Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Častni člani

Prejemniki naziva častni član Zbornice – Zveze

dr. Verena Tschudin

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2020 je dr. Verena Tschudin, za prispevek k razvoju poklicne etike v zdravstveni in babiški negi v Sloveniji.

Bojana Bučar

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2019 je Bojana Bučar, dolgoletna poslovna sekretarka, in sicer za uspešno delo in trud pri doseganju ciljev Zbornice – Zveze.

Dora Lešnik Mugnaioni

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2018 je Dora Lešnik Mugnaioni, za skoraj dve desetletji sodelovanja na področju nenasilja v zdravstveni negi, kjer je s svojim neprecenljivim strokovnim doprinosom, z veliko mero razumevanja in identificiranja s poklicem medicinske sestre, uspešno razvijala to občutljivo področje v zdravstveni negi.

Irma Kiprijanovič

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2017 je Irma Kiprijanovič, za dolgoletno uspešno uvajanje članov v uporabo e - portala članov in udeležencev izobraževanj ter posredovanje koristnih ugotovitev za razvoj portala. Kot tajnica DMSBZT Ljubljana je prav tako nepogrešljiv vir povezovanja med pisarno Društva in pisarno Zbornice – Zveze.

Biserka Marolt Meden

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2017 je Biserka Marolt Meden, za opravljanje nalog odgovorne urednice informativnega glasila Utrip 2008 – 2016. Z optimizacijo izdajanja glasila je skupaj z uredniškim odborom in tedanjim vodstvom, le-to temeljito »prevetrila«. Prav tako ji je organizacija hvaležna za področje stikov z javnostmi - veliko izjav za medije, koordinacije z novinarji ter nešteta usklajevanja v preteklosti so prav njena zasluga.

Majda Pahor

prof. dr.

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2016 je prof. dr. Majda Pahor, za opolnomočanje medicinskih sester in babic na področju raziskovanja lastne stroke, za sodelovanje več odmevnih raziskovalnih projektih odnosov in nasilja na delovnih mestih, tako v DMSBZT Ljubljana kot v Zbornici – Zvezi na področju ter za doprinos k spodbujanju medpoklicnega sodelovanja v zdravstvu.

Radmila Nešić

Mr. sci. med.

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2016 je Radmila Nešić, za razvijanje dolgoletnega uspešnega sodelovanja med Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije in Zbornico – Zvezo.

Dušanka Dobrašinović

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2016 je Dušanka Dobrašinović, predsednica strokovno – znanstvenega odbora Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije, za uspešno strokovno sodelovanje med Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije in Zbornico – Zvezo.

Branka Rimac

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2016 je Branka Rimac, za dolgoletno uspešno sodelovanje med Hrvatsko udrugo medicinskih sestara in Zbornico – Zvezo.

Velka Lukik

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2016 je Velka Lukik, za razvijanje dolgoletnega uspešnega sodelovanja med Združenjem medicinskih sester, tehnikov in babic v Republiki Makedoniji in Zbornico – Zvezo.

Antonija Poplas Susič

Izr. prof. dr.

Prejemnica naziva častni član Zbornice – Zveze v letu 2016 je Izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, za velik prispevek k vlogi in prepoznavnosti stroke zdravstvene nege v zdravstvenih timih, še posebej za vključevanje diplomirane medicinske sestre v tim ambulante (referenčne ambulante) družinske medicne.