PORTAL ČLANOV
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV
Expert meetings
11/5/2021
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z UPORABO AED
11/5/2021
POMEN PREVENTIVNIH PROGRAMOV ZA ODRASLO POPULACIJO V ČASU EPIDEMIJE
12/5/2021
13. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije: Medicinske sestre in babice v središču globalnih izzivov za razvoj in prihodnost zdravstva
znak
13/5/2021
Kako optimalno obravnavati bolnika z alergijskim rinitisom na IMUNOTERAPIJI (SCIT in SLIT) v Covid-19 razmerah?
14/5/2021
Smernice za oživljanje 2021 Evropskega reanimacijskega sveta
19/5/2021
Hemodinamski monitoring
Mesečna revija Utrip

Obzornik zdravstvene nege

Obzornik zdravstvene nege