Izobraževanja

Filtriraj obdobje:

12/3

2024
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini

Strokovno srečanje – kompetence, odgovornosti in izzivi medicinskih sester v primarnem zdravstvenem varstvu

12/3

2024
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Vplivno komuniciranje

13/3

2024
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca

14/3

2024
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Skrb zase – delavnica v dveh delih

Trajanje: 2 dni

14/3

2024
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Skrb zase – delavnica v dveh delih

Trajanje: 2 dni

14/3

2024
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Trajanje: 2 dni

14/3

2024
Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci

8. strokovno srečanje triažnih medicinskih sester/zdravstvenikov

15/3

2024
Zbornica - Zveza v sodelovanju s sekcijo reševalcev v zdravstvu

Pristop k življenjsko ogroženemu otroku in odraslemu bolniku

Trajanje: 2 dni

15/3

2024

15/3

2024
Društvo za oskrbo ran Slovenije (DORS)

˝Čas˝ v rani!?

Trajanje: 2 dni