Priznanja in nagrade Zbornice – Zveze

Priznanja in nagrade Zbornice – Zveze

Zbornica – Zveza podeljuje priznanja za dosežke v zdravstveni in babiški negi ter za prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programov Zbornice – Zveze.

Priznanje za življenjsko delo Angele Boškin

Zlati znak

Srebrni znak

Priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju

Spominska priznanja

Jubilejna priznanja

Namen in pogoje ureja posebni Pravilnik o priznanjih (18.11.2015), ki ga sprejme upravni odbor.