Medicinska sestra na terenu 1954-1961

1961, letn. 8, št. 3

O principih organizacije zdravstvene službe po novem zakonu, posebej glede na zdravstvene centre: Marjan Avčin (PDF)

Obolenja žolčnika: Marjan Jerše (PDF)

Boj proti prehladnim obolenjem otrok: Dragica Vendramin (PDF)

Preprečevanje ženskih bolezni: Ivan Pavšič (PDF)

Splav in njegove posledice: Bogdan Tekavčič (PDF)

Hiperemeza nosečnic: Boža Premru (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Posvetovanje o varstvu otrok – urejeno varstvo otrok, pogoj za uspešnejše delo staršev v proizvodnji, je naloga podjetij, komun in stanovanjskih skupnosti: Dolfka Boštjančič (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Posvetovanje o varstvu otrok – varstvene ustanove za otroke so materialna baza družbene pomoči družini pri vzgoji in oskrbi otrok: Mila Jež (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Posvetovanje o varstvu otrok – resolucija o nalogah komune in stanovanjske skupnosti pri otroškem varstvu (PDF)

Med zakoni in uredbami: Zdravstveno varstvo državljanov: Stanko Plut (PDF)

Zgodovinski portreti: O “medicinskem policistu” Johannu Petru Franku: Mirko Karlin (PDF)

Beležke ob knjigah: Š. M. M. (PDF)

Obzornik: Uporaba izotopov; Novi proizvodi tovarne “Delamaris”; Zdravstvene razmere v Kongu [etc.]: S. Z. (PDF)

Pregled vsebine VIII – 1961: Cita Bole, ed. (PDF)

1961, 8(3) PDF

Nesreče v Sloveniji: Boga Škrinjar (PDF)

Kako se obvarujemo nesreč v domači hiši: (ob svetovnem dnevu zdravja) (PDF)

Nezgode in njih preprečevanje: (okvirni vsebinski program ob svetovnem dnevu zdravja dne 7. aprila 1961) (PDF)

Patronažna služba v Sloveniji: Ančka Belič, Cita Bole (PDF)

Nosečnostne toksemije: Frančiška Pirnat (PDF)

O problemih porodov na domu: Helena Ravnič (PDF)

Naloge medicinskih sester v zvezi z regulacijo porodov: Cita Bole (PDF)

S študijskega potovanja po Švedskem: Meta Hren (PDF)

Sklepi občnega zbora Društva medicinskih sester Slovenije v Ljubljani dne 20. in 21. februarja 1961 (PDF)

Olajšamo si delo: (beseda o oddelčni sestri – za boljšo oskrbo bolnikov): Majda Šlajmer-Japelj (PDF)

Nekaj misli o rehabilitaciji tuberkuloznih bolnikov: Baldomir Savinšek (PDF)

O varstvu slabovidnih: (prvi napotki za delo medicinske sestre na terenu): Stane Stergar (PDF)

Preprečevanje poliomielitisa: Svetozar Kalčič (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Kmetijska proizvajalka v vasi in v komuni: Cvetka Vodopivec (PDF)

Med zakoni in uredbami: Kaj nam prinašata zvezni zakon o organizaciji zdravstvene službe in pa osnutek zakona o zdravststvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe v LRS; Zakon o rejništvu: Slavko Kobe; Anon.  (PDF)

Zgodovinski portreti: ob 50. obletnici smrti Roberta Kocha: Mirko Karlin (PDF)

Beležke ob knjigah: C. B.; Š. M. M. (PDF)

Obzornik: Kakšni so programi Unicefa; Prednosti elektronskega mikroskopa; Kako je z odpravljanjem plodu v Sovjetski zvezi? [etc.]: Š. K.; M. K.; Z.S. (PDF)

1961, 8(1-2) PDF

Florence Nightingle: (ob petdesetletnici njene smrti): Dina Urbančič (PDF)

O levkemijah: Bojan Accetto (PDF)

Odvisnost otrokovega razvoja od žlez z notranjim izločanjem: (konec): Marij Avčin (PDF)

Obolevnost in umrljivost šolske mladine v LR Sloveniji: Meta Skrget (PDF)

Alkoholizem in zdravljenje kroničnih alkoholikov: Franc Hübscher (PDF)

Navodila za preprečevanje in zatiranje virusnih hepatitisov: Hermina Andoljšek (PDF)

Rana in rak ob ustju maternice: Joža Žitko (PDF)

Petnajst let zdravljenja z antibiotiki: Zlata Stropnik (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: razvojne perspektive sodobnega kmetijstva: Cvetka Vodopivec (PDF)

Med zakoni in uredbami: Pravice in dolžnosti zdravstvenega osebja; Zdravstveno zavarovanje kmetijskih proizvajalcev; Skrajšan delovni čas po porodu (PDF)

Beležke ob knjigah: M. Š.; N. J.; Š. K. (PDF)

Obzornik: Sredstva za hujšanje; nikotin in bolezen ožilja; Svetovna zdravstvena organizacija v boju proti tuberkulozi [etc.]:  Z. S.; N. J.; V. R.; Š. K. (PDF)

Pregled vsebine VII – 1960: Cita Bole, ed. (PDF)

1960, 7(3) PDF

Nekaj načelnih misli o alkoholomaniji: Lev Milčinski (PDF)

Medicinska sestra v administrativni službi: poročilo o konferenci Svetovne zdravstvene organizacije v Homburgu: Majda Šlajmer (PDF)

Gluhi in naglušni otroci: Zlatica Hribar (PDF)

Delo in vloga socialnega delavca v komisiji za dovoljeno odpravo plodu: (konec): Albina Pečaver (PDF)

Naši pogledi na sodobna kontracepcijska sredstva: Lidija Andoljšek-Jeras (PDF)

Naloge obratne ambulante pri preprečevanju poškodb pri delu: Stane Lajevec (PDF)

Odvisnost otrokovega razvoja od žlez z notranjim izločanjem: Marij Avčin (PDF)

O skrbi za revmatike: B. Vargazon (PDF)

Debelost – vzrok bolezni: Henrik Neubauer (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Izobraževanje staršev kot sestavni del socialistične vzgoje: Brane Vesel (PDF)

Med zakoni in uredbami: Navodila za organizacijo in delo komisij za dovolitev splava: Jože Benigar (PDF)

Beležke ob knjigah: N. J. (PDF)

Obzornik: Duševno zdravje današnje Evrope; Sindrom hialine membrane; Nezgode pri otrocih na Švedskem: N. N.; Š. K.; Z. S. (PDF)

1960, 7(2) PDF

Poldruga milijarda dinarjev za izkorenitev malarije v Jugoslaviji: svetovni dan zdravja – 7. april 1960: Miro Jeršič (PDF)

Regulacija porodov: Marjan Ahčin (PDF)

Delo in vloga socialnega delavca v komisiji za dovoljeno odpravo plodu: Albina Pečaver (PDF)

Diagnosticiranje in zdravljenje rakavih obolenj: Majda Mačkovšek-Peršič (PDF)

Zdravstveno socialno delo medicinskih sester v borbi proti raku: Neda Anžlovar (PDF)

Zaščitna cepljenja v otroški dobi: A. Wallgren; priredba/adaptation Hermina Andoljšek (PDF)

Ali medicinski sestri zadošča strokovno znanje pri njenem delu: S. P. (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: O ženskem vprašanju in ženskem gibanju v svetu in pri nas: Erna Muser (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Dve veliki revolucionarki: Erna Muser (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Pisma iz ječe: Roza Luxemburg; prevod/transl. E. M. (PDF)

Med zakoni in uredbami: Uredba o pogojih in postopku za dovolitev splava (PDF)

Beležke ob knjigah: J. N.; N. J. (PDF)

Obzornik: Novi pogledi na zatiranje malarije; Nezgode otrok v Aameriki; Ali se škrlatinka ponavlja? N. N.; Z. S. (PDF)

1960, 7(1) PDF

Preventivni ukrepi in metode v borbi proti raku s sodobnih vidikov: Janez Kmet (PDF)

Mentalna higiena in zdravstvena vzgoja po nekaterih izkušnjah v Jugoslaviji: Dušan Reja (PDF)

O raznih zasnovah, ustrojih, pripravljenostih in dovzetnostih otrokovega telesa: (konec): Marij Avčin (PDF)

Zaščitna cepljenja v otroški dobi: A. Wallgren; priredba/adaptation Hermina Andoljšek (PDF)

Kratek pregled epileptičnih obolenj in njihovo zdravljenje: Janko Kryžanowski (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: O otroškem varstvu in vzgoji pri nas: Ada Krivic (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: O utrjevanju zakonske zveze: Bronislav Skaberne (PDF)

Beležke ob knjigah: N. J. (PDF)

Obzornik: Epilepsija zaradi malarije; menstruacije in akutne psihoze; umetno hranjenim otrokom – rastlinsko olje [etc.]: K. Š.; Z. S.; M. K. (PDF)

Pregled vsebine VI – 1959: Cita Bole, ed. (PDF)

1959, 6(3) PDF

Vloga zdravstvene službe oziroma svetov za zdravstveno varstvo v otroških ustanovah stanovanjske skupnosti: Tone Ravnikar (PDF)

O raznih zasnovah, ustrojih, pripravljenostih in dovzetnostih otrokovega telesa: (nadaljevanje): Marij Avčin (PDF)

Ortopedija prve življenjske dobe: (nadaljevanje) :Bogdan Brecelj (PDF)

Zboljšana nega pri opeklinah: Marija Oštrbenk (PDF)

Tromboza: Marjan Jerše (PDF)

Epidemiološka anketa pri spolnih boleznih: Franja Završnik (PDF)

O izobrazbi strežniškega osebja v naših bolnišnicah: Marija Gams (PDF)

Medicinska sestra – ključni profil v ameriški službi medicine dela: Stane Lajevec (PDF)

Vloga in delovanje mednarodnega dečjega centra: Majda Musek (PDF)

Ob letakih o prehrani otroka v prvem letu: Štefka Kavčič (PDF)

Kaj je z otroki iz razvezanih zakonov?: Bronislav Skaberne (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Naloge socialne politike ter mesto in vloga socialnih služb (PDF)

Beležke ob knjigah: N. J.; I.B. ; M. K. (PDF)

Obzornik: Novo poglavje k stari povesti; Listerioza; Aaspirin in krvavitve [etc.]:  N. N.; Z. S.; Zlata Stropnik; M.K (PDF)

1959, 6(2) PDF

Duševne bolezni in duševno zdravje v svetu danes: svetovni dan zdravja – 7. april 1959: M. G. Candau (PDF)

O raznih zasnovah, ustrojih, pripravljenostih in dovzetnostih otrokovega telesa: Marij Avčin (PDF)

Ortopedija prve življenjske dobe: Bogdan Brecelj (PDF)

Kako bo mati ustvarila dober in zdrav odnos do svojega dojenčka: M. Mackenzie (PDF)

O razvezah zakonskih zvez, vzrokih in posledicah: Bronislav Skaberne (PDF)

Opeklina, oparina, ožganina: socialno etiološka študija: Danica Vogrinec (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: družina in vzgoja otrok: Branka Savić (PDF)

Med zakoni in uredbami: Patronažna služba: S. P. (PDF)

Beležke ob knjigah: N. J. (PDF)

Obzornik: O zdravstvenem varstvu otroka v Belgiji; Kontracepcijska služba v dispanzerju za žene – Slovenske Konjice; Kaj privede bolnike do tako imenovane menežerske bolezni? [etc.]: M. S.; Fanika Šuc; M. K. (PDF)

1959, 6(1) PDF

Tečaji rdečega križa za žensko vaško mladino in medicinska sestra: France Demšar (PDF)

Diareja pri otrocih: Krista Kocijančič (PDF)

Prehladna obolenja: Marjan Jerše (PDF)

Pogled v mikologijo: Zlata Stropnik (PDF)

Duševno zdravje: M. Mackenzie (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Nekatere oblike otroškega varstva v stanovanjski skupnosti: Olga Vipotnik (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Razširjeno gospodinjstvo in njegove oblike v stanovanjski skupnosti: Cilka Malešič (PDF)

Med zakoni in uredbami: Pravilnik o nalogah, notranji ureditvi in delu strokovnih enot za zdravstveno varstvo žena, otrok in šolske mladine …: Bronislav Skaberne, ed. (PDF)

Beležke ob knjigah: N. J. (PDF)

Obzornik: Nekaj misli o levičnosti in levičarjih; skrb za defektne otroke; Eritromicin in sorodni antibiotiki [etc.]: M. Karlin; B. S.; Z.S. (PDF)

Pregled vsebine V – 1958: Cita Bole, ed. (PDF)

1958, 5(3) PDF

Osnovne in načela zdravstvene vzgoje (nekaj okvirnih in teoretičnih napotkov): Dušan Reja (PDF)

Zdravstvena vzgoja v šoli za medicinske sestre: Slava Škrabec (PDF)

Zdravstvena prosveta v komuni: Neda Anžlovar (PDF)

Zdravstvena vzgoja v ustanovah zaprtega tipa: Mara Berčič (PDF)

Šola materinstva (programske smernice): Neža Jarnovič (PDF)

Medicinska sestra in socialni delavec v zdravstvenem domu (konec): Francka Koželj (PDF)

Higienično obuvalo: Rado Bobič (PDF)

Kandida in kandidijaze: Zlata Stropnik (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Tudi v kontracepciji je zdravstveno varstvo matere in otroka: Cita Bole (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Dvorišče – igrišče v stanovanjski skupnosti: Slava Lunaček (PDF)

Med zakoni in uredbami: Pokojnina vdov: Bronislav Skaberne (PDF)

Beležke ob knjigah: N. J. (PDF)

Obzornik: Socialnomedicinski napori v boju proti sladkorni bolezni v ZDA; Obsojeni kirurg in instrumentarka; Bolniki in potovanje z letali [etc.]: Mirko Karlin (PDF)

1958, 5(2) PDF

Zdravje sveta – deset let napredka: svetovni dan zdravja – 7. april: M. G. Candau (PDF)

O odnosu medicinske sestre do bolnika: Marijan Borštnar (PDF)

O odnosih do bolnika z vidika medicinske sestre: Mira Klemenc (PDF)

Medicinska sestra in socialni delavec v zdravstvenem domu: Francka Koželj (PDF)

Ortopedija prve življenjske dobe: Bogdan Brecelj (PDF)

Pogojni refleksi v sožitju matere in otroka pri dojenju: Marij Avčin (PDF)

O vplivih na rakavo obolenje materničnega vratu: J. Žitko (PDF)

Današnje gledanje na stafilokokne infekcije: Zlata Stropnik (PDF)

O anemijah: Bojan Accetto (PDF)

Dve važni živčni obolenji: Janko Kostnapfel (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Družina in gospodinjstvo v bodočem razvoju komun: Vida Tomšič (PDF)

Med zakoni in uredbami: Novi in razširjeni predpisi o varstvu zaposlene žene: Bronislav Skaberne (PDF)

Beležke ob knjigah: N. J. (PDF)

Obzornik: Problem geriatrije; problemi golšavosti; Škodljivost kajenja zaradi izgube askorbinske kisline [etc.]: M. Karlin; NN. (PDF)

1958, 5(1) PDF

Kazenska odgovornost pomožnega zdravstvenega osebja: Janez Milčinski (PDF)

Ovire in motnje dojenja: Marij Avčin (PDF)

Za boljšo prehrano dojenčka: Leon Matajc (PDF)

O vprašanju nedonošenčkov: Zora Konjajev (PDF)

Za boljše zdravstvenoprosvetno delo: Neža Jarnovič (PDF)

O načelih zdravljenja in preprečevanja psihičnih motenj v otroški dobi: Marijan Košiček (PDF)

Hišni obisk v službi protituberkulozne borbe: Anica Čarman (PDF)

Dieta pri ulkusni bolezni: Bogomil Vargazon (PDF)

Stopalo in njegove naloge: Rado Bobič (PDF)

Kaj sem videla na Škodskem: (nekaj drobnih vtisov iz zdravstvene in socialne službe): Marta Hočevar (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Za razbremenitev delovne žene: Agela Ocepek (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Komisije za pomoč družini: C. B. (PDF)

Med zakoni in uredbami: Novi predpisi o zdravstvenem varstvu žena, otrok in mladine: S. Plut (PDF)

Beležke ob knjigah: N. J. (PDF)

Obzornik: Eno leto dela SZO v predelu zapadnega pacifika (leto 1954-55); Protitrahomska akcija v Egiptu; Zdravstveno stanje pri vozačih avtomobilov [etc.]: F. N.; C. B.; M. K. (PDF)

Pregled vsebine IV – 1957 Cita Bole, ed. (PDF)

1957, 4,(3) PDF

Organizacija socialne službe: Nika Arko (PDF)

Pregled čez antenatalno medicino: (konec): Marij Avčin (PDF)

O vprašanju nedonošenčkov: Zora Konjajev (PDF)

Medicinska sestra kot enakopravna sodelavka v socialni pediatriji: W. S. Craig (PDF)

Važnost spoznave in zdravljenja notranjih bolezni pri duševnih bolnikih: Janko Kostnapfel (PDF)

Okužitve v bolnici: Miha Likar (PDF)

Zdravstveno prosvetljevanje in vzgoja družine: Mira Svetina (PDF)

Zdravstvena vzgoja in rak: Dušan Reja (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Gospodinjsko izobraževanje kot eno izmed sredstev za socialistično preobrazbo družine: Živa Beltram (PDF)

Med zakoni in uredbami: Nekaj novosti v našem rodbinskem pravu: Bronislav Skaberne (PDF)

Obzornik: Prizadevanje FAO za izboljšanje prehrane človeštva; Na švedskem že razmišljajo o tem, kdaj bodo prenehali z množičnim besežiranjem: F. N.; M. Karlin (PDF)

1957, 4,(2) PDF

Medicinska sestra v bolnični službi: Dina Urbančič (PDF)

Medicinska sestra v izvenbolnični zdravstveni službi: Majda Musek (PDF)

Medicinske sestre v zdravstvenem domu: P. S. (PDF)

Pregled čez ante natalno medicino: Marij Avčin (PDF)

K vprašanju poliomielitisa: Milko Bedjanič (PDF)

O bolečinah v križu: Marjan Jerše (PDF)

Aktualna družbena vprašanja: Ali je družina res samo potrebno zlo?: Jože Potrč (PDF)

Med zakoni in uredbami: Novi zdravstveni zakoni: P. S. (PDF)

Beležke ob knjigah: (PDF)

Obzornik: Mednarodni tečaj za izpopolnjevanje v delu proti tuberkulozi; Obolevnost za tuberkulozo pri besežiranih otrocih v Varšavi; Alergija – družbeni problem: Anica Čarman; M. Karlin; F.N. (PDF)

1957, 4(1) PDF

Medicinska sestra in družbeno upravljanje: Miro Jeršič (PDF)

Za nadaljnjo poglobitev zdravstvenega varstva matere in otroka: Cita Bole (PDF)

Poročilo o 3. kongresu ginekologov in porodničarjev FLRJ v Ljubljani: Franc Novak (PDF)

Sifilis pri otroku nekoč in danes: Marij Avčin (PDF)

Ortopedija prve življenjske dobe: Bogdan Brecelj (PDF)

Komplikacije pri zdravljenju z antibiotiki: Bojan Varl (PDF)

Ftiziogeneza ali nauk o nastanku sušice: Mirko Karlin (PDF)

Nekaj o našem delu pri besežiranju: Cirila Leskošek (PDF)

O pravilni slovenščini v dispanzerski službi: Franjo Smerdu (PDF)

Epidemiologija influence: Janez Kmet (PDF)

Obzornik: Odgovornost sester ob vedno novih nalogah zdravstva; Nekaj zanimivosti o živilih rastlinskega izvora; Katere lastnosti omogočajo bakterijam patogenost? Dina Urbančič; Bronka Brzin (PDF)

Pregled vsebine III – 1956: Cita Bole, ed. (PDF)

1956, 3(3) PDF

Sveti na področju socialnega varstva – njihov pomen in naloge: Nika Arko (PDF)

Temeljne ustanove za zdravstveno zaščito matere in otroka v komuni: Vukan Čupić (PDF)

Osnovno opazovanje bolnega otroka: (konec): Marij Avčin (PDF)

Ortopedija prve življenjske dobe: (nadaljevanje): Bogdan Brecelj (PDF)

“Klopov” meningoencefalitis v Sloveniji: Milko Bedjanič (PDF)

Utrujenost, storilnost in zdravje: Stane Lajevec (PDF)

Prehrana predšolskega otroka: Damjana Bebler (PDF)

Šolske kuhinje: (konec): Nata Hadžić (PDF)

Oprema v otroških vrtcih: Slava Lunaček (PDF)

Dieta pri jetrnih obolenjih: Bogomil Vargazon (PDF)

Sterilizacija in vroče polnjenje: Vika Simčič (PDF)

Obzornik: pomagaj bolniku! [etc.]: F. N. (PDF)

1956, 3(2) PDF

7. april – svetovni dan zdravja: mrčes – sokrivec bolezni (PDF)

O zakonski zvezi in družini: Jože Potrč (PDF)

Osnovno opazovanje bolnega otroka: Marij Avčin (PDF)

Dieta pri ledvičnih obolenjih: Bogomil Vargazon (PDF)

Prehrana in telesno delo: Damjana Bebler (PDF)

Nekaj smernic za prehrano otročnice in doječe žene: Vera Ragaci (PDF)

Otroški vrtci: Slava Lunaček (PDF)

Prehrana dojenčka: (recepti iz mlečne kuhinje na otroški kliniki v Ljubljani): Jakobina Zupančič-Zupan (PDF)

Šolske kuhinje: Nata Hadžić (PDF)

Obzornik: Glivična obolenja pri človeku; Vzroki smrti pri jetičnih bolnikih, ki ne umirajo za tuberkolozo: Bronka Brzin; M. Karlin (PDF)

1956, 3(1) PDF

Medicinska sestra na terenu mora biti široko razgledana in polivalentna medicinska delavka: Vida Tomšič (PDF)

Delo rdečega križa na terenu: Marijan Ahčin (PDF)

Resolucija i. nacionalnega kongresa za zaščito otrok: od 2.-5. x. 1955 v Beogradu (PDF)

Prirojene okvare stopal: Bogdan Brecelj (PDF)

Osnovna načela o preprečevanju revmatizma pri otrocih: Marij Avčin (PDF)

Cepljenje z BCG: izbira oseb, ugotavljanje alergije, tuberkulinski testi: Zdenka Ivančič-Szilagyi (PDF)

Radioaktivni izotopi v sodobni medicini: Marjan Jerše (PDF)

Karcinom in borba proti njemu v Združenih državah Amerike: Boga Škrinjar (PDF)

Vselej moramo imeti pred očmi komplikacije, ki lahko nastanejo po intramuskularnih injekcijah: Mirko Karlin, Lidija Filipec (PDF)

Deset let graditve naših šol: Slava Lunaček (PDF)

Obzornik: Teden zimskega športa za šolsko mladino v Švici (PDF)

Pregled vsebine II – 1955: Uredništvo (PDF)

1955, 2(3) PDF

Vloga in mesto medicinske sestre: Marjan Avčin (PDF)

Rdeči križ v svetu in doma: Olga Krajger (PDF)

Medicinska sestra in male asanacije: Srdan Sevnik (PDF)

Nekaj o prehrani nosečnice: Vera Ragaci (PDF)

Profilaksa kariesa: Valter Krušič (PDF)

Poglobimo predporodno zaščito matere in otroka: Boga Škrinjar (PDF)

Ortopedija prve življenjske dobe: Bogdan Brecelj (PDF)

Kontracepcija: Franc Novak (PDF)

Rajonizacija porodnišnic in triaža porodnic: Vito Lavrič (PDF)

Vloga BCG v borbi proti tuberkulozi: Zdenka Szilagyi-Ivančič (PDF)

O opeklinah pri otrocih: Majda Benedik (PDF)

Socialno zdravstveni problemi mladostnika: Neža Jarnovič (PDF)

Iz dela sodišč: Marija Lulik-Petrnel (PDF)

Šolske mlečne kuhinje in zdravje otrok: Slava Lunaček (PDF)

Prvi izsledki, ki nam jih daje anketa o zdravju predšolskih otrok v Ljubljani: Škrinjar, Anžlovar (PDF)

Obzornik: Nekaj podatkov o šolanju žene pri nas; Začetki zdravstvene službe v Iraku Maša Jurca (PDF)

1955, 2(2) PDF

Ortopedija prve življenjske dobe: Bogdan Brecelj (PDF)

Ali želiš, da bo tvoje delo uspešno?: Srdan Sevnik (PDF)

O področju medicinske industrijske sestre: Stanko Lajevec (PDF)

Sodobna šolska stavba in delo sestre na šoli: Slava Lunaček (PDF)

Skrb za stare ljudi – zrcalo naše kulture! Damjana Bebler: (PDF)

Tabela važnejših nalezljivih bolezni, katerih prijava je po zakonu obvezna: Hermina Andoljšek (PDF)

Gospodinjstvo v socialistični družbi: Vida Tomšič (PDF)

Za višjo higiensko raven kmečkega doma: Ivan Bonač (PDF)

Delo zadružnic je velikega pomena za gospodarski in kulturni napredek naše vasi: Vilma Pirkovič (PDF)

Kaj moramo vedeti o mleku?: Ante Štefančič (PDF)

O tečaju za zdravo prehrano in gospodinjstvo: Bogdana Sevšek (PDF)

O nekaterih zaključkih svetovnega kongresa za zaščito otrok (PDF)

Povezava patronažne sestre z otroškimi zdravstvenimi ustanovami: Božena Grosman (PDF)

Vzgojno problematična mladina in naloge patronažne medicinske sestre: Katja Vodopivec (PDF)

Pogledi na organizacijo rejništva v Sloveniji: Lidija Škofic (PDF)

Obzornik: Medicinska sestra v rehabilitacijskem centru za otroke (PDF)

1955, 2(1) PDF

Svetovni kongres za zaščito otrok (Zagreb 30. VIII. do 4. IX. 1954) (PDF)

Socialna politika in zaščita otrok v Jugoslaviji: Branka Savić (PDF)

O sodobnem gledanju na zaščito socialno ogroženega otroka: Dragica Vendramin (PDF)

Zaključki II. kongresa preventivne medicine na Bledu: (26. do 30. IX. 1954): Ivan Bonač (PDF)

Letošnji “teden otroka” je poveril medicinskim sestram važno nalogo: Cita Bole (PDF)

Zdravstvena vzgoja in prehrana: Damjana Bebler (PDF)

“Patronažni center” diplomiranih medicinskih sester in socialnih delavcev v Ljubljani: Neda Anžlovar (PDF)

Patronažna služba in zdravstvena vzgoja v protituberkulozni službi: Dušan Reja (PDF)

Čemu otroški dispanzer?: Zdenka Humar (PDF)

O delu medicinske sestre v posvetovalnici za noseče: Majda Musek (PDF)

Tudi oslovskemu kašlju se bomo uspešno uprli!: Janez Kmet (PDF)

O virusnih hepatitisih s posebnim poudarkom na serumski hepatitis: Mirko Karlin (PDF)

Izvedli smo anketo o morbidnosti predšolskih otrok: Neža Jarnovič (PDF)

Rodnost in smrtnost LR Slovenije v I. polletju 1954: Boža Škrinjar (PDF)

Pregled vsebine I – 1954: Uredništvo (PDF)

1954, 1(2) PDF

Uvodna beseda: Uredništvo (PDF)

Pripravimo se pravočasno na preprečevanje poletnih črevesnih bolezni pri naših najmlajših: Marij Avčin (PDF)

O terenskem proučevanju otroške morbidnosti: Bojan Pirc (PDF)

Medicinska sestra in počitniška letovanja: priprave na počitniško letovanje: Slava Lunaček (PDF)

V koloniji in na letovanju: Jakobina Zupančič (PDF)

Pravilna prehrana – pogoj dobrega uspeha: Damjana Bebler (PDF)

Naša otroška okrevališča: Jakobina Zupančič (PDF)

Usposabljanje medicinskih sester za patronažno službo: Cita Bole (PDF)

Medicinska sestra naj bo prva v borbi za zdravo prehrano prebivalstva: Damjana Bebler (PDF)

Medicinska sestra – pedagoška delavka: Janez Tomšič (PDF)

Zavod za napredek gospodinjstva se razvija: Andreja Grum (PDF)

Nekaj o vakcinacijah: Svetozar Kalčič (PDF)

1954, 1(1) PDF