Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Članstvo

UGODNOSTI ČLANSTVA

  1. 50% nižja kotizacija pri udeležbi na seminarjih organiziranih s strani Zbornice – Zveze ter njenih regijskih društev in sekcij
  2. prejemanje glasila Utrip
  3. možnost enkratnega letnega zaprosila za Sredstva iz sklada za izobraževanje  (za vse, ki so neprekinjeno člani več kot 5 let)
  4. možnost koriščenja različnih popustov, odvisno od trenutne ponudbe
  5. vključevanje posameznikov ali skupin v področje raziskovanja lastne stroke; svetovanje o vprašanjih, ki se nanašajo na stroko zdravstvene in babiške nege
  6. možnost reševanja osebnih stisk in težav tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju (v sodelovanju s SOS telefonom);
    različne interesne dejavnosti: skrb za zdrav življenjski slog, izletništvo, kulturne, športne in druge prostočasne aktivnosti, zlasti v okviru regijskih strokovnih društev
  7. možnost individualnih obravnav primerov nasilja na delovnem mestu v sodelovanju z zunanjo strokovnjakinjo v okviru Delovne skupine za nenasilje v zdravstveni in babiški negi
  8. druge ugodnosti.

Telefon: 01 544 54 80
Kontaktna oseba: Karmen Ozvaldič
E-pošta: clanarina@zbornica-zveza.si