srečanja: redno srečanje članov sekcije in zainteresiranih za pridobivanje novih znanj in veščin na področju endokrinologije.
2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj
a. Naslov: 3. simpozij nosečnost in sladkorna bolezen
V sodelovanju z Diabetološkim združenjem Slovenije, Združenjem ginekologov in porodničarjev ter Sekcijo medicinskih sester in babic
Datum: 20. 5. 2024
Kraj: naknadno
Podrobnejša opredelitev srečanja: diabetološkim in ginekološkim timom
3. Ostali dogodki strokovne sekcije (še v letu 2024)
a. Naslov: Vse kar še niste vedeli in slišali o sladkorni
Datum: november 2024 – ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni
Kraj: e-izobraževanje
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….):
Predstavitev novosti glede svetovanja prehrani pri sladkorni bolezni. Namenjeno diabetološkim timom, timom družinske medicine in vsem ostalim, ki se pri svojem delu srečujejo s svetovanjem ob sladkorni bolezni.
Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-endokrinologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: 3. Nefrološki kongres zdravstvene nege, v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim nefrološkim društvom
Datum: november 2024
Kraj: določen naknadano
Okvirno število (pedagoških) ur: dvodnevni kongres
Podrobnejša opredelitev srečanja: Tematske sklope po dejavnosti sporočimo naknadno.

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

a. Naslov: Specialna znanja v nefrologiji
Datum: v dogovoru
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 180 (150 ur predavanj, 70 ur kliničnega usposabljanja)

b. Naslov: Svetovni dan ledvic
Datum: marec 2024
Kraj: regijsko
Okvirno število (pedagoških) ur: 6
Podrobnejša opredelitev srečanja: sodelovanje z zvezo društev ledvičnih bolnikov

3. Drugi dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: 50. obletnica dialize v UKC Maribor
Datum: april 2024
Kraj: Maribor
Okvirno število (pedagoških) ur: določeno naknadno

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-nefrologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja
a. Naslov: Rak prebavil, dihal, sečil
Datum: 11. in 12. 4. 2024
Kraj: Gozd Martuljek
Okvirno število (pedagoških) ur:  10 – 15
Podrobnejša opredelitev srečanja: Dvodnevni strokovni seminar z vodilno temo rak in sklop namenjen skrbi za rekreacijo MS.
2. Ostali dogodki strokovne sekcije
a. Naslov: Učne delavnica – Rokovanje z endoskopsko opremo
Datum: javljen kasneje
Kraj: Ljubljana (Medip)
Okvirno število (pedagoških) ur: 4
Podrobnejša opredelitev srečanja: Rokovanje z elektrokavterjem.
b. Naslov: Učna delavnica – reprocesiranje endoskopov
Datum: javljen kasneje
Kraj: Ljubljana (Olympus)
Okvirno število (pedagoških) ur: 4
Podrobnejša opredelitev srečanja: Seznanitev z novostmi v reprocesiranju endoskopov
Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-endoskopija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja:

a. Naslov: TPO z AED
Datum: večkrat na mesec v letu 2024
Kraj: v večini krajev pokrivanja regijskih društev
Okvirno število (pedagoških) 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Temeljni postopki oživljanja odraslih z uporabo AED
– Posebnosti pri oživljanju otrok
– Oživljanje – izjeme, zapora dihalne poti s tujkom
– Etično moralna vprašanja in diskusija na primerih iz prakse
– Praktične vaje – vseh sklopov
– Pisno preverjanje
– Praktično preverjanje
– Inštruktorji – predavatelji Sekcije reševalcev v zdravstvu

b. Naslov: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija – delavnica
Datum: februar 2024
Kraj: Hajdoše
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
– Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
– Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
– RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
– Ko se zaplete; težavna dihalna pot
– Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
– Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
– NIV – neinvazivna ventilacija
– Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
– Preverjanje znanja udeležencev

c. Naslov: Interpretacija EKG-ja v predbolnišničnem okolju – delavnica
Datum: marec 2024
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti
– Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
– 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
– ST spojnica
– EKG – primeri dobre prakse
– Učne delavnice
– Preverjanje znanja udeležencev

d. Naslov: Srečanje sodnikov in organizatorjev strokovno izobraževalnega tekmovanja ekip iz nujne medicinske pomoči
Datum: 17. 4. 2024
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Povzetki iz organizacije srečanja 2019 in izzivi za 2023
– Predlogi za izboljšave dogodka
– Predlogi za pripravo izhodišč scenarijev za srečanje 2022
– Osnovni koncept priprave scenarija množične nesreče 2022
– Vprašanja in diskusija
– Delo v skupinah – oblikovanje predlogov scenarijev
– Prvo srečanje skupin in uskladitev predlogov scenarijev
– Delo v skupinah skupaj z organizatorji – oblikovanje scenarijev
– Končno srečanje skupin in zaključitev dokumentov
– Povzetki srečanja, strokovno – izobraževalno tekmovanje ekip iz NMP kot produkt

e. Naslov: Pristop k življenjsko ogroženemu odraslemu in otroku ABCDE – delavnica
Datum: 22. – 23. 3. 2024
Kraj: Maribor
Okvirno število (pedagoških) 11 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Ocena dihalne poti in dihanja pri otroku in odraslem zajema poddelavnice sproščanje dihalne poti in aplikacijo kisika, tujek v dihalni poti in avskultacijo.
– Ocena hemodinamskega statusa pri otroku in odraslem zajema poddelavnice oceno hemodinamskega statusa, defibrilacijo, kardioverzijo in pacing ter nastavljanje iv in io poti.
– Ocena nevrološkega statusa pri otroku in odraslem zajema poddelavnice oceno zavesti, lateralizacijo , oceno zenic in določenje krvnega sladkorja.
– Razkritje, okoliščine in drugi dejavniki pri otroku in odraslem zajema poddelavnice razkritje bolnika, anafilaksijo in zdravila v NMP
– Simulacije primerov
– Preverjanje z pisnim in praktičnim izpitom

f. Naslov: Strokovni seminar: Celostna oskrba odraslih pacientov v zunajbolnišnični NMP
Datum: 21. – 22. 4. 2024
Kraj: Zreče
Okvirno število (pedagoških) 16 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
Program objavljen naknadno

g. Naslov: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija – delavnica
Datum:  april 2024
Kraj: Hajdoše
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
– Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
– Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
– RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
– Ko se zaplete; težavna dihalna pot
– Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
– Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
– NIV – neinvazivna ventilacija
– Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
– Preverjanje znanja udeležencev

h. Naslov: Interpretacija EKG-ja v predbolnišničnem okolju – delavnica
Datum: april 2024
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
– 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
– ST spojnica
– Preverjanje znanja udeležencev
– EKG – primeri dobre prakse
– Učne delavnice

i. Naslov: Imobilizacija s sodobnimi pripomočki – delavnica
Datum: maj 2024
Kraj: Sežana, IC, URSZR
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju – pregled
– Učne delavnice in prikazi:
– Učna delavnica 1: Vratna opornica in zaščitna čelada
– Učna delavnica 2: Vakuumske opornice za okončine in opornice v roli
– Učna delavnica 3: Vakuumska blazina in prenos poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice
– Učna delavnica 4: Zajemalna nosila z oporo za glavo ter medenični pas
– Učna delavnica 5: Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
– Učna delavnica 6: Deska za imobilizacijo otrok in otroški sedež
– Učna delavnica 7: Urgenten in hiter iznos poškodovanca
– Prikaz uporabe deske za reševanje iz vode in dolge deske za imobilizacijo
– Pisno in praktično preverjanje znanja

j. Naslov: XIV. Strokovno izobraževalno tekmovanje ekip NMP
Datum: 25. – 28. 9. 2024
Kraj: Rogla
Okvirno število (pedagoških) 48 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
Naknadno po oblikovanju scenarijev

k. Naslov: Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija – delavnica
Datum: oktober 2023
Kraj: Hajdoše
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Oskrba dih. poti v predbolnišničnem okolju – kaj & zakaj
– Začetni ukrepi oskrbe dih. poti
– Predihovanje z masko in dihalnim balonom, ter vstavitev I-gela
– RSI; kaj, zakaj in kako zdravstveni reševalec lahko pomaga?
– Ko se zaplete; težavna dihalna pot
– Ko gre po načrtih; priklop na ventilator, začetne nastavitve & monitoring intubiranega bolnika
– Posebnosti oskrbe dihalne poti pri otroku
– NIV – neinvazivna ventilacija
– Higiensko vzdrževanje pripomočkov za oskrbo dihalne poti in umetno ventilacijo
– Preverjanje znanja udeležencev

l. Naslov: Pristop k življensko ogroženemu odraslemu in otroku ABCDE – delavnica
Datum: 18. – 19. oktober 2024
Kraj: Maribor
Okvirno število (pedagoških) 11 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Ocena dihalne poti in dihanja pri otroku in odraslem zajema poddelavnice sproščanje dihalne poti in aplikacijo kisika, tujek v dihalni poti in avskultacijo.
– Ocena hemodinamskega statusa pri otroku in odraslem zajema poddelavnice oceno hemodinamskega statusa, defibrilacijo, kardioverzijo in pacing ter nastavljanje iv in io poti.
– Ocena nevrološkega statusa pri otroku in odraslem zajema poddelavnice oceno zavesti, lateralizacijo , oceno zenic in določenje krvnega sladkorja.
– Razkritje, okoliščine in drugi dejavniki pri otroku in odraslem zajema poddelavnice razkritje bolnika, anafilaksijo in zdravila v NMP
– Simulacije primerov
– Preverjanje z pisnim in praktičnim izpitom

m. Naslov: Interpretacija EKG-ja v predbolnišničnem okolju – delavnica
Datum: oktober 2024
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Snemanje EKG zapisa: triki, zmote in pasti Ocena srčnega ritma: postopek šestih korakov
– 12 – kanalni EKG zapis: celosten pogled na srce
– ST spojnica
– Preverjanje znanja udeležencev
– EKG – primeri dobre prakse
– Učne delavnice

n. Naslov: Imobilizacija s sodobnimi pripomočki – delavnica
Datum: november 2023
Kraj: Sežana, IC, URSZR
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Sodobna imobilizacija v predbolnišničnem okolju – pregled
– Učne delavnice in prikazi:
– Učna delavnica 1: Vratna opornica in zaščitna čelada
– Učna delavnica 2: Vakuumske opornice za okončine in opornice v roli
– Učna delavnica 3: Vakuumska blazina in prenos poškodovanca s sumom na poškodbo hrbtenice
– Učna delavnica 4: Zajemalna nosila z oporo za glavo ter medenični pas
– Učna delavnica 5: Steznik za imobilizacijo sedečega poškodovanca
– Učna delavnica 6: Deska za imobilizacijo otrok in otroški sedež
– Učna delavnica 7: Urgenten in hiter iznos poškodovanca
– Prikaz uporabe deske za reševanje iz vode in dolge deske za imobilizacijo
– Pisno preverjanje znanja

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: MRMI z sodelovanjem SZD
Datum: januar 2023
Kraj: Novo Mesto
Okvirno število (pedagoških) 36 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah

b. Naslov: 29. Mednarodni simpozij o urgentni medicini; z sodelovanjem (SZUM, Sekcija reševalcev v zdravstvu, Sekcija MS in ZT v urgenci)
Datum: junij 2024
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških) 36 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
Naknadno ko bo oblikovan program simpozija

c. Naslov: 3. Srečanje motoristov zdravstvene in babiške nege (skupna organizacija z Zbornico Zvezo)
Datum: maj 2024
Kraj: Vransko, Poligon varne vožnje AMZS
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Pristop in inicialni pregled poškodovanega motorista
– Pravilno snemanje čelade
– Zaustavljaje akutnih zunanjih krvavitev
– Principi varne vožnje s motornim kolesom
– Obvladovanje motornega kolesa
– Zaustavljanje motornega kolesa na suhi in mokri podlagi

d. Naslov: Obala oživlja 2024 (skupna organizacija z Zbornico – Zvezo)
Datum: junij 2024
Kraj: Izola
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– TPO za slepe in slabovidne
– Promocija TPO in uporabe AED širši laični javnosti

e. Naslov: 18. Veleslalom Sekcije reševalcev v zdravstvu
Datum: 17. 1. 2024
Kraj: KOPE
Okvirno število (pedagoških) 10 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-resevalcev@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Dvodnevni strokovni seminar Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v zobozdravstvu: naslov določen naknadno
Datum: 12. in 13. 4. 2024
Kraj: Bohinjska Bistrica, Bohinj Eco hotel

b. Naslov: Specialno znanje s področja zdravstvene nege v zobozdravstveni dejavnosti na sekundarnem in terciarnem nivoju
Datum: marec, april 2024
Kraj: Stomatološka klinika

c. Naslov: Specialno znanje s področja vzgoje za ustno zdravje
Datum: oktober, november 2024
Kraj: Na sedežu Zbornice – Zveze in na daljavo

d. Naslov: Specialno znanje s področja zdravstvene nege v zobozdravstveni dejavnosti
Datum: oktober, november 2024
Kraj: Na sedežu Zbornice – Zveze in na daljavo

e. Naslov: Strokovno srečanje izvajalcev VUZOM
Datum: september 2024
Kraj: določen naknadno

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-zobozdravstvo@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Dvo-dnevno strokovno srečanje z naslovom: Na preteklosti gradimo prihodnost
Datum: 14. in 15. 3. 2024
Kraj: Terme Zreče, Zreče
Okvirno število: 20 pedagoških ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …) : kontrole sterilizacije, sledenje reprocesiranju, pravilno dvigavonje bremen pri reprocesiranju, dobra predpriprava na reprocesiranje…

b. Naslov: Specialna znanja v sterilizaciji
Datum: 10. 3. do 30. 4. 2024
Kraj: Ljubljana, Zbornica – Zveza
Okvirno število: 80 pedagoških ur
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema …): dekontaminacija, čiščenje, sterilizacija. Modernejše metode sterilizacije. Pasti pri procesu sterilizacije. Sledljivost reprocesiranja…

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-sterilizacija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Strokovno izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, pomlad 2024
Datum: 12. in 13. 4. 2023
Kraj: Podčetrtek
Okvirno število (pedagoških) ur: 10
Podrobnejša opredelitev srečanja (Spolnost, paliativa, žilni pristopi)

b. Naslov: Strokovno izobraževanje medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, jesen 2024
Datum: 12. 10. 2023
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja (multidisciplinarni pristop pri obravnavi bolnikov)

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-hematologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: 8. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester
Datum: marec 2024
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Izobraževanje, izvajanje in nadzor triaže
– Triažni primeri iz prakse
– Predstavitev novosti

b. Naslov: Triaža v sistemu nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji – Tečaj triaže po načelih Manchestrskega  triažnega sistema
Datum: september 2024
Kraj: določen naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 24
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Osnovni principi Manchestrske triaže, splošni in specifični triažni algoritmi, posebnosti triaže pri otrocih, primeri triažnih algoritmov, triaža pri množičnih nesrečah,..
– Ovrednotenje, dokumentiranje in nadzor triažnega procesa, kompetence triažne MS, e-triaža,..
– Učne delavnice, pisni in praktični izpit

c. Naslov: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija
Datum: april in november 2024
Kraj: Izola
Okvirno število (pedagoških) ur: 8,5
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Pristop, prepoznava in ukrepanje pri srčnem zastoju pri odraslih in otrocih, uporaba AED, ukrepi pri tujkih v zgornjih dihalnih poteh, kdaj in koga oživljamo drugače, etične dileme pri obravnavi življenjsko ogroženih pacientov in reanimaciji, pripomočki pri oživljanju,..
– Strokovne teme s področja obravnave življenjsko ogroženih pacientov oz. reanimacije
– Učne delavnice, pisni in praktični izpit

d. Naslov: Urgentni pacient
Datum:  oktober 2024
Kraj: naknadno
Okvirno število (pedagoških) ur: 20
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….): naknadno določena

e. Naslov: Tečaj ATCN (Tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca)
Datum: maj in oktober 2024
Kraj: Mariborsko Pohorje
Okvirno število (pedagoških) ur: 25
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– ABCD pristop, oskrba dihalne poti, različna šokovna stanja, poškodbe prsnega koša, trebuha, glave, mišično skeletnega sistema, hrbtenice in hrbtenjače, poškodbe zaradi opeklin / omrzlin, poškodbe pri nosečnicah, otrocih in starostnikih, transport do dokončne oskrbe,..
– Učne delavnice in pisni ter praktični izpit

2. Sodelovanje pri organizaciji srečanj

a. Naslov: 30. mednarodni simpozij o urgentni medicini
Datum:  junij 2024
Kraj: Portorož
Okvirno število (pedagoških) ur: 26
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Obravnava različnih nujnih stanj, oživljanje, sistem NMP v Sloveniji, praktično usposabljanje in učne delavnice, proste teme in prikazi primerov, zdravstvena oskrba in zdravstvena nega pri obravnavi nujnih stanj, poškodbe, zastrupitve,..

3. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: The European Emergency Medicine Congress / EuSEN
Datum: določeno naknadno
Kraj: določeno naknadno
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….):
– Obravnava različnih nujnih stanj, oživljanje, sistem NMP v Evropi in svetu, infekcije in sepsa, obravnava bolečine, paliativna oskrba, praktično usposabljanje in učne delavnice, proste teme in prikazi primerov, zdravstvena oskrba in nega pri obravnavi nujnih stanj, poškodbe, zastrupitve,..

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-urgenca@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Dermatovenerologija v Sloveniji danes
Datum: april 2024
Kraj: Rimske Toplice
Okvirno število (pedagoških) ur: 10
Podrobnejša opredelitev srečanja:

– Estetska dermatologija – modna muha ali nujnost
– Terapija z laserjem (dlake, ognjeno znamenje, žile, hemangiomi, akne, rozacea,…),
– Uporaba aparata cuter v dermatokirurgiji,
– Kaj delajo MS v privatnem sektorju in kaj v javnem sektorju na področju dermatovenerologije,
– Razkorak med zasebnim in javnim sektorjem,
– Atipične rane v dermatovenerologiji,
– Organizacija dermatovenerološke dejavnosti v Sloveniji,
– Pregled raziskovalnih del na področju dermatovenerološke ZN,
– urgentna stanja v dermatovenerologiji.

b. Naslov: Učna delavnica – kompresijsko zdravljenje (2x)
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 4 ure (2x)

2. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: Sodelovanje na 33. EADV kongresu – Amsterdam
Datum: 25. – 28. 9. 2024
Kraj: Amsterdam
Okvirno število (pedagoških) ur: /

b. Naslov: Specialna znanja v dermatovenerologiji

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-dermatovenerologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Kongres zdravstvene nege in oskrbe socialnem varstvu
Datum: junij 2024
Kraj: Ankaran
Okvirno število (pedagoških) ur: 16 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja:
– Temeljna življenjska aktivnost izločanje in odvajanje

b. Naslov: Osnove klinične prakse v zdravstveni negi v socialnem varstvu: priprava ter aplikacija zdravil in ocenjevanje vitalnih funkcij
Datum: januar 2024
Kraj: Online
Okvirno število (pedagoških) ur: 4 ure
Podrobnejša opredelitev srečanja (tematski sklopi, naslovi predavanj, osrednja tema….)
– Pravilna priprava in dajanje zdravil (kompetence tehnikov zdravstvene nege TZN, pomen natančnosti in kontrole)
– Merjenje vitalnih funkcij (kako pravilno meriti, kaj merimo in zakaj)

3. Ostali dogodki strokovne sekcije

a. Naslov: Posvet vodij zdravstvene nege v socialnem varstvu
Datum: september 2024
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-socialnovarstvo@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Vse o srčnem popuščanju
Datum: 4. 10. 2024
Kraj: Izola

b. Naslov: še ni določen
Datum: 17. in 18. 5. 2024
Kraj: Šmarješke Toplice

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-kardiologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Strokovni seminar z mednarodno udeležbo
Datum: 10. in 11. 10. 2024
Kraj: Bled

b. Naslov: Vez med zdravjem in denarjem: Ekonomika v zdravstvu
Datum: 13. 3. 2024
Kraj: Ljubljana

c. Naslov: Razvijanje kadrov za prihodnost
Datum: 17. 4. 2024
Kraj: Ljubljana

d. Naslov: Pravila in izzivi v skrbi za bolnike: Zakonodaja v zdravstvu
Datum: 22. 5. 2024
Kraj: Ljubljana

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-management@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Revitalizacija upanja: Uporaba črpalk za zdravljenje napredovale Parkinsonove bolezni in ostalih motenj gibanja v delovnem okolju
Datum: 19. 1. 2024
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Parkinsonova bolezen, motnje gibanja, črpalke/ naprave za dovajanje zdravil, Duodopa, Lecigon, apomorfin, globoka možganska stimulacija

b. Naslov: Bojišče v možganih: Razkritje skrivnosti epilepsije in vloga superjunakov v zdravstveni negi
Datum: 19. 4. 2024
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) ur:
Podrobnejša opredelitev srečanja: Epilepsija, epileptični napad, zdravljenje, zdravstvena nega, EEG

c. Naslov: Preboji in upi: Multipla skleroza in ostala nevroimunska obolenja v kontekstu zdravstvene nege in oskrbe
Datum: 22. 11. 2024
Kraj: Celje
Okvirno število (pedagoških) ur: 8
Podrobnejša opredelitev srečanja: Multipla skleroza, Miastenije gravis, Guillain-Barre sy, avtoimunski encefalitis, limfocitni encefalomielitisov, narkolepsije

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-nevrologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Izzivi v otorinolaringologiji
Datum: april 2024
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 8 ur
Podrobnejša opredelitev srečanja: vsebine ožjega strokovnega področja, novosti

b. Naslov: Delavnice aspiracije (večkrat letno)

c. Naslov: Delavnice ZN traheotomiranega pacienta

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-otorinolaringologija@zbornica-zveza.si

1. Samostojno organizirana strokovna srečanja

a. Naslov: Kako ˝prodati˝ preventivo
Datum: 7. 3. 2024
Kraj: Šmarješke toplice
Okvirno število (pedagoških) ur: 7
Podrobnejša opredelitev srečanja: vsebine duševnega zdravja, vseh vrst zasvojenosti, pomoči, …:
– socialni marketing
– nove učne metode podajanja vsebin
– retorika

2. Drugi dogodki strokovne sekcije – UČNE DELAVNICE

a. Naslov: Vzgoja za zdravo spolnost 
Datum: 5. 9. 2024
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 3
Podrobnejša opredelitev srečanja: Spolna vzgoja za mlajše osnovnošolske otroke, Spoznajmo HPV, Praktična izvedba učne ure

b. Naslov: Zdravje žensk
Datum: 24. 10. 2024
Kraj: Ljubljana
Okvirno število (pedagoških) ur: 3
Podrobnejša opredelitev srečanja: Predavanje Zdravje žensk, Učna delavnica – Samopregledovanje dojk, Spoznajmo menopavzo

Za dodatne informacije o strokovnih dogodkih se obrnite na elektronski naslov: sekcija-promocijazdravja@zbornica-zveza.si