Pokrovitelji 19. simpozija zdravstvene in babiške nege Slovenije

Zlati pokrovitelj

Srebrni pokrovitelj

Bronasta pokrovitelja

Pokrovitelji