24/5/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora strokovne Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti (rok: 31.8.2021)

19/5/21

ZAKLJUČENO! Volitve za štiriletno mandatno obdobje predsednika/co Sekcija MS in ZT na internistično infektološkem področju ter člane/ice izvršnega odbora (rok: 3.9.2021)

17/5/21

ZAKLJUČENO! Razpis volitev za predsednika/co sekcije in člane/ice izvršilnega odbora strokovne sekcije MS in ZT v zobozdravstvu za mandatno obdobje 2020 – 2024 (rok: 13.08.2021)

5/5/21

ZAKLJUČENO! Dopolnilni razpis za tri (3) člane izvršnega odbora strokovne Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji (rok: 4.6.2021)

24/3/21

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika in članov izvršilnega odbora strokovne Sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji za mandatno obdobje 2021 – 2025 (rok: 21.05.2021)

23/3/21

ZAKLJUČENO! RAZPIS ZA VOLITVE V SEKCIJI MEDICINSKIH SESTER V PULMOLOGIJI (rok: 10.5.2021)

21/11/20

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve podpredsednika/podpredsednice Zbornice – Zveze

2/9/20

PREKLIC VOLITEV! Obvestilo o razpisu volitev predsednika oz. predsednice in članov oz. članic izvršnega odbora sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (rok: 16.10.2020)

15/6/20

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve v Sekciji medicinskih sester v enterostomalni terapiji (rok: 28.02.2021)

25/5/20

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce sekcije in članov/ic izvršilnega odbora Strokovne sekcije medicinskih sester in babic (rok: 31.7.2020)

5/3/20

ZAKLJUČENO! Obvestilo o podaljšanju roka razpisa za volitve članov izvršilnega odbora Sekcije MS in ZT v zobozdravstvu (Rok: 13.03.2020)

26/2/20

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju reševalnih prevozov in nujne medicinske pomoči za leto 2020 (Rok: 13.03.2020)

24/2/20

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika sekcije in članov izvršilnega odbora strokovne sekcije MS v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji; (Rok: neopredeljeno)

17/2/20

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini za dosežke na ožjem strokovnem področju; (Rok: 09.03.2020)

12/2/20

ZAKLJUČENO! Obvestilo o podaljšanju roka ponovnega razpisa za volitve članov izvršilnega odbora Strokovne sekcije MS in ZT v otorinolaringologiji; (rok: 28.2.2020)

22/1/20

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanja strokovne sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu za dosežke na ožjem strokovnem področju. ROK: 1.3.2020

17/1/20

ZAKLJUČENO! Razpis za podelitev priznanj za dosežke na ožjem strokovnem področju anesteziologije, intenzivne terapije in transfuziologije za leto 2020. Rok: 10.4.2020

30/12/19

ZAKLJUČENO! Razpis za volitve predsednika/ce in članov/ic izvršnega odbora Sekcije MS in ZT v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti. ROK: 20. 3. 2020