Izobraževanja

Filtriraj obdobje:

7/12

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

7/12

2023
Zbornica - Zveza v sodelovanju s sekcijo reševalcev v zdravstvu

Pristop k življenjsko ogroženemu otroku in odraslemu bolniku

7/12

2023
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Skrb zase – delavnica v dveh delih

Trajanje: 2 dni

9/12

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Nova Gorica

Kakovost in varnost v zdravstvu – modul licenca

11/12

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – modul licenca

11/12

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED – modul licenca

14/12

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

15/12

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

Poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva: modul licenca

21/12

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Trajanje: 2 dni