Kongres 2023
Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Pravni akti

STATUT

PRAVNI AKT

Pravilnik o nacionalnih protokolih s področja zdravstvene in babiške nege in oskrbe

Pravilnik o priznanjih

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz sklada za izobraževanje