Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Izobraževanja

Filtriraj obdobje:

18/1

2022
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Hitra interpretacija EKG zapisa za medicinske sestre

18/1

2022
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Usposabljanje tehnikov zdravstvene nege za pridobitev strokovnega pooblastila za jemanje brisov za respiratorno diagnostiko

20/1

2022
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Maribor

STROKOVNI KLINIČNI VEČER: BONTON NA DELOVNEM MESTU

20/1

2022
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

KAJ PRIČAKUJEMO, POTREBUJEMO IN KAKŠNE ODNOSE GRADIMO S SODELAVCI IN SVOJCI?

21/1

2022
Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Maribor

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

21/1

2022
Splošna bolnišnica Novo mesto v sodelovanju z regijskim DMSBZT Novo mesto in Univerzo v Novem mestu Fakulteto za zdravstvene vede

Izzivi integrirane zdravstvene in socialne oskrbe v času epidemije

25/1

2022
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Varovanje in krepitev delovnih odnosov zaposlenih v zdravstveni negi

27/1

2022
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

KAJ PRIČAKUJEMO, POTREBUJEMO IN KAKŠNE ODNOSE GRADIMO S SODELAVCI IN SVOJCI?

27/1

2022
Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Kvaliteta zdravljenja s peritonealno dializo

1/2

2022
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca