Simpozij 2024

19. Simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije z naslovom

»MEDICINSKE SESTRE IN BABICE – GONILNA MOČ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA«

Letošnji moto 19. Simpozija zdravstvene in babiške nege z osrednjo vsebino nagovarja moč medicinskih sester in babic. Moč, ki jo poleg znanja in veščin potrebujejo za kakovostno in varno zdravstveno obravnavo pacientov. Moč, ki jo vlagajo v družine, v skupnost in družbo nasploh. Moč, ki jim je lastna in jo potrebujejo tudi same zase.
Medicinske sestre in babice so del celotnega zdravstvenega varstva. Kot najštevilčnejša poklicna skupina delujejo na vseh segmentih zdravstvenega in socialnega varstva, nepretrgoma 24 ur na dan vse dni v letu. Pacientom zagotavljajo neprecenljivo oskrbo in podporo v vseh fazah življenja. Od spremljanja nosečnosti in poroda do nujne medicinske pomoči in skrbi za kronične bolnike. Njihova vloga je nepogrešljiva.

Posebna moč medicinskih sester in babic je tudi v znanju, ki se kaže v nenehnem učenju in pridobivanju novih veščin. Prav znanje omogoča napredovanje in rast na profesionalni poti. Se pa znanje medicinskih sester in babic zrcali tudi kot pomembna finančna moč, kar pomeni, da so ključne za ohranjanje visoke ravni pacientove varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev. Njihova strokovnost in učinkovitost lahko vodita do zmanjšanja bolnišničnih okužb in drugih zapletov, ki bi sicer povzročili dodatne stroške.

Management v zdravstveni in babiški negi je ključnega pomena, saj zagotavlja učinkovito koordinacijo in upravljanje z viri. Moč dobrega managementa se kaže v sposobnosti ustvarjanja harmoničnega delovnega okolja, kjer so zaposleni motivirani in kjer je pacient postavljen v središče skrbi. Učinkovit management poveča produktivnost in kakovost storitev, hkrati pa zmanjšuje stres in izgorelost med zaposlenimi. V babiški negi pa management poudarja pomen individualnega pristopa in kontinuiranega izobraževanja, kar prispeva k izboljšanju izidov porodov in zadovoljstvu staršev.
Posebno moč predstavljajo mladi, ki s svojo svežino in inovativnostjo oblikujejo prihodnost. Njihova energija, naravni občutek za tehnologijo in sposobnost hitrega prilagajanja spremembam dajejo mladim generacijam poseben pomen. Prav zato so mlade generacije ključne pri prilagajanju družbe hitro spreminjajočemu se svetu.

Ob vsem tem imajo pomembno moč tudi naše misli. Misli so vir notranje moči, z njimi krepimo svojo voljo, izboljšamo čustveno odpornost in si utiramo pot do uspeha in osebne izpolnitve.
Simpozij, ki bo odkrival nove dimenzije dojemanja moči in izražal čas sedanjosti, vas vabi, da se prepričate, da smo medicinske sestre in babice s svojim strokovnim znanjem, sočutjem in predanostjo zares ključne pri vzdrževanju zdravja in dobrega počutja v skupnostih po vsem svetu.

Veselimo se srečanja in vas prijazno vabimo k udeležbi.

Predsednica Zbornice – Zveze
Monika Ažman