Zbornica – Zveza dijakom srednjih zdravstvenih šol ob zaključku srednješolskega izobraževanja podelila posebne spominske značke

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Zbornica – Zveza dijakom srednjih zdravstvenih šol ob zaključku srednješolskega izobraževanja podelila posebne spominske značke

Ljubljana, 4. julij 2024 – V letošnjem letu slovenska zdravstvena nega in z njo poklic medicinske sestre različnih izobrazbenih ravni obeležuje stoletnico začetkov izobraževanja. V počastitev tega jubileja je Zbornica – Zveza, krovna strokovna organizacija na področju zdravstvene in babiške nege, dijakom 12 srednjih zdravstvenih šol, ki so letos z opravljeno poklicno maturo zaključili svoje srednješolsko izobraževanje, podelila priložnostne spominske značke kot simbol pripadnosti stroki zdravstvene nege in poklicu medicinske sestre.

V preteklosti so značke ob zaključku šolanja dijakom podeljevale srednje zdravstvene šole, a se je nato to simbolno dejanje izražanja pripadnosti poklicu z uvedbo usmerjenega izobraževanja s šolskim letom 1981/82 ukinilo. Zbornica – Zveza je priložnostno spominsko značko, s katero obeležuje stoletnico začetka izobraževanja za poklic medicinske sestre na Slovenskem, podelila 966 dijakom, ki so v letošnjem šolskem letu s poklicno maturo uspešno zaključili šolanje.

»S posebno spominsko značko, ki so jo danes ob podelitvi priznanj prejeli dijakinje in dijaki srednjih zdravstvenih šol, obeležujemo stoletnico začetkov izobraževanja medicinskih sester na Slovenskem. Gre za pomemben mejnik v razvoju izobraževanja za poklic medicinske sestre in za stroko zdravstvene nege v Sloveniji,« je povedala Monika Ažman, predsednica Zbornice – Zveze. »V Zbornici – Zvezi se zavedamo pomena ohranjanja kulturne dediščine, zato smo se odločili za izid priložnostne spominske značke, ki so jo v preteklosti srednje šole podeljevale kot nagrado za uspešno zaključeno šolanje ter kot simbol sprejema v stroko in pripadnosti poklicu medicinske sestre.«

100 let izobraževanja za poklic medicinske sestre v Sloveniji
V začetku letošnjega leta je stoletnico izobraževanja medicinskih sester pri nas z izidom priložnostne poštne znamke počastila tudi Pošta Slovenije.

Več informacij o zgodovini izobraževanja medicinskih sester pri nas preberite v članku Delovne skupine za ohranjanje zgodovine zdravstvene in babiške nege, ki deluje v okviru Zbornice – Zveze: 100 let strokovnega šolstva za poklic medicinske sestre v Sloveniji (objavljeno v strokovnem glasilu Zbornice – Zveze Utrip).


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje 17.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si