Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Poročila o delu

Namen organizacije

  • skrb za skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege;
  • priprava zakonskih aktov s tega področja;
  • zastopanje političnih opredelitev, ki omogočajo in zagotavljajo strokovni razvoj zdravstvene nege in babiške nege in napredek profesije ter zagotavljanje ustreznega položaja izvajalcev zdravstvene nege in babiške nege v družbi;
  • spremljanje ter sodelovanje pri izobraževanju za področje zdravstvene nege in babiške nege;
  • razvijanje raziskovalnega dela v zdravstveni in babiški negi.

Osnovno vodilo delovanja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (17. februar 2005) in za babice Mednarodni kodeks etike (17. februar 2005).

34. REDNA SKUPŠČINA (Ljubljana, junij 2021)