Do boljših odnosov in rezultatov na delu – DISC Flow®

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

E sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si
Datum & čas

6/6/2024

08:30

Lokacija

Izobraževalnem centru zavoda za usposabljanje, delo in varstvo (lokacija Maribor, Karantanska ulica 26, Maribor)

Poglej na zemljevidu

Za uspešno vodenje in sodelovanje je pomembna sposobnost razumevanja sebe in drugih, tako lahko izboljšamo svojo komunikacijo in gradimo bolj trdne in produktivne odnose, ki temeljijo na zaupanju.

Način, kako se ljudje vedemo, vpliva na to, kako se drugi ob nas počutijo. Način, kako se ljudje počutijo, vpliva na to, kako zavzeti so v odnosu in to vpliva na kakovost odnosov in na rezultate vaše organizacije.

Nagrajeno razvojno orodje DISC Flow® temelji na tradicionalnem modelu DISC, katerega pa nadgradi z močjo čustvene inteligence. Je enostaven za razumevanje ter hkrati praktičen in uporaben, pomaga posamezniku, da ozavesti svoje vrline in prepozna priložnosti za rast. Metoda pomaga pri razvoju vodstvenih veščin, oblikovanju povezane ekipe, izboljšanju učinkovitosti pri delu, izboljšanju komunikacije, zmanjšanju števila konfliktov in boljši zavzetosti zaposlenih.

Vsebina delavnice

  • Razumeti samega sebe in učinek, ki ga imamo na druge; prepoznati različna vedenja pri drugih in kaj jim je pomembno; prilagoditi se, da dobimo boljši odziv in gradimo bolj produktivne odnose.
  • Komunikacija in sodelovanje z drugačnimi ljudmi.
  • Sprožilci in preprečevanje konfliktov.
  • Različni vedenjski slogi: dominantnost, vpliv, stanovitnost, skladnost.
  • Pomen čustvene inteligence, kako jo razumeti in uporabljati.
  • Dobro timsko sodelovanje – kaj je pomembno in kaj ne sme izostati.

Uporabljen bo interaktiven pristop, ki je osnovan na spoznanjih nevroznanosti z uporabo vizualnega moderiranja.

Predstavitev predavateljice

dr. Irena Ceglar je več kot 20 let delovala v vodenju, izkušnje je pridobivala kot direktorica večjih javnih zavodov. Zadnja leta deluje samostojno, izvaja svetovanja in izobraževanja v javnem ter zasebnem sektorju. Je coachinja z individualno akreditacijo ACC pri ICF, NLP trenerka, certificirana je za razvojna orodja SDI®, Genos® in DISC Flow®. Je habilitirana višja predavateljica za področje menedžmenta v visokošolskem izobraževanju in presojevalka za sisteme vodenja kakovosti ISO 9001.

8.30 - 9.00

Registracija udeležencev

9.00 - 9.15

Uvodni pozdrav izr. prof. dr. Boris Miha Kaučič, predsednik Sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju

9.15 - 10.45

Do boljših odnosov – delavnica dr. Irena Ceglar

Uvod v delavnico

Predstavitev modela in ključni koncepti – kako razumeti DISC Flow

Različni vedenjski slogi: dominantnost, vpliv, stanovitnost, skladnost

10.45 - 11.15

Odmor

11.15 - 12.45

nadaljevanje delavnice

12.45 - 13.30

Kosilo

13.30 - 15.00

Komunikacija in sodelovanje z drugačnimi ljudmi

Sprožilci in preprečevanje konfliktov

Pomen čustvene inteligence, kako jo razumeti in uporabljati

15.00 - 15.15

Odmor

15.15 - 16.00

Dobro timsko sodelovanje – kaj je pomembno in kaj ne sme izostati

Individualna refleksija in akcijski načrt

16.00 - 16.30

Razprava in e-evalvacija srečanja

Splošne informacije

Delavnica je namenjena izvajalcem zdravstvene nege, vodjem v izobraževalnih, zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih.

Kotizacija z DDV za celodnevno izobraževanje znaša: za člane Zbornice – Zveze (ki imajo poravnane vse članske obveznosti) 110€ z DDV in za nečlane 220€ z DDV. Število mest je omejeno na 30. Na delavnico se je možno prijaviti najkasneje do 1. 6. 2024 preko portala Zbornice-Zveze.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze SI56 0201 5025 8761 480, sklic na številko, 00 0203-12062024, s pripisom za Sekcijo medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju.

Fizične osebe (samoplačniki) posredujejo potrdilo o plačilu po e-pošti na naslov:
sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si

V kotizacijo je vključena udeležba na delavnici, e-gradivo, pogostitev v odmorih in e-potrdilo o udeležbi. Organizator si pridržuje pravico do manjših sprememb programa.

Delavnica je v postopku pridobitve licenčnih točk na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Individualni paket po dogovoru – individualno DISC Flow CORE poročilo s coachingom

Vsak udeleženec se lahko odloči za dodaten individualen paket v katerem prejme individualno DISC Flow® CORE poročilo na 25 straneh (vedenjski slog posameznika in posebnih vidikov čustvene inteligence ter individualni akcijski načrt z uporabo metode NPZ) ter individualno uro coachinga preko spletne platforme ZOOM s celovito razlago poročila. Cena: 110 € z DDV (velja samo za udeležence delavnice). V primeru, da se odločite za dodatno individualno DISC Flow CORE poročilo slednje sporočite po e-pošti: irena.ceglar@vona.si (v prijavi navedete, ali boste strošek poravnali sami, kot fizična oseba, ali delodajalec. V primeru, da bo račun poravnal delodajalec je potrebno navesti podatke o plačniku). Račun je potrebno poravnati pred izvedbo prejemom poročila in izvedbo individualnega coachinga.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije smo vam na voljo po e-pošti na naslov: sekcija-izobrazevanje@zbornica-zveza.si