Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Članstvo

UGODNOSTI ČLANSTVA

 1. Svojim članom vodimo pregledno, uporabniku prijazno osebno mapo (portfolio) strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj.
 2. Strokovna izobraževanja so v organizaciji Zbornice – Zveze ter regijskih društev in strokovnih sekcij za člane tudi do 50 % ugodnejša.
 3. Naši člani dobijo brezplačno glasilo Utrip v tiskani ali elektronski obliki.
 4. Z e-novicami vas bomo sproti obveščali o izobraževanjih in aktualnem dogajanju v zdravstveni in babiški negi.
 5. Člani lahko enkrat letno zaprosijo za Sredstva iz sklada za izobraževanje, in sicer tako za kotizacije za strokovna izobraževanja kot za šolnine na vseh ravneh.
 6. Odvisno od trenutne ponudbe zunanjih partnerjev, ki jo nenehno dopolnjujemo, naši člani lahko izkoristijo številne zanimive ugodnosti.
 7. Članom omogočamo aktivnejše vključevanje v raziskovalne mednarodne in domače projekte.
 8. Svetujemo vam pri strokovnih vprašanjih, ki se vam porajajo na delovnem mestu. Kot člani ste upravičeni do brezplačnih strokovnih mnenj in odgovorov.
 9. Regijska strokovna društva skrbijo za strokovni in osebnostni razvoj svojih članov z organizacijo različnih strokovnih izobraževanj, strokovnih ekskurzij ter organizacijo kulturnih, športnih in drugih zanimivih dejavnosti …
 10. Ob včlanitvi vsak član prejme knjižici Profesionalna podoba izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe ter Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeks etike za babice Slovenije ter simbolično darilo.
 11. Posebnih ugodnosti so deležni tudi študenti, člani Zbornice – Zveze, do 27. leta starosti.

Telefon: 01 544 54 80
Kontaktna oseba: Karmen Ozvaldič
E-pošta: clanarina@zbornica-zveza.si