Poročila o delu

Namen organizacije

  • skrb za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege;
  • priprava zakonskih aktov s tega področja;
  • zastopanje političnih opredelitev, ki omogočajo in zagotavljajo strokovni razvoj zdravstvene nege in babiške nege in napredek profesije ter zagotavljanje ustreznega položaja izvajalcev zdravstvene nege in babiške nege v družbi;
  • spremljanje ter sodelovanje pri izobraževanju za področje zdravstvene nege in babiške nege;
  • razvijanje raziskovalnega dela v zdravstveni in babiški negi.

Osnovno vodilo delovanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije in za babice Kodeks etike za babice Slovenije.

37. REDNA SKUPŠČINA (Ljubljana, marec 2024)