AKTUALNO O COVID-19
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV
Expert meetings
4/11/2020
PSIHOEDUKATIVNA DELAVNICA: PREVENTIVA IZGORELOSTI MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI – PRIZMA
znak
4/11/2020
ZAKONODAJA S PODROČJA ZDRAVSTVA IN POKLICNA ETIKA: MODUL LICENCA
6/11/2020
ODPOVEDANO! XX. izobraževalni seminar za medicinske sestre in zdravstvene tehnike: Kritično bolan in poškodovan otrok – razpoznava, zdravljenje in zdravstvena nega« z učnimi delavnicami
6/11/2020
ODPOVEDANO! TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED
6/11/2020
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED
9/11/2020
ODPOVEDANO! Zakaj zamerimo in kako odpustiti
Mesečna revija Utrip

Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege