PORTAL ČLANOV
Stanje licenčnih točk
Register in licence
PORTAL ORGANIZATORJEV

Delovna skupina za pripravo nacionalnih protokolov

Člani Delovne skupine za pripravo nacionalnih protokolov

  • Lojzka Prestor – voditeljica
  • Nataša Medved
  • Majda Oštir
  • Klavdija Potočnik
  • mag. Tamara Štemberger Kolnik
  • mag. Zdenka Kramar