Program dela regijskih strokovnih društev za leto 2024

DMSBZT Celje

Januar
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: EKG in zdravstvena nega: Kaj moram vedeti in kaj me mora skrbeti
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: Izgorelosti med zdravstvenimi delavci
– Tečaj angleškega jezika
– Planinski pohod

Februar
Temeljni postopki oživljanja
Kakovost in varnost v zdravstvu
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: Epidemiološko pomembni mikroorganizmi danes – vrnitev v preteklost?
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: Ravnanje s čustvi

Marec
Temeljni postopki oživljanja
Etika in zakonodaja s področja zdravstva
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: naslov določen naknadno
– Planinski pohod

April
Temeljni postopki oživljanja
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: Hipnoza in vse njene značilnosti
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: Medosebni odnosi na delovnem mestu
– Udeležba na maratonih
– Planinski pohod
– Enodnevni izlet za upokojene sestre in ostale člane DMSBZT Celje

Maj
– Temeljni postopki oživljanja
– Svečana prireditev ob 12. maju Mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s podelitvijo Srebrnih znakov in Zahval
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: naslov določen naknadno
– Planinski pohod
– Tridnevni izlet za člane DMSBZT Celje

Junij
Temeljni postopki oživljanja
– Planinski pohod

Julij
– Planinski pohod

September
Temeljni postopki oživljanja
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: Mobing na delovnem mestu
– Planinski pohod

Oktober
Kakovost in varnost v zdravstvu
Temeljni postopki oživljanja
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: naslov določen naknadno
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: Tehnike sproščanja oz. obvladovanja stresa pri delu
– Jesenski izlet
– Planinski pohod

November
Etika in zakonodaja s področja zdravstva
Temeljni postopki oživljanja
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: naslov določen naknadno
– Strokovni popoldnevi DMSBZT Celje: Uporaba čustvene inteligence pri delu
– Martinovanje – enodnevni izlet
– Planinski pohod

December
– Gledališka predstava, pogostitev članov
– Božiček z otroško predstavo za naše najmlajše otroke članic in članov DMSBZT Celje
– Planinski pohod zadnjo soboto v mesecu, zaključek pohodov in druženje
– Zaključek maratonske sezone, druženje

Dodatne informacije so na voljo na: info@dmsbzt-celje.si

Januar
– Zakonodaja s področja zdravstvene in babiške nege ter poklicne etike, modul licenca
– Tečaj teka na smučeh v Ratečah

Februar
– Literarni večer
– Sankanje na Jezerskem

Marec
– Občni zbor s strokovnim srečanjem Bled
– Klinično popoldne

April
– Klinični večer s študenti Fakultete za zdravstvo Angele Boškin
– Športna delavnica
– Ustvarjalna delavnica

Maj
– Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca
– Udeležba na kongresu ter Svečani akademiji ob 5. maju mednarodnem dnevu babic in 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester

Junij
– Izlet Sekcije upokojenih članov društva
– Planinski pohod

September
– Planinski pohod v Dolomite
– Klinično popoldne

Oktober
TPO z uporabo AED
– Potovanje v tujino

November
– Ustvarjalna delavnica
– Klinično popoldne

December
– Svečana slovesnost ob zaključku leta in podelitev najvišjih priznanj Srebrni znak in Častni član društva
– Prednovoletno srečanje Sekcije upokojenih članov društva

Dodatne informacije so na voljo na: bijol.alenka@gmail.com

Februar
Duhovnost in duhovna oskrba v zdravstveni negi in babištvu 
Marec
TPO z uporabo AED za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika
– Občni zbor SDMSBZT Koper
Maj
– Slovesnost ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic s podelitvijo najvišjih priznanj SDMSBZT Koper – Srebrni znak
Junij
Izzivi v zdravstveni in babiški negi XII 
Oskrba PICC in VAP katetra, PLEUR_X drena in elastomerne črpalke
November
Kakovost in varnost v zdravstvu
December
– Slovesnost ob zaključku leta s podelitvijo zahval SDMSBZT Koper
Izletniški in pohodniški program / strokovna ekskurzija – o terminu in natančnem programu vas bomo pravočasno obvestili
Dodatne informacije o strokovnih dogodkih so na elektronskem naslovu: info@dmsbzt-koper.si

Januar
– Strokovni popoldnevi: Aktivnosti zdravstvene nege v zvezi z v celoti implantiranim osrednjim venskim katetrom s podkožnim prekatom – vensko valvulo – delavnica
– Strokovni popoldnevi: Obravnava bolnika s stomo z vidika njegove samopodobe
– Modri torki: naslovi določeni naknadno

Februar
– Strokovni popoldnevi: Aktivnosti zdravstvene nege v zvezi z v celoti implantiranim osrednjim venskim katetrom s podkožnim prekatom – vensko valvulo– delavnica
– Strokovni popoldnevi: Predstavitev OGIP SB SG

Marec
Temeljni postopki oživljanja
– Rehabilitacija po AMI in ambulanta za srčno popuščanje
– Centralna sterilizacija-srce bolnišnice
– Udeležba na Skupščini Zbornice – Zveze

April
Temeljni postopki oživljanja
Kakovost in varnost
Predstavitev centa za obravnavo Fabryeve bolezni
Pedopsihiatrična obravnava otrok in sodelovanje medicinske sestre pri obravnavi otrok z motnjami hranjenja
– Zbor članov

Maj
– Strokovno popoldne – 5.maj-mednarodni dan babic
Skrb za pravilno držo na delovnem mestu za preprečevanje bolečin v križu– delavnica na prostem
– Udeležba na simpoziju/kongresu ter Slovesnosti ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester in 5. maju, mednarodnem dnevu babic

September
OTO – Predstavitev protokolov obravnave bolnika na travmatološko ortopedskem oddelku SB SG
Obravnava dializnega pacienta v SB SG
– Enodnevni izlet

Oktober
Temeljni postopki oživljanja
Etika in zakonodaja
– ZRCK-SI je v izdelavi

November
Aktivnosti zdravstvene nege pri pacientu z NGS
Obravnava pacienta v enodnevni bolnišnici in antikoagulantni ambulanti
Aktivnosti zdravstvene nege v zvezi z CVK – delavnica

Januar

TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu
Celostna integrirana oskrba starostnika, Drago Perger, univ. dipl. psih., Emilija Zadnik in sodelavci
– Izkustvena učna delavnica v sodelovanju s Slovenskim društvom Hospic
Dajanje in priprava zadravil/diagnostično-terapevtski posegi/obvladovanje tveganj pri pacientih

Februar

Kakovost in varnost v zdravstvu
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu

Marec

TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu
Pomen hormonov za življenje – odpoved nadledvičnih žlez, Tatjana Šopinger Lipovnik, dipl. m. s.
Izgorelost – skrito breme sodobnega življenja, Vesna Turnšek, dipl. m. s.
Aktivnost dihanje (Klinika za ORL kirurgijo glave in vratu): Dihalne kanile: menjava dihalne kanile (brez tesnilke, s tesnilko), menjava dihalne kanile pri formirani oziroma dolgotrajni stomi, namestitev in čiščenje govorne kanile, odstranitev dihalne kanile, preveza/pritrditev dihalne kanile, opazovanje dihanja, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo.

April

Kakovost in varnost v zdravstvu
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu
Novosti zdravljenja na področju onkologije, Irena Tominc Krajnc s sodelavci
Aktivnost prehranjevanje in pitje (Klinika za interno medicino, Oddelek za gastroenterologijo, KIM)

Maj

TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu
Porod na domu, Rosemarie Franc, dipl. m. s., dipl. bab.; Napredek zdravstvene in babiške nege pri skrbi za prezgodaj rojene novorojenčke na oddelku za perinatologijo, Nuša Podbregar, dipl. bab.; Miti in resnice o placentofagiji (zaužitju placente / posteljice po porodu), Rosemarie Franc, dipl. m. s., dipl. bab.
– Enodnevno strokovno srečanje s področja osebne in duhovne rasti
Aktivnost izločanje in odvajanje – izločalne stome

Junij

TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu
Elektrokardiografija ter merjenje krvnega tlaka in pulza (Klinika za interno medicino): teoretični praktični del. Jernej Mori

September

Kakovost in varnost v zdravstvu
TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu
Obravnava bolnika s kronično vnetno črevesno boleznijo (KVČB)
– Učna delavnica na temo napredne zdravstvene nege in razvoja stroke, Maria Kidner

Oktober

TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu
– Pomembnost nalezljivih bolezni in analiza dosedanjega dela v ZD Maribor, Aleksander Jus, mag. zdr. nege
– Fotografska razstava, otvoritev prvi teden v oktobru, avtor razstave Matija Tomc in vodja programa Prostovoljstvo Andreja Cilenšek

November

Kakovost in varnost v zdravstvu
TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu
– Vzgoja za zdravje, zaposleni v enoti Varstva otrok in mladine ZD Maribor

December

TPO za zaposlene v zdravstveni in babiški negi
Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva
– Strokovni klinični večeri v sodelovanju z zavodi v regiji ter regijskimi člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, poudarek na timskem pristopu v procesu obravnave pacientov, vsak tretji četrtek v mesecu
– Presenečenje za člane

Strokovni seminarji, učne delavnice, enodnevna strokovna srečanja:
– Posvet Skrb za pacienta in kontinuirana zdravstvena obravnava
– Strokovno srečanje z okroglo mizo »Odnosi, skrivnosti in resnice o brezplačnem bogastvu«, DMSBZT Maribor in vabljeni gostje
– »Prepoznavanje in preprečevanje izgorelosti med zaposlenimi v zdravstvu«: učna delavnica s psihoedukacijo in učenjem veščin za preprečevanje izgorelosti
– »Spoprijemanje s stresom« 4 srečanja, Center za krepitev zdravja ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in Sabina Finžgar, dipl. m. s.
Živeti s konflikti, bližina in distanca – prizadetost in toleranca, lasten odnos do življenja in soočenje s smrtjo; II: Umetnost poslušanja, podpora svojcem v času bolezni, proces umiranja; III: Proces žalovanja – izguba zdravja in podpora v času žalovanja, pomen duhovnosti v času hude bolezni ali umiranja, so-čutenje umirajočega bolnika predavatelji:  Vika Štekovič, Renata J. Roban, Nada Kunstek  Miha Zimšek, Možnost je izvedba delavnic po 4 šolske ure in 3 ali 4 srečanja.
Sočutno spremljanje staršev ob smrti otroka med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu izvedba učne delavnice v sodelovanju z Društvom Solzice; izvajalka: Petra Paver Urek, predavateljica, strokovna sodelavka in koordinatorka društva Solzice

KOMPETENČNI CENTER
Kompetenčni center predstavlja razvojnoraziskovalni center v zdravstveni in babiški negi v regiji, kjer sodelujejo partnerji iz regije in zunaj nje (posamezniki, regijski člani, ki se interesno združujejo v strokovnih sekcijah pri Zbornici – Zvezi, zdravstvene, socialnovarstvene ustanove, izobraževalne institucije), z namenom razvijati znanje in ključne kompetence zaposlenih v zdravstveni in babiški negi v obsegu potreb, ki izhajajo iz regije.

– Učne delavnice poklicnih aktivnosti in kompetenc (»Kontinuirana zdravstvena oskrba in nega: skupaj za paciente« v sodelovanju z UKC Maribor in strokovnimi sekcijami pri Zbornici – Zvezi); opis aktivnosti in praktično usposabljanje za izvajanje aktivnosti zdravstvene nege, razvoj interaktivnih orodij učenja in usposabljanja, učne delavnice bodo objavljene na spletni strani društva in v Utripu).

– Strokovno srečanje z učno delavnico »Kontinuirana zdravstvena oskrba in nega: skupaj nad rane«
DMSBZT Maribor v sodelovanju z UKC Maribor (nosilec teme) in z zavodi v regiji: oskrba akutnih, kroničnih ran, odstranjevanje šivov in sponk, poškodba tkiva zaradi pritiska (PTP), oskrba rane glede na vrsto in vzrok nastanka, ustrezna uporaba oblog: ocenjevanje dejavnikov tveganja za nastanek PTP in golenje razjede, podatki za opredelitev ciljev načrta zdravljenja in možnosti oskrbe, ocena kakovosti življenja pacienta, zagotavljanje ustreznega vnosa hranil, ocena bolečine, povezane s kronično rano, ocena lokacije, ocena ogroženosti za nastanek novih PTP in golenje razjede, vaskularna ocena, oskrba, preveza kronične rane, izbira ustrezne obloge, interdisciplinarni tim (medicinska sestra, enterostomalni terapevt, klinični dietetik, fizioterapevt, delovni terapevt), opazovanje pacienta med oskrbo, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij v zvezi z oskrbo kronične rane.

– 23. maj 2024 Aktivnost izločanje in odvajanje – izločalne stome (Klinika za kirurgijo, Oddelek za abdominalno kirurgijo): vzroki za izpeljavo izločalne stome, vrste, značilnosti izločalnih stom, zdravstvena nega pacienta z izločalno stomo: predoperativna priprava, seznanitev z osnovnimi informacijami, določitev mesta izločalne stome, pooperacijska oskrba v bolnišnici, aplikacija klizme v izločalno stomo, informacije o življenju z izločalno stomo, učenje nege in oskrbe izločalne stome, pacient z izločalno stomo v domačem okolju, spoprijemanje z novim načinom življenja in spremenjeno telesno podobo, nega in oskrba izločalne stome: osnovna nega in oskrba izločalne stome, pripomočki za oskrbo izločalne stome, komplikacije in ukrepanje, nabava pripomočkov in druge pravice, življenje z izločalno stomo: strokovna pomoč, stiki z ET, terenske sestre ET za pomoč pacientom s stomo, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji, Zveza in društva ILCO, prostovoljci; učne delavnice: prikaz in reševanje konkretnih primerov s pomočjo slikovnega materiala, oskrba izločalne stome na modelu.

– September ali oktober Aktivnost gibanje – hoja, sedenje, ležanje in spreminjanje položaja/obvladovanje tveganj pri pacientih (ENBO, Oddelek za psihiatrijo v sodelovanju z IFRM UKC Maribor, SZKŠ Maribor, FZV UM): ergonomski ukrepi za zaposlene v zdravstveni negi »Praktična ergonomija – ergonomska intervencija v ZN«, dvigovanje pacienta brez pripomočkov/z uporabo pripomočkov, menjava položajev v postelji, namestitev pacienta v fiziološki položaj, v terapevtski položaj, v položaj za diagnostično-terapevtske posege, namestitev pacienta na blazino za preprečevanje razjede zaradi pritiska, nameščanje pripomočkov za gibanje, za ležanje, za razbremenitev, omejevanje gibanja s posebnimi varovalnimi sredstvi, ukrepi (PVU), nadzor v zvezi z gibanjem, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij, zdravstvena vzgoja v zvezi z aktivnostjo, ogroženost pacienta za padec, padec s postelje, izvajanje posebnih varovalnih ukrepov, oblikovanje kazalnikov kakovosti.

– 25. januar 2024 Dajanje in priprava zdravil/diagnostično-terapevtski posegi/obvladovanje tveganj pri pacientih:
– venski pristopi (odvzem krvi, priprava in dajanje zdravil): odvzem krvi iz vene; nove smernice, priprava in dajanje zdravil odvzem krvi iz perifernega venskega katetra, odvzem krvi iz centralnega venskega katetra, preveza, prebrizgavanje perifernega/centralnega venskega katetra, opazovanje vbodnih mest, priprava in dajanje zdravil intravenozno, priprava in nastavljanje intravenozne (i. v.) infuzijske raztopine, parenteralnih infuzijskih raztopin, priprava infuzijskih črpalk in perfuzorjev, priprava in namestitev intravenoznih raztopin na infuzijsko črpalko, opazovanje pacienta med aplikacijo zdravil, dokumentiranje opazovanj, odstopanj in intervencij v zvezi z venskimi pristopi.
– podkožni venski prekat, PICC IN PICC PORT (Oddelek za onkologijo UKC Maribor):
– Subkutana kanila (Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Oddelek za onkologijo): teoretični in praktični del.

Učne delavnice s področja alternativnih in komplementarnih pristopov za ohranjanje zdravja in dobrega počutja: učne delavnice bodo objavljene na spletni strani društva in v Utripu.

– Srečanja za osebno in duhovno rast, po dogovoru, prostori društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor), med 18.00 do 20.00. Na srečanju udeleženci pridobijo teoretična znanja in praktične napotke za samostojno individualno delo doma, vodi se proces meditacije z ozaveščanjem in aktivnim razreševanjem vzrokov (proces transformacije), viš. pred., dr. Nataša Mlinar Reljić, mag. zdr. – soc. manag., Reiki Mojstrica – Učiteljica®, Theta healing practitioner®, svetovalka za Karmično Diagnostiko in Regresijo.
– Delavnice osebnega razvoja z dostopom do zavedanja (ACCESS CONSCIOUSNESS®), izvedba delavnic po dogovoru z izvajalko, v prostorih društva (Ulica heroja Jevtiča 5, Maribor). Delavnice izvaja Danijela Pušnik, mag. zdr. nege.

RAZISKOVALNA, PUBLICISTIČNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
– Delavnice pisanja strokovnih prispevkov/člankov
– Šola raziskovanja lahko se ponovi
– Izdaja zbornikov predavanj s strokovno recenzijo in CIP kataložnim zapisom ob izvedbi strokovnih seminarjev
– Izdaja strokovne literature v sklopu raziskovalne dejavnosti
– Izdaja prenovljene predstavitvene zloženke društva in promocijskega materiala
– Aktivnosti na področju zbiranja, vodenja in urejanja strokovne literature v regiji, »STROKOVNA KNJIŽNICA«.

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA IZOBRAŽEVANJA – UČENJE TUJIH JEZIKOV
– Splošna angleščina za prave začetnike – letni program, nadaljevalni tečaj angleščine – srednja raven intermediate – letni program.

MEDNARODNI DAN ŽENA
– Za zdravje in lepoto ženske, dan, posvečen vsem v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi

MEDNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTER in BABIC
– Maj 2024: »Aktivno sodelovanje regije z Zbornico – Zvezo ob mednarodnih dnevih babic (5. maj) in medicinskih sester (12. maj)« na dnevih medicinskih sester in babic in na svečani akademiji.

MEDGENERACIJSKO, MEDREGIJSKO IN MEDNARODNO SODELOVANJE
– Projektno vodenje, pridobivanje nepovratnih sredstev

SODELOVANJE Z REGIJSKIMI STROKOVNIMI DRUŠTVI IN STROKOVNIMI SEKCIJAMI PRI ZBORNICI – ZVEZI
– Učne delavnice za presojevalce ZBN (strokovne presoje Zbornice – Zveze, javna pooblastila)
– Strokovna srečanja RSD in SS v skladu z dogovorom

Prednovoletna svečanost društva s podelitvijo najvišjih priznanj društva; srebrni znak in častni član društva.

Dejavnosti na področju aktivov, interesnih dejavnosti, preživljanja prostega časa, termini bodo objavljeni na spletni strani društva in v informativnem biltenu Utrip:
– aktiv dijakov in študentov (aktivno sodelovanje v društvenih dejavnostih);
– aktiv upokojenih (termini dogodkov bodo objavljeni sprotno), aktivno vključevanje v dejavnosti društva, vodja dejavnosti Milena Frankič;
– delovna skupina za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege: aktivnosti na področju zbiranja in urejanja zgodovinskih virov, stalna in začasne zgodovinske razstave v prostorih društva in v regiji delovanja, vodja dejavnosti Marjeta Kokoš;
– pevski zbor društva »La Vita«: sodelovanje na društvenih in kulturnih prireditvah v regiji in širše, zborovodkinja Klementina Mikec Korpič, vodja dejavnosti Anemarija Smonkar;
– likovna dejavnost: likovna skupina, redne delavnice, likovne kolonije, razstave, vodja dejavnosti Boža Majcen;
– kulturno, umetniško, literarno druženje.

Znotraj kompetenčnega centra društva razvijamo:
– dejavnost za raziskovanje in razvoj (doc. dr. Mojca Dobnik),
– sistem vodenja kakovosti in odličnosti (Tamara Lubi, univ. dipl. org., dipl. m. s.),
– interesne dejavnosti (Sabina Finžgar, dipl. m. s.),
– alternativne, komplementarne in integrativne pristope k zdravju in dobremu počutju (Danijela Pušnik, mag. zdr. nege).

Aktivnosti objavljene samostojno, v okviru programa za posamezno dejavnost in sprotno, na spletni strani društva ter v informativnem biltenu Utrip.
Obiščite nas na naši spletni strani www.dmsbzt-mb.si in se nam pridružite.

Vaše zaupanje – naša odgovornost!

V imenu UO društva: Ksenija Pirš, mag. zdr. ved, predsednica, l. r.

Februar
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED

Marec
– Občni zbor

April
Kakovost in varnost v zdravstvu

Maj
– Strokovna ekskurzija
– Aktivnosti ob mednarodnem dnevu babic in medicinskih sester

Junij
Poklicna etika in zakonodaja v zdravstvu

Oktober
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
– Strokovna ekskurzija

November
Kakovost in varnost v zdravstvu
– Prednovoletno srečanje

Društvene dejavnosti:
1. Seje Izvršnega odbora društva – več krat letno, seja nadzornega odbora in druge seje vezane na delovanje Društva MSBZT Nova Gorica.
2. Vključevanje v naloge in dejavnosti Zbornice – Zveze.
3. Sodelovanje z ostalimi društvi in strokovnimi sekcijami.
4. Pohodi: 2x pohod

Januar
15. dnevi Marije Tomšič: »Nazaj k osnovam zdravstvene nege«

Februar
Uporaba inzulinske črpalke
– Redni letni občni zbor

Marec
Etika in zakonodaja v ZN
– TPO z uporabo AED
Delo medicinske sestre v pediatrični dejavnosti
– Planinski pohod: Mlinarska pot (Škocjan)

April
Pomen preventivne dejavnosti za zdravje
TPO z uporabo AED
Kakovost in varnost v zdravstveni negi
– Planinski pohod: Soriška planina

Maj
Novosti na področju ZN ginekološke pacientke
– Dejavnosti ob dnevu medicinskih sester
– Enodnevni izlet v Posočje (Bovec, Tolmin)
– Planinski pohod: Lovrenc – Lisca

Junij
– Planinski pohod: Galetovec

September
Predstavitev zdravstvene nege in dejavnosti v socialno varstvenih zavodih
– Izlet v Romunijo (Bukarešta)
– Planinski pohod: Predvor – sv. Jakob

Oktober
Novosti v zdravstveni negi in obravnavi ortopedskega pacienta
TPO z uporabo AED
– Planinski pohod: Menina planina

November
Zdraviliška dejavnost kot zadnji člen verige rehabilitacije pacienta
TPO z uporabo AED
– Planinski pohod: Travna gora-Nova štifta-Kamen grič

December
– Novoletno srečanje – podelitev srebrnih znakov

 

Za izlete sta odgovorni Jelka Cimermančič in Marjana Lavrič. Za pohode je odgovorna Marjeta Martinčič.

Dodatne informacije so na voljo na: jozica.resetic@sb-nm.si ali karmen.jan@gmail.com

Januar
Kako delati in ne zgoreti

Februar
TPO z AED
Kakovost in varnost v zdravstvu- modul licenca

Marec
TPO z AED
Predstavitev ZN v DSO Rakičan in ogled novih prostorov
– Občni zbor članov

April
Sodelovanje z NIJZ ob 7. aprilu na lokalni ravni
Predstavitev ZN v kardiologiji v SB MS

Maj
Obvladovanje okužb
Predstavitev ZN v ZD Gornja Radgona
– Strokovno srečanje ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic na lokalni ravni
– Udeležba na osrednjem slovenskem srečanju ob mednarodnem dnevu medicinskih sester
– Dvodnevna strokovna ekskurzija – ogled klinike v Novem Sadu

Junij
Zakonodaja in poklicna etika v zdravstvu – modul licenca
– Planinski pohod

September
Predstavitev ZN v zdravilišču Radenci
– Kolesarski maraton
– Srečanje upokojenih medicinskih sester

Oktober
TPO z AED
14. pomurski simpozij in 10. mednarodni o oskrbi kronične rane

November
Predstavitev ZN na negovalnem oddelku v SBMS
– Podelitev srebrnih znakov in priznanj

December
– Predbožična ekskurzija

Ostale dejavnosti DMSBZT Pomurja, ki bodo potekala tekom leta 2024:
– Strokovna ekskurzija upokojenih MS
– Maraton treh src Radenci
– Ogled gledališke predstave ali koncerta
– Skupine za samopomoč in osebnostno rast
– Vokalna skupina Žarek
– Izvajanje tečajev tujih jezikov
– Vključevanje SDMSBZT v lokalno okolje
– Izdaja zbornika

Dodatne informacije so na voljo na: dragica.josar@gmail.com

Januar
Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – modul obvezne vsebine 
Zdrava prehrana

Februar
TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine
Paliativna oskrba

Marec
Kakovost in varnost v zdravstvu – modul obvezne vsebine 
Nasilje na delovnem mestu
– Gledališka predstava ob dnevu žena in materinskem dnevu

April
TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine 
Osebnostna in duhovna rast

Maj
Zdrav življenjski slog
Higiena rok z učnimi delavnicami
– Sodelovanje z Zbornico – Zvezo ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic
– Aktivnosti v regiji, za promocijo zdravstvene in babiške nege

Junij
Promocija zdravja na delovnem mestu
– Joga smeha
– Planinski izlet

September
Enterostomalna terapija
Akutna in kronična bolečina
– Planinski izlet

Oktober
Rak dojk
TPO z vključenim AED – modul obvezne vsebine 

November
Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami
Bolečine v hrbtenici

December
Temeljni postopki oživljanja, zunanja defibrilacija pri odraslih in etični vidik pri TPO
Kinestezija v zdravstveni negi z učnimi delavnicami
– Zaključek leta v Hotelu Roškar

Ostale aktivnosti društva:
– Redni občni zbor DMSBZT Ptuj–Ormož v Hotelu Roškar.
– Načrtujemo 3 – 4 redne seje predsedstva društva.
– Sodelovanje z Zbornico – Zvezo.
– Sodelovanje v odboru regijskih strokovnih društev.
– Sodelovanje v lokalnem okolju.
– Povezave z nevladnimi organizacijami.
– Spremljanje aktualnih dogodkov na področju zdravstva, zdravstvene in babiške nege.

Dodatne informacije so na voljo na: tanja.ribic.vidovic@siol.net

Januar
TPO z AED – modul licenca

Februar
Komunikacija s težavnim pacientom

Marec
Kakovost in varnost v zdravstvu in preprečevanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

April
Oskrba kronične rane

Maj
Nevrološka obolenja in udeležba na svečani proslavi ob mednarodnem dnevu medicinskih sester

Junij
Izgorelost na delovnem mestu

September
– Izlet DMSBZT Velenje

Oktober
Hrana, ki zdravi

November
Gastrointestinalne težave – bolezen sodobnega časa?

December
Kulturna predstava ali strokovno predavanje
– Tradicionalno prednovoletno druženje članov DMSBZT Velenje

AKTIVNOSTI NA PODROČJU VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

1. Delavnica sodobnih kuharskih tehnik
2. Planinski pohod
3. Enodnevno potepanje po Sloveniji
4. Gledališka predstava ob mednarodnem dnevu žena in občni zbor društva

Natančen datum, kraj izvedbe in izvajalec bo sporočen naknadno. Izvršni odbor lahko v primeru nepredvidenih zapletov organizira nadomestna predavanja. V primeru predlogov s strani članov društva lahko organiziramo strokovna in družabna srečanja tudi izven programa dela.
Delavnice TPO z AED iz modula obveznih vsebin bomo organizirali mesečno, termini bodo določeni naknadno.