Zborniki Strokovnih sekcij

 
Sodelovanje, opolnomočenje in skrb – ključ za varno zdravstveno nego otrok in mladostnikov (2023)
Vloga medicinske sestre pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov(2021)
Z znanjem, pravilnim pristopom in komunikacijo do varne zdravstvene nege otrok (2019)
Srečen otrok v zdravem okolju (2018)
Znanje omogoča medicinski sestri v pediatriji pravilne odločitve in odgovorno ravnanje (2018)
Nujna stanja v pediatriji in vloga medicinske sestre (2016)
Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom (2016)
Zdravstvena nega zdravega in bolnega dojenčka (2015)
Otrok, družina, bolezen in zdravstveni delavci – skrb za druge in skrb zase (2014)
V znanju je moč – ga imamo dovolj (2013)
Zdrav otrok in mladostnik – Cilj medicinske sestre v pediatriji in najpogostejši problemi v primarnem zdravstvenem varstvu (2011)
Infekcijske bolezni v pediatriji (2011)
Kronično bolan otrok- Kdo naj skrbi za njegove potrebe zunaj bolnišnice (2010)
Varnost otrok in mladostnikov na vseh nivojih zdravstvenega varstva (2010)
Posebnosti pediatrične zdravstvene nege socialno ogroženega otroka in mladostnika (2009)
Celostna in varna obravnava otroka in mladostnika z gibalno oviranostjo v cirius (2009)
Debelost pri otrocih in mladostnikih (2009)
Simpozij enterostomalne terapije v obdobju otroka in mladostnika (2008)
Pediatrična zdravstvena nega otroka in mladostnika z motnjami v telesnem in duševnem razvoj (2008)
Komunikacija in kakovost v pediatrični zdravstveni negi (2007)
Medicinska sestra pri delu z otroki s posebnimi potrebami v centru za usposabljanje invalidnih otrok (2007)
Zbornik predavanj preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih psihoaktivnih snovi in kontinuiran razvoj pediatrične zdravstvene nege (2006)

 
Kompleksnost multidisciplinarne obravnave v enterostomalni terapiji – rane, inkontinenca, stome (2024)
Poklicne kompetence in aktivnosti na področju zdravstvene nege in obravnave pacienta z rano, stomo in kontinenco (2024)
Stoma – nov začetek, učimo vas živeti s stomo, 3. izdaja (2023)
Rana, inkontinenca in stoma (2023)
Novosti in posebnosti  v zdravstveni negi in oskrbi ran, stom ter inkontinenci (2023)
Vloga enterostomalne terapije v zdravstvenem sistemu – oskrba ran stom ter kontinenca (2022)
Strokovna priporočila za izbiro in predpisovanje medicinskih pripomočkov za paciente z izločalnimi stomami in enterokutanimi fistulami (2021)
Napredna znanja na področju zdravstvene nege in oskrbe ran, stom in kontinence(2021)
Izzivi medicinskih sester na podrocju zdravstvene nege in oskrbe rane, inkontinence in stome (2019)
Inkontinenca in rane – od preventive do kurative (2018)
Stoma – Nov začetek (2017)
Rane stome inkontinenca (2017)
Monografija »30 let delovanja medicinskih sester v enterostomalni terapiji« (2017)
Holistična obravnava pacienta v enterostomalni terapiji – od preventive do urgentnih stanj (2016)
Iz prakse za prakso – e-knjiga (2016)
Poškodovana koza (2015)
Traheostoma v vseh življenjskih obdobjih (2013)
Jesen življenja – stoma rana inkontinenca (2012)
Stome rane inkontinenca aktivnosti v zdravstveni negi celota (2011)
Komplikacije kroničnih in akutnih ran (2010)
Paliativna oskrba v enterostomalni terpiji (2009)
Celostna obravnava pacienta z gastrostomo in jejunostomo (2009)
Simpozij enterostomalne terapije v obdobju otroka in mladostnika (2008)
Razvoj enterostomalne terapije v Sloveniji (2008)