Dobitniki zlatega znaka za leto 2017

Dobitniki priznanja Zlati znak

Na slavnostni akademiji, ki je potekala 12. maja 2017, smo podelili najvišja priznanja Zbornice – Zveze.

Doroteja Dobrinja

Doroteja Dobrinja, dipl. m. s.,  je prejela najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak za posebne dosežke k razvoju zdravstvene in babiške nege v Porodnišnici Koper in na Oddelku transfuzijske medicine v Splošni bolnišnici Izola. Uspešno in odgovorno se je zapisala v pediatrični zdravstveni negi kot strokovna vodja na Oddelku za pediatrijo bolnišnice Izola in kot aktivna članica upravnega odbora Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pediatriji. Sodeluje pri pripravi protokolov in standardov za področje pediatrične zdravstvene nege. Predseduje Strokovnemu društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Koper in je članica Odbora regijskih strokovnih društev pri Zbornici – Zvezi. Je predsednica Sveta zavoda Centra za socialno delo Izola.

Mag. Darja Kramar

Zlati znak, najvišje priznanje Zbornice – Zveze, je prejela mag. Darja Kramar, ki uspešno usmerja in pospešuje kakovost in strokovno rast zdravstvene nege v Bolnišnici Topolščica, kjer je zasnovala idejno zasnovo prostorske funkcionalnosti, notranjega okolja in ergonomije endoskopskega centra. Skupaj s sodelavci je vpeljala v prakso številne protokole in klinične poti ter negovalne vizite. Dokumentacija zdravstvene nege v bolnišnici Topolšica je njeno idejno delo, ki je imelo velik doprinos pri akreditaciji bolnišnice. Sodelovala je tudi pri uvedbi rehabilitacijskega programa pacientov s pljučnimi obolenji in aktivno sodeluje pri razvijanju paliativne zdravstvene nege.

Branka Mikluž

Branka Mikluž, dipl. m. s., je prejela najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak za prepoznavna doseganja pri razvoju stroke psihiatrične zdravstvene nege. Ves čas svoje poklicne poti ostaja zvesta Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, njena prizadevanja so postala prepoznavna v celotnem slovenskem prostoru. Uspešno poklicno delo je udejanila tudi izven klinike. Bila je začetnica in dolga leta nosilka družbeno pomembnih aktivnosti na področju gerontopsihiatrije tudi širše v družbi. Bila je pobudnica in ustanovna članica Slovenskega združenja za pomoč pri demenci »Spominčica« in urednica glasila. Je soavtorica knjige “Varovanec z demenco v družini”. Je članica Delovne skupine za pripravo akcijskega načrta za obvladovanje demence pri Ministrstvu za zdravje in cenjena predavateljica ter raziskovalka za področje psihiatrične zdravstvene nege.

Kristina Novak

Kristina Novak, dipl. m. s., je prejela najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak za posebne dosežke na področju razvoja stroke kirurške zdravstvene nege, zdravstvene nege dializnih pacientov, v zadnjih letih pa za doseganje ciljev za boljšo in kakovostnejšo obravnavo žensk v Zdravstvenem domu Trebnje. Na njeno pobudo je bila strokovno reorganizirana Šola za bodoče starše, uvedla je številne spremembe in novosti na preventivnem področju žensk ter oblikovala dokumente procesa dela v dispanzerju za ženske.
Opazno je njeno proaktivno delovanje pri uvajanju sprememb pri projektih kakovosti in projektih razvoja stroke zdravstvene nege. Neprecenljivo je njeno delo v Izvršnem odboru DMSBZT Novo mesto, pri projektih društva ter v lokalni skupnosti.

Alojzija Prestor

Najvišje priznanje Zbornice – Zveze zlati znak je prejela Alojzija Prestor, za posebne dosežke k razvoju zdravstvene in babiške nege in za njen doprinos na raziskovalnem in publicističnem področju. Uspešno in odgovorno vodi zaposlene v zdravstveni negi na največjem negovalnem oddelku Bolnišnice Golnik – zdravstveno vzgojno delo je njena stalnica pri delu s pacienti s kronično pljučno boleznijo. Predsedovala je Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji in je aktivno povezana z Društvom pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Je urednica številnih recenziranih zbornikov in avtorica mnogih objavljenih protokolov, ki so bili pod njenim vodstvom pripravljeni v strokovni sekciji. Sodelovala je pri pripravi izobraževalnega programa za medicinske sestre, zaposlene v referenčnih ambulantah.

Mirjana Rep

Zbornica – Zveza je podelila najvišje priznanje zlati znak Mirjani Rep za njen prispevek in opravljeno delo na področju urološke in kirurške zdravstvene nege v Splošni bolnišnici Celje. Odlikuje jo dobro organizacijsko in strokovno delo. V svoje delo je vpeljala novosti za standarde strokovnega področja zdravstvene nege nefroloških in dializnih pacientov. V delovni skupini na Zbornici – Zvezi je sooblikovala Aktivnosti zdravstvene nege na področju nefrologije, dialize in transplantacije. Že drugo mandatno obdobje predseduje Sekciji medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov s področja nefrologije, dialize in transplantacije in se povezuje z Zvezo društev ledvičnih bolnikov Slovenije. Je zaprisežena aktivna članica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje. Izdala je številne lektorirane in recenzirane zbornike, njeno raziskovalno in publicistično delo sega tudi izven slovenskih meja.

 

Čestitamo vsem prejemnikom zlatih znakov!