Zborniki Strokovnih sekcij

 
Sodelovanje, opolnomočenje in skrb – ključ za varno zdravstveno nego otrok in mladostnikov (2023)
Vloga medicinske sestre pri izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov(2021)
Z znanjem, pravilnim pristopom in komunikacijo do varne zdravstvene nege otrok (2019)
Srečen otrok v zdravem okolju (2018)
Znanje omogoča medicinski sestri v pediatriji pravilne odločitve in odgovorno ravnanje (2018)
Nujna stanja v pediatriji in vloga medicinske sestre (2016)
Pomagati otroku zmanjšati strah in bolečino med zdravstvenim posegom (2016)
Zdravstvena nega zdravega in bolnega dojenčka (2015)
Otrok, družina, bolezen in zdravstveni delavci – skrb za druge in skrb zase (2014)
V znanju je moč – ga imamo dovolj (2013)
Zdrav otrok in mladostnik – Cilj medicinske sestre v pediatriji in najpogostejši problemi v primarnem zdravstvenem varstvu (2011)
Infekcijske bolezni v pediatriji (2011)
Kronično bolan otrok- Kdo naj skrbi za njegove potrebe zunaj bolnišnice (2010)
Varnost otrok in mladostnikov na vseh nivojih zdravstvenega varstva (2010)
Posebnosti pediatrične zdravstvene nege socialno ogroženega otroka in mladostnika (2009)
Celostna in varna obravnava otroka in mladostnika z gibalno oviranostjo v cirius (2009)
Debelost pri otrocih in mladostnikih (2009)
Simpozij enterostomalne terapije v obdobju otroka in mladostnika (2008)
Pediatrična zdravstvena nega otroka in mladostnika z motnjami v telesnem in duševnem razvoj (2008)
Komunikacija in kakovost v pediatrični zdravstveni negi (2007)
Medicinska sestra pri delu z otroki s posebnimi potrebami v centru za usposabljanje invalidnih otrok (2007)
Zbornik predavanj preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od nedovoljenih psihoaktivnih snovi in kontinuiran razvoj pediatrične zdravstvene nege (2006)