Avdio – vestibularni sistem v sklopu ADG in VTG preiskav v medicini dela, prometa in športa

Organizator

Zbornica - Zveza, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v medicini dela, prometa in športa

T 041 902 806 E sekcija-mdps@zbornica-zveza.si
Datum & čas

25/10/2024

08:30

Trajanje: 2 dni
Lokacija

Hotel Šport, Grajska cesta 2, 8222 Otočec

Poglej na zemljevidu

Petek, 25.10.2024

8.30 - 11.00

Ogled podjetja Krka (Prijave na e-mail sekcije: brez prijave ogled ne bo možen)

11.30 - 12.00

Registracija

12.00 - 12.05

Pozdrav

12.05 - 12.35

Avdio-vestibularni sistem, osnove anatomije in (pato) fiziologije Tadej Jug

12.35 - 12.55

Tinitus Nina Božanič Urbančič

12.55 - 13.15

Naglušnost Karmen Rainer

13.15 - 13.35

Poklicne okvare sluha zaradi hrupa Mateja Šinko Kokol

13.35 - 13.45

Razprava

13.45 - 14.45

Kosilo

14.45 - 15.05

Se na delovnem mestu slišimo? Grega Avgust Sušnik

15.05 - 15.25

Izzivi v avdiologiji: kdaj še pomisliti na testiranje sluha? Karin Fister

15.25 - 15.45

Ototoksične snovi v MDPŠ Urška Šajnović

15.45 - 16.05

Je glasna glasba na delovnem mestu promocija zdravja? Grega Avgust Sušnik

16.05 - 16.25

Preiskave za ocenjevanje vestibularne funkcije v MDPŠ Jure Žganec

16.25 - 16.35

Razprava

Sobota, 26.10.2024

9.00 - 9.20

Merjenje sluha in najpogostejše napake pri merjenju Sonja Krajnik

9.20 - 9.40

Novejše preiskave pri testiranju ravnotežnega aparata Sonja Krajnik

9.45 - 12.00

Delavnice s področja ADG in VTG

Splošne informacije

Program izobraževanja je namenjen medicinskim sestram v medicini dela, prometa in športa, ki izvajajo preiskave ADG in VTG.

Program izobraževanja je v postopku določanja števila licenčnih točk pri Zbornici – Zvezi.

Seminar je vpisan v register strokovnih izobraževanj Zbornice – Zveze.

Kotizacija z vštetim DDV znaša 360 € (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50 % popust in znaša 190 €). Kotizacijo nakažite na transakcijski račun Zbornice – Zveze 02015-0258761480, sklic na številko 00201-25102024.

Podjetja in zavodi lahko znesek poravnajo tudi po prejetju računa.

Odjava

Odpoved prijave na izobraževanje je možna v portalu članov (velja za člane Zbornice – Zveze) ali na e-naslov kontaktne osebe strokovnega srečanja. V primeru odpovedi najkasneje štiri (4) ali več dni pred izobraževanjem, se prijavitelju povrne celotna vplačana kotizacija. V primeru odpovedi od vključno tri (3) dni pred izobraževanjem, Zbornica – Zveza zaračunava stroške v višini 50 % kotizacije. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se ne vštevajo v rok odpovedi.
S pravočasno odjavo namreč omogočite prijavo udeležencem, ki se zaradi zapolnjenih mest na izobraževanje niso mogli prijaviti.

Prijava

E – prijava za člane Z – Z

E – prijava za nečlane Z – Z

Število udeležencev je omejeno na 100.

Dodatne informacije

OPOMBA: za ogled je potrebno kontaktirati predsednico preko emaila. Potrebno se je vpisati na seznam, v nasprotnem primeru ogled ne bo možen.

Hotelska namestitev: v hotelu Šport so rezervirane sobe za naše udeležence, rezervacijo uredite sami. Ob prijavi navedite, da ste udeleženec na strokovnem izobraževanju.

Glede prehranskih posebnosti pišite na mail.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na: sekcija-mdps@zbornica-zveza.si

Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa. Ob registraciji potrebujete člansko izkaznico in licenčno številko.