ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v dermatovenerološki dejavnosti za leto 2023 (Rok: 11. 4. 2023)

Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v dermatovenerološki dejavnosti za leto 2023

Strokovna sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji bo v letu 2023 podelila dve priznanji za dosežke na ožjem strokovnem področju in sicer priznanje na področju zdravstvene nege v dermatovenerološki dejavnosti. Priznanja bomo podelili na strokovnem srečanju, ki bo potekalo 14. 4. 2023 na Vranskem, AMZS center.

Kriteriji za podelitev priznanja na ožjem strokovnem področju so:

  • pomembni dosežek na ožjem strokovnem področju,
  • pomembni prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije,
  • aktivno delovanje na ožjem strokovnem področju,
  • aktivno delovanje v strokovni sekciji,
  • izražanje pripadnosti strokovni sekciji,
  • skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju delovanja strokovne sekcije,
  • raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju,
  • publicistično delo, pomembno za ožje strokovno področje,
  • najmanj 10 – letno obdobje dela na ožjem strokovnem področju,
  • neprekinjeno članstvo v Zbornici – Zvezi zadnjih 5 let.

Predlog za dobitnika oz. dobitnico priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju mora vsebovati življenjepis kandidata oz. kandidatke in izpolnjen obrazec Zbornice – Zveze »Predlog za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju« z utemeljitvijo po posameznih kriterijih ter lastnoročnim podpisom predlagatelja.

Prosimo, da predloge za dobitnike priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v dermatovenerološki dejavnosti za leto 2023 pošljete na predpisanem obrazcu Zbornice – Zveze na naslov Zbornica – Zveza, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana, elektronski naslov tajnistvo@zbornica-zveza.si s pripisom »NE ODPIRAJ« – Komisija za priznanja na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v dermatovenerološki dejavnosti do vključno 11. 4. 2023. Upoštevani bodo samo tisti predlogi, ki bodo na sedež Zbornice – Zveze prispeli do vključno 11. 4. 2023.

Predsednica Strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v dermatovenerologiji
Vreček Mojca, dipl. m. s., univ. dipl. org., ET