Dobitniki Zlatega znaka prejšnjih let

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2011

Darko Čander
Martina Horvat
Alojzija Fink
Mag. Andreja Kvas
Boja Pahor
Darja Plank
Stanka Popovič
Mag. Tamara Štemberger Kolnik
Helena Uršič
Vida Vitek

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2010

Slavica Babič
Marjana Bratkovič
Mag. Vesna Čuk
mag. Boris Miha Kaučič
Alenka Krist
Marjeta (Metka) Močnik
Jože Prestor
Mag. Brigita Putar
Dubravka Sancin
Beisa Žabkar

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2009

Mojca Dolinšek
Zorica Kardoš
Marija Logonder
Suzana Majcen Dvoršak
Andreja Mihelič Zajec
Danijela Mőrec
Gordana Njenjić
Peter Požun

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2008

Monika Ažman
Irena Špela Cvetežar
Milena Frankič
Neva Gavrilov
Erna Kos Grabnar
Katjuša Mravljak
Jožica Rešetič
Zdenka Tratnjek
Marjana Vangušt
dr. Marija Zaletel

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2007

Andrej Fink
dr. SIlvestra Hoyer
Jožica Jošt
Irena Keršič Ramšak
Nevenka Marinšek
Jožica Mikec
dr. Majda Pajnkihar
dr. Brigita Skela Savič
Vesna Šlajpah
Irena Šumak

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2006

Vera Čepon
Darinka Fras
Marta Kavšek
Metka Kovačič
mag. Ljiljana Leskovic
Nedeljka Luznar
Oti Mertelj
Marinka Orehek
Genovefa Virag
Raziskovalna skupina DMSBZT Ljubljana

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2005

Milena Bohnec
Mirjana Čalić
Janez Kramar
Stanislava Majerle
Majda Medved
Đurđa Sima
Ana Polona Skočir
Jožica Trstenjak
Erika Žilavec
Delovna skupina Zbornice – Zveze za nenasilje v zdravstveni negi

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2004

Flory Banovac
Branka Drk
Mira Frangež
mag. Saša Kadivec
Slavica Klančar
Tatjana Kumar
Jože Lavrinec
Ljuba Lednik
Zorica Šuligoj
doc. dr. Olga Šušteršič

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2003

Sonja Bergman
Vesna Božiček
Ivanka Brumec
Darja Cibic
Marta Falež
Dalija Fürst
Ana Goltes
Marija Gorše Muhič
Marta Hren
Nada Kadiš
Matilda Kramer
Milena Križaj
mag. Milica Lahe
Nada Pitz
Sonja Ravnik
Marija Simšič
Romana Skrabl
Alenka Šau
Tatjana Valant Veličkovič

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2002

Tatjana Debelak
Anica Geč
Ivana Hartman
Marija Hirci
Karolina Dragica Marenčič
Andreja Peternelj
Milka Pobega
Zdenka Seničar
Mihaela Skoberne
Marija Smolič
Felicita Stopar
Lidija Svetelšek
Anica Šavle
Ljubica Šavnik
Irena Topolovec
Marinka Trošt
mag. Danica Železnik
Skupina avtoric učbenika zdr. Nege – SZŠ Maribor

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2001

Iva Ambrožič
Marta Bančov
Dragica Basile
Vera Bogdan
Majda Keček
Zdenka Kramar
Breda Koban
Meta Meglič Čuk
Cvetka Meolic
Ana Perše
Marina Velepič
Marija Vošnjak
Služba zobozdravstvene vzgoje in preventive novogoriškega, ajdovskega in tolminskega območja

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 2000

Jelka Černivec
Mira Čuk
Magda Brložnik
Marjana Drčar
Nuša Mlakar
Marjeta Mežek
Marija Mrak
Bojana Zemljič
Polona Zupančič
Kabinet za zdravstveno vzgojo ZD Maribor

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1999

Jožica Bakija
Anica Benkovič
Olga Blažič
Irena Buček Hajdarević
Tatjana Geč
Nevenka Kirič
Zofija Mežnarec
Joža Roglič
Jožica Rolih
Julijana Sodin
Jana Spanžel
Mira Šilec
Irena Vidmar
Justina Vujnovič
Dragica Zelinka

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1997

Milica Corel
Silva Černilogar
Nana Domajnko
Zofka Dretnik
Emilija Kavaš
Anica Hrunstel
Slavica Naumov
Olga Nezman
Marija Perko
Rozi Špilak
Verica Turk

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1996

Majda Anžur
Marija Caf
Marta Gantar
Marija Geč
Ljubica Glücks
Jelka Mlakar
Marija Švajncer
Ladi Ana Škerbinek
Greta Zver
Vodstvo službe zdravstvene nege v KC v Ljubljani

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1994

Anja Borjančič
Ljudmila Brčin
Margareta Dežnak
Slavka Dular
Bojana Filej
Antonija Ivanuša
Petra Kersnič
Marija Kozamernik
Ela Lah
Frida Roblek
Medicinske sestre Nevrološkega oddelka Bolnišnice Celje

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1992

Manca Dobrovnik
Branislava Fekonja
Marjeta Kokoš
Magda Kert
Dragica Murn
Ela Okršlar
Duša Perdan
Zlata Rajter
Regina Rozman
Marija Terzer
Medicinske sestre Gerontološko¬psihiatričnega oddelka Psihiatrične klinike LJ

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1991

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1990

Marijana Bajda
Majda Ban
Vera Grbec
Metka Ivnik
Almira Lovrenčec
Marija Pajič
Manja Pašek
Marija Pepevnik
Jelka Plaper
Marta Pogačnik
Veronika Pretnar Kunstek
Helena Ravnič
Silva Renčelj
Poslovna skupnost za zdravstvo Slovenije

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1988

Julija Babič
Anja Grizold
Cveta Jurko
Ela Majerič
Marija Perlič
Milka Prosen
Milena Rozman
Vida Saje
Albina Skok

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1986

Alja Fazarinc
Mira Firm
Marija Flisar
Martina Forjan
Olga Koren
Jelka Kurnik
Breda Podboj
Cilka Potokar
Štefka Slivnik
Marina Šemrov

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1985

Borut Miklavčič

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1981

Marija Zupančič
Marija Čop
Mira Klemen Vadnjal
Jana Krek
Julka Kuzma
Marija Šipec
Lucija Tekavc
Jožica Tomšič
Marija Vujčič
Medicinske sestre Zavoda ZD. varstvo in delovno usposabljanje mladine dr. Marijana Borštnaria

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1977

Milka Dovjak
Adriana Elvič
Majda Gorše
Neža Jarnovič
Zdenka Kaplan
Malči Lisac Pavčič
Marija Tomšič
Majda Šlajmer Japelj
Maruša Šolar
Silva Vuga

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1974

Minka Božič
Angela Gašperin
Anica Gradišek
Mira Jazbinšek
Saša Kambič
Marija Košak
Vida Korbar
Rozalija Kralj
Nives Merljak
Marija Miloradović
Iva Pernuš
Mira Pridgar
Nežka Škafar
Francka Šušteršič
Dina Urbančič

 

Dobitniki Zlatega znaka za leto 1969

Angela Boškin
Zora Tomič