Jadrati skozi življenje v nevihti kronične ledvične bolezni – multidisciplinarna obravnava pacienta

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji, strokovno izobraževanje

E sekcija-nefrologija@zbornica-zveza.si
Datum & čas

10/10/2024

08:00

Lokacija

Zbornica - Zveza, Ob železnici 30 a, 1000 Ljubljana

Poglej na zemljevidu

8.00 - 8.30

Registracija udeležencev Biserka Kesak

I. SKLOP Moderatorja: Tadeja Kokelj Jeršin, Zvezdana Kaiser Kupnik

8.30 - 8.45

Uvodni pozdrav Tadeja Kokelj Jeršin

8.45 - 9.05

Oblikovanje nacionalnih protokolov iz področja nefrologije, dialize in transplantacije Benedikta Lipičar Kovšča, Darijan Marič

9.05 - 9.25

Multidisciplinarna obravnava nefrološkega pacienta Tadeja Grabner

9.25 - 10.10

Obravnava bolnikov s kronično ledvično boleznijo Barbara Vajdič Trampuž

10.10 - 10.30

Edukacija pacienta: predstavitev metod nadomestnega zdravljenja KLB in edukacija pacienta na peritonealni dializi Mateja Knavs

10.30 - 10.50

Coffe break

II. SKLOP Moderatorja: Zvezdana Kaiser Kupnik , Mateja Perko

10.50 - 11.20

Življenje skozi oči pacienta, ki je izkusil vse tri metode nadomestnega zdravljenja KLB Mateja Veličkovski Stopar

11.20 - 11.50

Kronična anemija pri nefroloških bolnikih Boštjan Jovan

11.50 - 12.20

Florjan sreča Lizo - o obvladovanju sladkorne bolezni in njenih zapletih Jana Klavs

12.20 - 13.10

Kosilo

III. SKLOP Moderatorja: Maja Kreže, Tadeja Grabner

13.10 - 13.40

Vloga patronažne medicinske sestre na domu pri asistirani PD Martina Lemut

13.40 - 14.10

Spremljanje bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem in ledvično boleznijo Renata Lošič

14.10 - 14.15

Zaključek

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom s področja nefrologije, dialize in transplantacije.

Izobraževanje je vpisano v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 220 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 110 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze SI56 0201 5025 8761 480, sklicna številka: 00 0217-10102024. Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: sekcija-nefrologija@zbornica-zveza.si

Vljudno vabljeni!