Učinkoviti in optimalni žilni pristopi – izobraževanje za medicinske sestre na temo žilnih pristopov

Organizator

UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola

E ines.dujc@fvz.upr.si
Datum & čas

6/11/2024

15:00

Lokacija

UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola, Predavalnica 1, Vajalnica 1, vajalnica 2 in vajalnica 3

Poglej na zemljevidu

15.00 - 15.30

Registracija udeležencev, deljenje izročkov

15.30 - 16.30

Teoretičen uvod asist. Ines Dujc

- vrste žilnih katetrov in vzdrževanje žilnih katetrov,

- preprečevanje, prepoznavanje in obvladovanje zgodnjih in poznih zapletov žilnih katetrov,

- pravilna aplikacija zdravil preko žilnih katetrov

16.30 - 18.00

Izvedba učnih praktičnih delavnic v skupinah Udeleženci bodo razdeljeni v dve skupini, ki se bosta po odmoru zamenjali

Izvedba pravilne tehnike preveze in menjave konektov ob uporabi različnih tipov katetrov, vstavitev/menjava atravmatske igle, aplikacija zdravil in prebrizgavanje katetrov asist. Ines Dujc, viš. pred. Helena Skočir, pred. Krisitina Martinović

17.30 - 18.00

Odmor

18.00 - 19.30

Izvedba učnih praktičnih delavnic v skupinah- izvedba pravilne tehnike preveze in menjave konektov ob uporabi različnih tipov katetrov, vstavitev/menjava atravmatske igle, aplikacija zdravil in prebrizgavanje katetrov asist. Ines Dujc, viš. pred. Helena Skočir, pred. Krisitina Martinović

19.30 - 20.00

Refleksija dneva

Splošne informacije

Medicinske sestre in zdravstveni tehniki, ki si želijo obnovitve in nadgradnje znanja iz žilnih pristopov.

Cilj izobraževanja je zagotoviti medicinskim sestram ključno znanje o različnih vrstah žilnih katetrov, njihovem vzdrževanju ter prepoznavanju in reševanju morebitnih zapletov. S pridobljenim znanjem bodo medicinske sestre lahko prispevale k izboljšanju oskrbe pacientov z žilnimi katetri na različnih ravneh zdravstvenega varstva.

Izobraževanje je brezplačno.

Udeležba je omejena na najmanj 10, največ 15 oseb.