PORTAL ČLANOV
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV
Strokovna srečanja
18/5/2021
PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-COV-2 Z UPORABO OSEBNE VAROVALNE OPREME
znak
19/5/2021
Hemodinamski monitoring
20/5/2021
UVOD V ACCESS BARS
znak
21/5/2021
Sodelovanje na 13. zdravniškem kongresu
21/5/2021
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU: modul licenca
21/5/2021
46. srečanje timov v osnovnem zdravstvu: KAKOVOSTNA OBRAVNAVA BOLNIKA V DRUŽINSKI MEDICINI
Mesečna revija Utrip

Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege