Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Izobraževanja

Filtriraj obdobje:

1/7

2022
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Inovativna učna okolja in pristopi motiviranja dijakov in študentov zdravstvene nege

13/9

2022
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

Duhovna oskrba kot element celostne oskrbe starejših oseb z demenco

20/9

2022
Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Celje

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

23/9

2022
Društvo EDMED, Društvo za strokovno izpopolnjevanje v medicini in v zdravstvu

Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov

29/9

2022
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

30/9

2022
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

Vloga medicine dela, prometa in športa skozi epidemijo covida

6/10

2022

14/10

2022
Društvo EDMED, Društvo za strokovno izpopolnjevanje v medicini in v zdravstvu

SLADKORNA BOLEZEN 2022

14/10

2022
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika: modul licenca

20/10

2022
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Poškodba zaradi pritiska – ostaja še vedno izziv v zdravstveni negi?