Vse o dojenju: osnove, izzivi in komunikacijske strategije za zdravstvene delavce

Organizator

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje

E info@dmsbzt-celje.si
Datum & čas

8/10/2024

15:45

Lokacija

Online

15.45 - 16.00

Registracija

16.00 - 16.30

Predstavitev in pojasnjevanje pomembnosti dojenja

16.30 - 17.30

Osnove dojenja

- Pomen dojenja za zdravje novorojenčka in matere

- Fiziologija dojenja

- Prepoznavanje znakov lakote

17.30 - 18.30

Izzivi pri dojenju

- Tehnike pravilnega pristavljanja otroka k dojki

- Pogosti izzivi pri dojenju in možne rešitve

- Vloga medicinske sestre pri podpori materam pri soočanju z izzivi pri dojenju

18.30 - 19.30

Učinkovita komunikacija s starši o dojenju

- Pomen učinkovite komunikacije s starši v procesu dojenja

- Gradnja zaupanja in vzpostavljanje pozitivnega odnosa s starši

- Postavljanje odprtih vprašanj za razumevanje potreb in želja staršev

- Obravnava pogostih vprašanj in skrbi novih staršev glede dojenja in skrbi za novorojenčka

19.30 - 20.00

Refleksija in zaključek

Splošne informacije

Kotizacija za udeležbo na strokovnem izpopolnjevanju znaša 30 € brez DDV za posameznega udeleženca. Člani Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, so upravičeni do popusta in znaša 10 € brez DDV. Kotizacija se plača po izstavljenem računu.

Izobraževanje je vpisano v register izobraževanj Zbornice – Zveze.

Ob prijavi navedite svoj elektronski naslov kamor boste po izobraževanju prejeli potrdilo o udeležbi.

Prijava

E-prijava za člane Z – Z

E-prijava za nečlane Z – Z

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se obrnite na info@dmsbzt-celje.si