Izobraževanja

Filtriraj obdobje:

30/10

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Domovi zdravstvenih delavcev kot prizorišča notranjih nemirov

7/11

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca

7/11

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Razumeti sebe, da bolje sodelujemo z drugimi

7/11

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Agilnost uma

9/11

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

Kakovost in varnost: modul licenca

9/11

2023
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Skrb zase – delavnica v dveh delih

Trajanje: 2 dni

9/11

2023
Zbornica - Zveza, Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu

Pot do vrhunske zdravstvene nege v socialnem varstvu

Trajanje: 2 dni

11/11

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom povezanih okužb – modul licenca

14/11

2023
Zbornica - Zveza, Sekcija reševalcev v zdravstvu v sodelovanju z Društvom MSBZT Celje

Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED

16/11

2023
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana

Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege ter zakonodaja s področja zdravstva – modul licenca

Trajanje: 2 dni