Zaključil se je 19. Simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana, tel. +01/544 54 80; e-naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si
www.zbornica-zveza.si

Medicinske sestre in babice so gonilna moč zdravstvenega varstva

Zaključil se je 19. Simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije

Ljubljana, 13. maj 2024 – Letošnji simpozij zdravstvene in babiške nege Slovenije je potekal pod naslovom Medicinske sestre in babice – gonilna moč zdravstvenega varstva. Z njim je Zbornica – Zveza obeležila mednarodna dneva babic in medicinskih sester, ki ju obeležujemo vsako leto 5. in 12. maja, in poudarila moč medicinskih sester in babic, ki kot najštevilčnejša poklicna skupina v zdravstvu delujejo na vseh področjih zdravstvenega in socialnega varstva, nepretrgoma 24 ur na dan, vse dni v letu. Zbornica – Zveza je na slavnostni akademiji podelila tudi zlate znake, najvišja priznanja Zbornice – Zveze za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege, ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo, ki ga je prejela Darinka Klemenc.

Na simpoziju je bilo izpostavljeno, da so zaposleni v zdravstveni in babiški negi ključni za krepitev zdravstvenega sistema. »Vlaganje v poklic medicinske sestre vpliva na zdravstveno varstvo, gospodarski razvoj in blaginjo družbe. Zdravstvena nega ni le hrbtenica zdravstvenega varstva, temveč tudi temeljni kamen, ki vpliva na splošno delovanje skupnosti in družbe,« je v svojem nagovoru na slavnostni akademiji poudarila predsednica Zbornice – Zveze Monika Ažman. Dodala je, da politike, usmerjene v hitre, kratkoročne ukrepe, v zniževanje poklicnih standardov, ne vodijo v pravo smer. Bolj kot ne povzročajo dodatno tveganje, da izkušene medicinske sestre zapuščajo poklic in da se zanimanje zanj zmanjšuje.

Obenem je Monika Ažman poudarila še: »Medicinske sestre smo in bomo tudi v prihodnje zagovornice pacientov in njihovih pravic, zato zagovarjamo javno zdravstvo in se zanj zavzemamo. Ohranitev javnega zdravstva je temelj socialne države in mora biti dostopno vsem kot temeljna človekova pravica.«

V okviru plenarnih predavanj simpozija je prof. dr. Vesna Vuk Godina predstavila nekatere ključne probleme izobraževanja za zdravstvene poklice v zdravstvu, Sara Isaković je spregovorila o moči našega uma. Sledilo je predavanje izr. prof. dr. Ane Polone Mivšek o pomenu znanja, ki se kaže v nenehnem učenju in pridobivanju novih veščin ter omogoča napredovanje in rast na profesionalni poti, asist. Nino Fijačko pa je predstavil nove metode poučevanja generacij Z in alfa.

V nadaljevanju simpozija je doc. dr. Milena Kramar Zupan spregovorila o priložnostih managementa v zdravstveni negi, Dejan Branc, ki kot diplomirani zdravstvenik dela v britanskem sistemu javnega zdravstva NHS, pa je predstavil karierni razvoj in primere dobre prakse iz svojega delovnega okolja. Sledili sta še predavanji mag. Ane Vodičar o medicinskih pripomočkih v sistemu obveznega zdravstvenega zavarovanja ter Zorana Terglava iz društva ILCO Ljubljana, ki je predstavil vidik uporabnika storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zlati znaki za pomembne dosežke na področju zdravstvene in babiške nege ter priznanje Angele Boškin za življenjsko delo
Zbornica – Zveza je na slavnostni akademiji podelila priznanje Angele Boškin za življenjsko delo, ki ga je prejela Darinka Klemenc, ter zlate znake, najvišja priznanja Zbornice – Zveze za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene in babiške nege. Prejeli so jih Anita Jelar, Branko Kešpert, Tamara Kofol, Karolina Kovač, Jana Lavtižar, Barbara Luštek, Blanka Pust, Robert Sotler, Renata Škrget in Nada Macura Višić.


Več o Zbornici – Zvezi
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) je strokovno, nevladno in nepridobitno združenje v Republiki Sloveniji, ki združuje 17.000 članic in članov – medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov. Povezujejo se v organizacijo, ki šteje 11 regijskih strokovnih društev ter strokovno deluje v 32 strokovnih sekcijah.

Zbornica – Zveza je enovito strokovno in reprezentativno telo izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Sloveniji, ki si prizadeva zagotavljati sodobno, kakovostno ter varno zdravstveno in babiško nego za vse prebivalce Republike Slovenije ter ščititi strokovne interese članic in članov.

Dodatne informacije
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Ob železnici 30a
1000 Ljubljana

Tel: 01/544 5480
E-naslov: tajnistvo@zbornica-zveza.si