Register in licence javna pooblastila
Stanje licenčnih točk
PORTAL ČLANOV
PORTAL ORGANIZATORJEV

Obvestila

21/2/20

Obvestilo Zbornice – Zveze o podelitvi licence za strokovna področja na podlagi 38. člena ZZDEJ-K

10/2/20

OPRO. ZAVOD ZA APLIKATIVNE ŠTUDIJE – STARIZEM V ZDRAVSTVU

29/1/20

Koronavirus

24/1/20

Vabilo na Simpozij 2020

17/1/20

Namenite 0,5 odstotka dohodnine Zbornici – Zvezi

10/1/20

Obvestilo organizatorjem in posameznikom o roku za vložitev vloge za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj v zdravstveni in babiški negi

7/1/20

Globalne strateške usmeritve dejavnosti zdravstvene in babiške nege 2016–2020

7/1/20

EFN smernice za implementacijo člena 31 o medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij glede na Direktivo 2005/36/ EC, dopolnjeno z Direktivo 2013/ 55/ EU

22/12/19

Poslavljamo se od leta 2019 in nazdravljamo novemu letu 2020 – letu medicinskih sester in babic

10/12/19

Navodila MZ o dodatnih prevedbah TZN

29/11/19

V Sloveniji tretjina oseb, okuženih z virusom HIV, ne ve za svojo okužbo

29/11/19

Neprimerno obiskovanje porodnic in novorojenčkov s strani politikov ob novoletnih praznikih

7/10/19

Zadrževanje medicinskih sester v poklicu

7/10/19

Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene in babiške nege

7/10/19

Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege in reševanje problematike srednjih medicinskih sester

7/10/19

Odziv Zbornice – Zveze na izjavo Koordinacije zdravniških organizacij

7/10/19

Pojasnilo o podelitvi posebne licence na podlagi 38. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti

7/9/19

Pomembne informacije o udejanjanju 38. člena ZZDej-K