Kakovost in varnost: modul licenca

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

16/10/2024

15:00

Lokacija

Online

15.00 - 15.15

Registracija udeležencev

15.15 - 16.00

Predstavitev sistema vodenja kakovosti Mag. Maja Klančnik Gruden, prof. zdrav. vzgoje

Kaj so sistemi vodenja kakovosti, Zahteve standardov kakovosti, Strukture, procesi in izidi, Ciklus nenehnih izboljšav.

16.00 - 17.00

Okužbe povezane z zdravstvom Martina Klobčar Črep, mag. zdr. nege

Poti širjenja okužb v zdravstvenih ustanovah in njihovo preprečevanje, Higiena rok in ustrezna uporaba varovalnih sredstev, Ukrepi standardne izolacije, Obvladovanje tveganj na področju preprečevanja z zdravstvom povezanih okužb.

17.00 - 18.00

Pomen profesionalne komunikacije za učinkovito in varno prakso zdravstvene nege viš. predav. Duška Drev, viš. med. ses., univ. dipl. org.

Komunikacija med zaposlenimi v zdravstveni negi, Vloga in pomen neverbalne komunikacije v zdravstveni negi, Komunikacija med izvajalci zdravstvene nege in zdravniki – pogled medicinske sestre, Medosebni odnosi v timu.

18.00 - 19.00

Skrb za varnost na delovnem mestu Robert Vodušek, dipl. varn. inž.

19.00 - 20.00

Izhodišča za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstveni negi. Martina Klobčar Črep mag. zdr. nege.

Kazalniki kakovosti, Orodja in metode za izboljšanje kakovosti lastne prakse ZN, Protokoli in standardi ZN, klinične poti, Zdravstvena nega osredotočena na pacienta.

20.00 - 21.00

Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih. Cvetka Jurak, zastopnik pacientovih pravic za območno enoto Celje

21.00 - 21.20

Evalvacija in zaključek izobraževanja

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami s področja »Kakovost in varnost-modul licenca«. Strokovno izpopolnjevanje sodi na področje OBVEZNIH in PRIPOROČENIH vsebin za vse zaposlene v zdravstveni in babiški negi, ter oskrbi. Vloga za izobraževanje je dana na Zbornico – Zvezo. Izobraževanje se šteje za licenčne točke.

Za člane Zbornice – Zveze se prizna 50% popust in znaša kotizacija 60€, za nečlane Zbornice – Zveze pa 120€ (z DDV). V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja. Kotizacijo nakažete PO PREJETEM RAČUNU na TRR društva DMSBZT Celje.

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Pri prijavi navedite svoj osebni mail kjer prejmete povezavo na izobraževanje, kodo za vstop v webinar ter po koncu izobraževanja še potrdilo.

Dodatne informacije

Dodatne informacije na: info@dmsbzt-celje.si