PORTAL ČLANOV
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Izobraževanja

Filtriraj obdobje:

15/12

2021
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA

24/11

2021
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA

15/10

2021
Društvo EDMED

SLADKORNA BOLEZEN 2021

7/10

2021

6/10

2021
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA

28/9

2021
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično - infektološkem področju

Urgentna stanja v infektologiji

22/9

2021
Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Celje

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA z vključenim AED

16/9

2021
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično - infektološkem področju

Epidemija Covid 19 v luči zdravstvene nege

9/9

2021
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti

Ozaveščanje zdravstvenih delavcev o pravilnem premeščanju gibalno oviranih oseb