Delovne skupine

Delovna skupina je začasno ali stalno delovno telo Zbornice – Zveze, ki jo sestavlja skupina strokovnjakov z ožjega strokovnega področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe ali z njimi povezanega strokovnega ali družbenega področja, ki ima opredeljeno specifično delovno nalogo ali cilj.
Člane delovne skupine imenuje Upravni odbor Zbornice – Zveze.

Več o:

Delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege

Delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi

Delovna skupina za paliativno zdravstveno nego in oskrbo

Delovna skupina za pripravo nacionalnih protokolov

Delovna skupina za duhovno oskrbo v zdravstveni in babiški negi

Delovna skupina za digitalizacijo zdravstvene in babiške nege