AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Nacionalni protokoli in drugi protokoli

NACIONALNI PROTOKOLI

 1. NP Testi prodiranja pare Bowie Dick (v prenovi)
 2. NP Sterilizacija s paro (v prenovi)
 3. NP Mehanično čiščenje upogljivih endoskopov (v prenovi)
  Priloga – Mehanično čiščenje upogljivih endoskopov
 4. NP Ročno čiščenje upogljivih endoskopov (v prenovi)
  Priloga – Ročno čiščenje upogljivih endoskopov
 5. NP Strojno čiščenje upogljivih endoskopov (v prenovi)
 6. NP Čiščenje in razkuževanje endoskopskih pripomočkov (v prenovi)
 7. NP čiščenje in rakuževanje togih endoskopov (v prenovi)
 8. NP menjava dializne raztopine pri CAPD (v prenovi)
  Priloga – menjava dializne raztopine pri CAPD
 9. NP priključitev na aparat za APD (v prenovi)
  Priloga – priključitev na aparat za APD
 10. NP kontinuirana ambulantna (CAPD) pri otroku (v prenovi)
 11. NP ZN izstopišče katetra za PD (v prenovi)
  Priloga – ZN izstopišče katetra za PD
 12. NP menjava pretočnega seta pri PD (v prenovi)
  Priloga – menjava pretočnega seta pri PD
 13. NP funkcijski testi peritonealne membrane pri PD (v prenovi)
  Priloga – funkcijski testi peritonealne membrane pri PD
 14. NP Odstranjevanje čelade pri motoristu (velja do 5.9.2020)
  Priloga 1 Odstranjevanje čelade pri motoristu
 15. NP Kirurško štetje sanitetnega materiala, igel (velja do 5.9.2020)
 16. NP Sodelovanje pri menjavi OVK (velja do 5.9.2020)
 17. NP Sodelovanje pri uvajanju OVK (velja do 12.5.2021)
  Priloga 1 Sodelovanje pri uvajanju OVK
  Priloga 2 Sodelovanje pri uvajanju OVK
  Priloga 3 Sodelovanje pri uvajanju OVK
 18. NP Polnjenje komore avtoklava (velja do 19.5.2021)

DRUGI PROTOKOLI