Portal članov
Portal organizatorjev
Register in licence
Stanje licenčnih točk
Iskalnik izvajalcev v ZBN
Obrazci

Obvestila

20/10/21

Informacije za socialno varstvene zavode

7/10/21

Strokovna priporočila za izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom v socialnovarstvenih zavodih, 2021

4/10/21

Dopolnitev cenika Zbornice – Zveze za izvajanje javnih pooblastil

1/10/21

Vabilo na izobraževanje za pridobitev specialnih znanj

30/9/21

Poziv za oddajo vlog za podelitev licence za izvajalce iz prve skupine po 38. členu ZZDej-K

30/9/21

Vabilo na strokovni posvet: Obvladovanje covida-19 v socialno varstvenih ustanovah

17/9/21

Informacije za socialno varstvene zavode

10/9/21

Strokovni posvet: Obvladovanje covida-19 v zdravstvenih ustanovah

9/9/21

Pobuda Zbornice – Zveze za povečanje vpisnih mest Zdravstvena nega in Babištvo ter Analiza razmer na trgu dela in predlogi politik ter ukrepov kadrovske strategije

9/9/21

Prošnja Zbornice – Zveze za sestanek s predsednikom vlade RS

20/8/21

Informacije za socialnovarstvene zavode

6/8/21

Knjižne novosti Zbornice – Zveze

29/7/21

Simpozij s področja paliativne oskrbe z mednarodno udeležbo: Čas za sistemsko ureditev paliativne oskrbe

27/7/21

Vabilo k aktivni udeležbi na dnevih Marije Tomšič: Izzivi integrirane zdravstvene in socialne oskrbe v času epidemije

30/6/21

Nov podpredsednik Zbornice – Zveze postal Janez Kramar

24/5/21

Posnetki predavanj s 13. kongresa zdravstvene in babiške nege Slovenije

14/5/21

COVID-19 dokazuje, da morajo medicinske sestre soustvarjati zdravstvene sisteme prihodnosti

12/5/21

12. maja obeležujemo mednarodni dan medicinskih sester: Vlaganje v medicinske sestre je naložba v zdravje in državo