Sladkorna bolezen 2024

Datum & čas

18/10/2024

07:30

Trajanje: dni
Lokacija

Hotel Paka, Rudarska cesta 1, 3320 Velenje

Poglej na zemljevidu

Petek, 18.10.2024

7.30 - 8.30

Registracija udeležencev Moderatorka: mag. Milenka Poljanec Bohnec

8.45

Dolgoživost mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

9.15 - 10.00

Perfekcionizem – ujeti v časovno revščino dr. Lucija Čevnik, sociologije

10.00 - 10.20

Definicija, diagnoza, klasifikacija in epidemiologija sladkorne bolezni asis. Nadan Gregorič, dr. med.

10.20 - 10.50

Prehrana ob sladkorni bolezni tipa 2 Jana Klavs, viš. med. ses.

10.50 - 11.05

Simpozij

11.05

Odmor - malica

12.00 - 12.30

Telesna dejavnost – sestavni del zdravljenja sladkorne bolezni Špela Volčanšek, dr. med.

12.30 - 13.10

Zdravljenje sladkorne bolezni z zdravili (peroralni antihiperglikemiki, insulini, inkretini) doc. dr. Mojca Lunder, dr. med.

13.10 - 13.30

Preprečevanje, prepoznavanje in pomoč pri hipoglikemiji mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped.

13.30 - 13.45

Simpozij

13.45

Odmor - kosilo Moderatorka: Katarina Vovk

15.00 - 15.15

Simpozij - Flegis

15.15 - 15.45

Zapleti sladkorne bolezni doc. dr. Jelka Zaletel, dr. med.

15.45 - 16.15

Diabetična nevropatija prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.

16.15 - 16.45

Srčno-žilna ogroženost oseb s sladkorno boleznijo in kako jo preprečiti asis. dr. Simona Ferjan, dr. med.

16.45 - 17.00

Simpozij

17.15

Razgibajmo se

19.30

Večerja

Sobota, 19.10.2024

Moderatorka: Katarina Vovk

8.00

UČNE DELAVNICE (izmenjaje, 60 minut)

8.00 - 9.00

Vrste insulinov in zdravil, ki delujejo na inkretinski sistem – vbrizgavanje in delovanje Ranka Đurđevič Despot, dipl. m. s.

9.00 - 10.00

Uporaba sistema - doseganje ciljne glikemije (TIR) in samovodenje sladkorne bolezni (insulinske sheme in samovodenje, vaje) Katarina Peklaj, dipl. m. s.

10.00

Odmor - malica

10.30 - 11.30

Načrtovanje zdrave prehrane (prikaz sestave zdravega jedilnika, štetje in vpliv OH na glukozo v krvi) Melita Cajhen, prof. zdrav. vzg., univ. dipl. teol.

11.30 - 12.30

Oskrba diabetičnega stopala (pripomočki in materiali, ki se uporabljajo za nego diabetičnega stopala) Mira Slak, SMS

12.30

Odmor - lahko kosilo

13.00 - 13.15

Simpozij

13.15 - 13.45

Nosečnost in sladkorna bolezen Klara Zorko, dr. med.

13.45 - 14.15

Psihosocialni vidiki sladkorne bolezni Ana Munda, mag. psih.

14.15 - 15.00

Debelost, bolezen današnjega časa dr. Tina Sentočnik, dr. med.

15.00

Zaključek izobraževanja, podelitev potrdil

Splošne informacije

Program je ovrednoten s 16 licenčnimi točkami pri Zbornici Zdravstvene nege Slovenije, s 13 kreditnimi točkami pri Zdravniški zbornici Slovenije in s 13 kreditnimi točkami pri Lekarniški zbornici Slovenije

Tradicionalno letno izobraževanje zaokroža aktualne dejavnosti in dosežke na področju sladkorne bolezni in širše. Opozarja na skupne izzive, ki zadevajo strokovno področje, obenem pa se proaktivno povezujejo s širšimi družbeno-ekonomskimi trendi na državni, evropski in globalni ravni.

V petek, 18. in v soboto, 19. oktobra 2024, organiziramo dvodnevno strokovno izobraževanje SLADKORNA BOLEZEN, na katerem je v preteklih letih že veliko udeležencev delilo svoja spoznanja s soudeleženci in strokovnjaki.

Udeleženci izobraževanja se bodo podrobno seznanili s sladkorno boleznijo. Spoznali bodo diagnostiko in epidemiologijo sladkorne bolezni ter posebej podrobno pripomočke in tehniko vbrizgavanja insulina in agonostov GLP1, pripomočke in tehniko merjenja ravni glukoze v krvi in medceličnini, zdravo prehrano, samovodenje sladkorne bolezni, psihosocilane vidike sladkorne bolezni, itn. Velik poudarek bo na sodobnih smernicah preprečevanja dejavnikov tveganja in zdravljenja sladkorne bolezni. Udeleženci bodo prisluhnili dobrim praksam strokovnjakov s področja, ki lahko postanejo osebni temelji osmišljanja dela.

Strokovni voditeljici: mag. Milenka Poljanec Bohnec, soc. ped., Katarina Vovk, dipl. m. s.

UDELEŽENCI
Strokovno izobraževanje je namenjeno medicinskim sestram, diplomiranim medicinskim sestram s specialnimi znanji o edukaciji oseb s sladkorno boleznijo, zdravstvenim tehnikom, ki izvajajo edukacijo in oskrbo oseb s sladkorno boleznijo v bolnišničnem zdravljenju, zdravstvenih domovih, medicinske sestre v ambulantah družinske medicine in domovih za ostarele, pa tudi izvajalci zdravstvene nege oseb s sladkorno boleznijo na domu (patronažna služba). Primerno je za zdravnike, ki se pri svojem delu srečujejo z oskrbo oseb s sladkorno boleznijo.
Na izobraževanju lahko sodelujejo učitelji v šolah, ki se ukvarjajo s poučevanjem učencev na področju zdravstvene nege. Primerno je za zaposlene v lekarnah, ki se neposredno srečujejo z osebami s sladkorno boleznijo in svetujejo pri izdaji pripomočkov za zdravljenje sladkorne bolezni. Prav tako je izobraževanje primerno za zaposlene v zdraviliščih, hotelih itn.

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 290 € + DDV. Kotizacija vključuje dva kosila, večerjo, pogostitve med odmori, tiskano delovno gradivo, novi priročnik SLADKORNA BOLEZEN za zdravstvene delavce v dveh delih iz leta 2024.

Prijava

Prijavnico z vsemi točnimi podatki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov diabetesprehrana@gmail.com ali po navadni pošti na naslov: Društvo EDMED, Tomažičeva ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica. Po končanem izobraževanju vam bomo poslali račun. Za vse dodatne informacije pokličite 031 662 737. S seboj prinesite člansko izkaznico.

Program bo potekal v Velenju v hotelu Paka.

Rezervacija: Prenočišča smo rezervirali v hotelu Paka v Velenju, sami pa potrdite rezervacijo pod šifro: „DIABETES 2024“ na tel. 03 898 0700.
Cena nočitve z zajtrkom za eno osebo: 73 € v enoposteljni sobi in 90 € v dvoposteljni sobi za dve osebi. Parkirišča so zagotovljena ob hotelu in v hotelski garaži. Dovolilnico prejmete na recepciji hotela.