Pravni akti

STATUT

PRAVNI AKT

Pravilnik o nacionalnih protokolih s področja zdravstvene in babiške nege in oskrbe

Pravilnik o priznanjih

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje