Psihogeriatrija: sodobni pristopi in izzivi

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji

T 031 225 531 E prijava.psihsekcija@gmail.com
Datum & čas

18/10/2024

07:00

Lokacija

Hotel Rikli Balance Bled, Cankarjeva cesta 4, 4260 Bled

Poglej na zemljevidu

7.00 - 8.00

Registracija udeležencev

8.00 - 8.15

Uvodni pozdravi

I. SKLOP Moderatorki: dr. Tanja Torkar, Simona Tomaževič

8.15 - 8.45

Pomen multidisciplinarnega tima pri hospitalni obravnavi psihogeriatričnega pacienta - aspekt psihiatra dr. Lea Žmuc Veranič, dr. med., spec. psihiater

8.45 - 9.15

Vpliv antidementivov na delovanje srca ter vpliv (slabe funkcije) srca na kognitivno funkcijo Janez Poklukar, dr. med., spec. internist

9.15 - 9.45

Prehranska podpora in zdravljenje motenj prehranjenosti pri starostniku Ana Karin Kozjek, dr. med., dipl. biol. kem. in diploma IOC

9.45 - 10.05

Pomen brezšivne skrbi v psihogeriatrični obravnavi pacientov pri prehajanju med različnimi zdravstvenimi ustanovami Mateja Babič, mag. farmacije, spec. klin. farmacije

10.05 - 10.15

Razprava

10.15 - 10.45

Odmor

II. SKLOP Moderatorki: dr. Tanja Torkar, Dino Alukić

10.45 - 11.05

Pomen načrtovanja aktivnosti koordinacije odpusta psihogeriatričnega pacienta Dijana Lelić, dipl. m. s., Mateja Lunar, mag. zn.

11.05 - 11.25

Protokol premestitve psihogeriatričnega pacienta - primer dobre prakse Simona Tomaževič, mag. zn., Alenka Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc.

11.25 - 11.45

Uporaba komunikacijskih veščin kot vodilo pri vključevanju in sodelovanju psihogeriatričnega pacienta v terapevtski aktivnosti. Špela Rabič Por, dipl. del. ter., Kaja Mestek, dipl. del. ter.

11.45 - 12.05

Psihološke oblike pomoči pri geriatrični populaciji Lea Štern, univ. dipl. psih., spec. klin. psihologije

12.05 - 12.25

Gojenje upanja z likovnoterapijo v psihogeriatriji Ajda Perme, MSc AT, likovna terapevtk in supervizorka (BAAT - CPCAB)

12.25 - 12.35

Razprava

12.35 - 13.00

Podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju v psihiatriji Predstavnica/-ik vodstva Zbornice-Zveze, Aljoša Lapanja, predsednik Sekcije MS in ZT v psihiatriji

13.00 - 14.00

Odmor za kosilo

III. SKLOP Moderatorki: dr. Tanja Torkar, Simona Tomaževič

14.00 - 14.20

Socialno delo v psihogeriatrični obravnavi Katarina Bitenc, univ. dipl. soc. del.

14.20 - 14.40

Obravnava psihogeriatričnega pacienta na domu in v skupnosti Petra Šubic, dipl. m. s., Nina Hrovat, mag. zn.

14.40 - 15.30

Komunikacija brez besed - izkustvena uprizoritev primera Maruša Salkić, dipl. m. s.

15.30 - 15.40

Zaključek strokovnega izobraževanja

Splošne informacije

Število prijav omejeno na 150.

Kotizacija je 220 € (z vključenim DDV). Članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust pri plačilu kotizacije.

Kotizacijo nakažite na TR NLB, poslovalnica Tavčarjeva 7, Ljubljana – ZDMSZTS, štev. 0201 5025 8761 480 in sklicna št. 0202-18102024, s pripisom »za Sekcijo MS in ZT v psihiatriji«. Udeležba na seminarju se šteje za strokovno izpopolnjevanje.

V kotizacijo so všteti stroški pogostitve med odmori, organizacija strokovnega izobraževanja in gradivo.

Seminar je pri Zbornici zdravstvene in babiške nege in Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije in Zdravniške zbornice v postopku vrednotenja za pridobitev licenčnih točk ter vpisa strokovnega izobraževanja v register strokovnih izobraževanj Zbornice Zveze.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

 

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

V kolikor bi imeli z elektronsko prijavo težave, se lahko prijavite tudi preko elektronske pošte prijava.psihsekcija@gmail.com (pri tem obvezno navedite ime in priimek, svoj naslov, izobrazbo, delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ter plačnika kotizacije).

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na prijava.psihsekcija@gmail.com