Vloga za podelitev licence podlagi 38.člena zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K)

Vloga za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege za srednješolsko strokovno ali poklicno izobrazbo

Vloga za vpis v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege oziroma podelitev licence za višjo ali visoko strokovno izobrazbo

Vlogi za vpis v register oz. podelitev licence za izvajalce, ki so poklicno kvalifikacijo pridobili v tujini

Obrazec za spremembo osebnih podatkov

Vloge za dodelitev licenčnih točk

Zahtevek za pridobitev potrdila o dobrem imenu