Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Izobraževanja

Filtriraj obdobje:

6/2

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Intraoperativni položaji pacienta in periferni živci

7/2

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Kakovost in varnost: modul licenca

14/2

2023
Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Celje

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

15/2

2023
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Proces zdravstvene nege z uporabo klasifikacij NNN

16/2

2023
Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Gorenjske

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

16/2

2023
Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu

Oskrba dihalne poti in umetna ventilacija v predbolnišničnem okolju

16/2

2023
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Skrb zase – delavnica v dveh delih

Trajanje: 2 dni

17/2

2023
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji

Sladki februar 2023

Trajanje: 2 dni

17/2

2023
Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Pomurja

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

17/2

2023
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

11. seminar: Prepoznava življenjsko ogroženega pacienta in reanimacija