23/9/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nevrologiji (rok: 22.10.2021)

18/9/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršilnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji (rok: 15.11.2021)

17/9/21

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v managementu (rok: 18.10.2021)

14/9/21

ZAKLJUČENO! Podaljšanje roka razpisa za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na internistično infektološkem področju

7/9/21

ZAKLJUČENO! Podaljšanje roka razpisa za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (rok: 08.09.2021)

17/8/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji (rok: 10. 9. 2021)

16/8/21

ZAKLJUČENO! Objavlja razpis za predsednika/co, podpredsednika/co za izobraževanje in podpredsednika/co za splošne zadeve društva (rok: 31. 8. 2021)

2/8/21

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju zdravstvene nege v psihiatriji (rok: 10. 9. 2021)

14/7/21

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za dva (2) člana izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (rok: 10. 9. 2021)

8/7/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce sekcije medicinskih sester v vzgoji in izobraževanju ter člane/ice izvršnega odbora (rok: 8. 9. 2021)

24/5/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (rok: 31.8.2021)

19/5/21

ZAKLJUČENO! Volitve za štiriletno mandatno obdobje predsednika/co Sekcija MS in ZT na internistično infektološkem področju ter člane/ice izvršnega odbora (rok: 3.9.2021)

17/5/21

ZAKLJUČENO! Razpis volitev za predsednika/co sekcije in člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije MS in ZT v zobozdravstvu za mandatno obdobje 2020 – 2024 (rok: 13.08.2021)

5/5/21

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za tri (3) člane izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (rok: 4.6.2021)

24/3/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika in članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji za mandatno obdobje 2021 – 2025 (rok: 21.05.2021)

23/3/21

ZAKLJUČENO! RAZPIS ZA VOLITVE V SEKCIJI MEDICINSKIH SESTER V PULMOLOGIJI (rok: 10.5.2021)

21/11/20

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve podpredsednika/podpredsednice Zbornice – Zveze

2/9/20

PREKLIC VOLITEV! Obvestilo o razpisu volitev predsednika oz. predsednice in članov oz. članic izvršnega odbora sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (rok: 16.10.2020)