Kontakti

Nataša Božič

Poslovna sekretarka
T 01 544 54 80 E tajnistvo@zbornica-zveza.si

Urša Glavinac

Strokovna svetovalka
T 01 544 54 82 E ursa.glavinac@zbornica-zveza.si

Karmen Petaci

Strokovna sodelavka
T 01 544 54 82 E karmen.petaci@zbornica-zveza.si

Draga Štromajer

Strokovna sodelavka za javna pooblastila, strokovne nadzore in kakovost
T 01 544 54 80 E draga.stromajer@zbornica-zveza.si

Ana Tomec

Strokovna sodelavka
T 01 544 54 82 E ana.tomec@zbornica-zveza.si

Andrej Vojnovič

Vodja javnih pooblastil
T 01 544 54 80 E andrej.vojnovic@zbornica-zveza.si

Jelica Žalig Grce

Lektor, dokumentalist in arhivist
T 01 544 54 82 E jelica.zalig-grce@zbornica-zveza.si

Marina Škrajnar

Administrativni sodelavec
T 01 544 54 80 E marina.skrajnar@zbornica-zveza.si

Katarina Pečuh

Administrativni sodelavec
T 01 544 54 80 E katarina.pecuh@zbornica-zveza.si

Sanja Arnautovič

Strokovna sodelavka za javna pooblastila, strokovne nadzore in kakovost
T 01 544 54 80 E sanja.arnautovic@zbornica-zveza.si